WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

3,10

6,85

Трл%

110,05

102,67

111,35

101,76

103,88

Трб,%

110,05

107,81

114,73

103,10

106,85

^ул

2160

1090

3430

1630

7860

^yб

11730

3040

4320

2840

13480

факт

40830

41940

33640

94340

210300

2004 рік

Тпр л,%

4,23

5,01

3,04

1,32

2,84

Тпр б,%

4,23

5,01

3,04

1,32

2,84

Трл,%

104,23

105,01

103,04

101,32

102,84

Трб,%

104,23

105,01

103,04

101,32

102,84

^ул

1570

1950

890

1210

5580

^yб

1570

1950

890

1210

5580

Факт.

38670

40850

30210

92710

202400

2003 рік

Факт.

37100

38900

29320

91500

196820

Показ-

Ники

ФОП основного виробництва, грн .

ФОП водіїв, грн.

ФОП робітників котельні та механічної служби, грн.

ФОП адміні-стративного та обслуговуючого персоналу, грн.

ФОП загальний, грн.

З таблиці 3.4.2 бачимо, що загальний фонд оплати праці за 2003—2004 роки зріс на 3,84%, а з 2004 року по 2005 рік зріс ще на 3,88 %. Тому в 2004 році темпи росту становили 103,84%, а в 2005 році порівняно з 2003 роком —103,88%.Найповільіше зростав ФОП працівників за системою посадових окладів серед інших ФОП. Так в 2004 році він зріс 1,32% порівняно з 2003 роком, а за 2003-2004 роки—ще на 1,76%, що є позитивно для економії витрат на зарплату, враховуючи швидкі темпи зростання обсягів виробництва продукції. Бо як вже було сказано, на сьогоднішній день заводу дедалі більше коштів потрібно тра-тити на виплату заробітної плати основним і допоміжним робітникам.

В 2004 році фонд оплати праці робітників котельні та механічної служби зріс на 3,04%, а в 2005 році порівняно з 2004 роком—аж на 11,35%.Тому приріст ФОП робітників котельні і мезанічної служби за 2003—2005 роки становив 14,73%, що є найбільше серед усіх решта ФОП на Коломийському ве-теринарно-санітарному заводі. Дуже різко також збільшився ФОП основного виробництва.Зокрема, в 2004 році його темпи росту становили 104,23% відносно 2003 року, за 2004—2005 роки—110,05%. Таке швидке зростання фонду оплати праці працівників основного виробництва пояснюється пожвавленням росту продуктивності праці.А оскільки даним працівникам заробітну плату нараховують за непрямою відрядною системою, то їхній ФОП значно залежить від коефіцієнта норм виробітку, (останніми роками Квн постійно зростає). Фонд оплати водіїв найбільше зріс у 2004 році порівняно з 2003 роком від-носно інших ФОП на заводі. В 2004 році його базисні темпи росту становили 105,01%, а в 2005 році—107,21% порівняно з 2003 роком.

Отже, збільшення загального фонду оплати праці на Коломийському "Вет-санзаводі" за 2003—2005 роки відбувалось за рахунок щорічного зростання ФОП водіїв (за відрядною системою) і ФОП основного виробництва (за непрямою відрядною системою).

В таблиці 3.4.3 наведено склад фонду оплати праці та інших виплат, а розрахунки таблиці 3.4.4 характеризують його динаміку .

Таблиця 3.4.3—Склад фонду оплати праці та інших виплат

2005 рік

%

100

92,34

7,66

1,66

0,90

Грн.

210300

194200

16100

3500

1900

2004 рік

%

100

91,31

8,69

2,42

1,01

Грн.

202440

184852

17588

4900

2040

2003 рік

%

100

87,90

12,10

2,85

0,86

Грн.

196820

173009

23812

5600

1700

Склад фонду оплати праці

Загальний фонд оплати праці

Фонд основної заробітної плати

Фонд додаткової заробітної плати:

премії

Заохочувальні та компенсаційні виплати

(матеріальна допомога)

Таблиця 3.4.4—Динаміка складу фонду оплати праці та інших витрат

2005 рік

Тпр л,%

3,9

5,1

-8,46

-28,6

6,9

Тпр б,%

6,8

12,25

-37,6

-37,5

11,8

Трл%

103,9

105,1

91,54

71,4

93,14

Трб,%

106,8

112,25

62,4

62,5

111,8

^ул

7860

9348

-1458

-1400

-140

^yб

13480

21192

-7717

-2100

200

факт

210300

194200

16100

3500

1900

2004 рік

Тпр л,%

2,9

6,8

-26,1

-12,5

20

Тпр б,%

2,9

6,8

-26,1

-12,5

20

Трл,%

102,9

106,8

73,9

87,5

120

Трб,%

102,9

106,8

73,9

87,5

120

^ул

5620

11844

-6224

-700

340

^yб

5620

11844

-6224

-700

340

Факт.

202440

184852

17588

4900

2040

2003 рік

Факт.

196820

173008

23812

5600

1700

Показ-

Ники

Загальний фонд оплати праці, грн .

Фонд основної заробітної плати, грн.

Фонд додаткової заробітної плати :

премії, грн.

Заохочувальні компенсаційні виплати

(матеріальна допомога), грн.

З таблиці 3.4.3 бачимо, що в структурі загального ФОП в 2003 році основна зарплата становила 87,9 %, а додаткова зарплата—12,10 %. Премії, що входять до додаткової заробітної плати , в 2003 році займали 2,85 %, заохочувальні виплати—0,86 %.

В 2004 році в складі загального ФОП частка основної зарплати становила 91,31 %, а додаткової—8,69 %. Доля премій становила 2,42 %, а матеріальна допомога—1,01 %.

В 2005 році в структурі загального фонду оплати праці основна зарплата займала 92,34 %, а додаткова зарплата—7,66 %. Відсоток премій в складі загального ФОП становив 1,66 %. В 2005 році серед заохочувальних виплат було виплачено матеріальну допомогу , частка якої в складі ФОП була 0,9 %.

Отже, протягом аналізованого періоду найбільша доля в структурі загаль-ного ФОП припадала на фонд основної зарплати, а найменша—на заохочуваль-ні компенсаційні виплати, які адміністрація Коломийського ветеринарно-санітарного заводу надавала у вигляді матеріальної допомоги. Причина малих розмірів матеріальної допомоги полягає в тому, що одному працівнику при необхідності протягом звітного року дана заохочувальна виплата надається одноразово. За результатами розрахунків таблиці 3.4.4 за 2003—2004 роки фонд основної зарплати зріс на 6,8 % за рахунок зменшення на 26,1 % ФОП додаткової. В 2005 році порівняно з 2004 роком фонд основної зарплати зріс ще на 5,1 %, а відносно 2003 року—на 12,25 % за рахунок зменшення ФОП додаткової ще на 8,46%. За 2003—2005 роки фонд додаткової зарплати в загальному зменшився з 23812 грн. до 16100 грн. на 37,6 %.


 
 

Цікаве

Загрузка...