WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Таблиця 3.3.2—Нарахування заробітної плати за місяць робітникам механічної служби

Прізвище, ім'я, по батькові

Від-пра-цьо-вано, год.

Роз-ряд

Роз-цін-ка, грн.

Сума

з/п , грн.

Допла-

ти за шкід-ливість

( 12%),

грн.

Загальна сума, грн.

1.Костюк В. Дм.

160

5

2,16

345,60

41,47

387,07

2.Гуменюк В. Дм.

160

5

1,96

313,60

37,63

351,23

3. Мазурик М. М.

136

5

2,16

293,76

35,25

329,01

4. Федорович М. Я.

52

6

2,28

118,56

14,23

132,79

5.Ткачук О. Я.

22

4

1,71

37,62

4,51

42,13

6. Гудов С. П.

104

4

1,71

177,84

21,34

199,18

Всього

634

-

-

1286,98

154,43

1441,41

З таблиці 3.3.2 бачимо, що працівники механічної служби не працюють в ніч-ний час, отримують менші суми доплат за роботу в шкідливих умовах (12%), тому їхній ФОП дещо менший, ніж ФОП робітників основного виробництва.

Місячний фонд оплати праці робітників механічної служби становить 1441,41грн. Найвища заробітна плата була нарахована Костюку В. в розмірі 387,07 грн., оскільки він відпрацював найбільшу кількість годин і має найви-щий 5-й розряд.Робітнику під номером 2 зарплата нарахована дещо менша, незважаючи на одинаково відпрацьовану кількість годин з Костюком , так як він має нижчу розцінку за 5розряд своєї професії.Найнижчузаробітну плату отримав Ткачук О. В розмірі 42,13 грн., оскільки він відпрацював найменшу кількість годин відносно інших робітників.

Таблиця 3.3.3—Нарахування заробітної платиоператорам котельні

Прізвище, ім'я, по батькові

Від-пра-цьо-вано, год.

Роз-ряд

Роз-цін-ка, грн.

Сума

з/п , грн.

Ніч-ні, (25%)грн.

Разом,

грн.

Допла-

ти за шкід-лив-ість (12%),

грн.

Загаль-на сума, грн.

1.Носович В. І.

164

6

1,80

295,20

17,28

312,48

37,50

349,88

2.Ткачук Є. І.

48

5

1,53

73,44

14,69

88,13

10,58

98,71

3.Рибчук Д. М.

90

6

1,80

162,0

12,96

174,96

21,0

195,96

4.Бородач О. В.

70

4

1,33

93,10

9,58

102,68

12,32

115,0

Всього

372

-

-

623,74

54,51

678,25

81,40

759,65

З таблиці 3.3.3 бачимо, що найвища зарплата була нарахована Носовичу В. в розмірі 349,98 грн., так як він відпрацював найбільшу кількість годин і має найвищий 6-й розряд. Найнижча заробітна плата в Ткачука Є. В розмірі 98,71грн., так як він відпрацював найменшу кількість часу (48 год.), хоча має 5-й розряд. Всі оператори котельні завжди працюють в нічний час, за що мають доплати. Таким чином, місячний ФОП працівників котельні становить 759,65грн.

В таблиці 3.3.4 наведені річні ФОП залежно від структури персоналу заводу.

Таблиця 3.3.4— Річні ФОП персоналу Коломийського "Ветсанзаводу" за системами нарахування зарплати 2003—2005 роки

Види ФОП

2003 рік

2004 рік

2005 рік

ФОП основного виробництва (за непрямою відрядною системою), грн.

37100

38670

40830

ФОП водіїв (за простою відрядною системою), грн.

38900

40850

41940

ФОП котельні та механічної служби (за почасовою системою), грн.

29320

30210

33640

ФОП адміністративного та об-слуговуючого персоналу (за системою окладів), грн.

91500

92710

94340

Загальний ФОП

196820

202440

210300

За формулою (2.4.4-2.4.12) розрахуємо показники, які характеризують рівень використання фонду оплати праці. В таблиці 3.3.5 наведені вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів.Результати розрахунків зведемо в таблицю 3.3.6.

Таблиця 3.3.5—Вихідні дані для розрахунку показників, що харак-теризують рівень використання ФОП

Показники

2003 рік

2004 рік

2005 рік

1

2

3

4

Фонд робочого часу, люд.-год.

92798

94316

95791

Оплачений робочий час

90460

91778

93030

Відпрацьований час, люд.-год.

66000

66104

66251

Витрати на оплату праці (ФОП), грн.

196820

202440

210300

Продовження таблиці 3.3.5

1

2

3

4

Чисельність, чоловік

44

47

49

Незаплановані невиходи,люд.-год.

2338

2538

2761

Невідпрацьований робочий час, люд.-год.

26798

28212

29540

Оплачений відпрацьований робочий час, людино-годин

66210

66304

66513

Додана вартість, грн.

33600

48895

51697

Таблиця 3.3.6—Показники, які характеризують рівень використання ФОП

Показники

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Коефіцієнт втрат робочого часу

0,288

0,299

0,31

Коефіцієнт використання нормованого фонду робочого часу

0,711

0,701

0,69

Коефіцієнт незапланованих втрат робочого часу

0,035

0,038

0,041

Середні витрати на оплату праці, грн./чол.

4473,18

4307,23

4291,84

Коефіцієнт оплати праці

1,4

1,00

1,4

Коефіцієнт оплати невідпрацьованого часу

0,732

0,722

0,715

Коефіцієнт заборгованості з оплати праці

1,00

1,00

1,00

Коефіцієнт трудових витрат

5,85

4,14

4,07

Чиста продуктивність праці

763,64

1040,32

1055,04

Вихідні дані таблиці 3.3.5, що характеризують рівень використання фонду оплати праці були розраховані на основі на основі форми №1-ПФ-Звіту з праці (додаток Ж) і форми №3-ПВ-Звіту про використання робочого часу (додаток З).


 
 

Цікаве

Загрузка...