WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Різниця результатів показує величину впливу окремого фактора на узагальнюючий показник.

Отже, сьогодні роль аналізу різко зросла. Економічний аналіз всебічно підсилює дію продуктивних сил на ефективність підприємства, поліпшує показники його роботи. Він дозволяє перетворити сухі звіти у живі приклади та висновки. Він дає змогу підвищити ефективність господарської діяльності, раціоналізувати використання виробничого потенціалу, зекономити ресурси, удосконалити систему управління підприємством. Аналіз допомагає з кожної невдачі знайти вихід. Результати загально-економічного аналізу використаємо для загального контролю за роботою підприємства, та розробки заходів щодо удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці .

3 Аналіз діючої системи оплати праці на підприємстві

3.1 Аналіз основних техніко-економічних показників та

оцінка діяльності підприємства

Успішність роботи будь-якого підприємства характеризується рівнем техніко-економічних показників, рівнем виконання і напруженістю планових завдань. Вивчення рівня і динаміки основних техніко-економічних показників підприємства, ступеню їх зміни дає можливість зробити загальну оцінку виробничо-господарської діяльності підприємства за певний період часу.

Щоб дати всесторонню характеристику і об'єктивну оцінку результатів діяльності Коломийського "Ветсанзаводу", необхідно провести аналіз основних техніко-економічних показників. Основним предметом діяльності Коломийського "Ветсанзаводу" є виробництво м'ясо-кісткового борошна, а поряд з цим—виробництво теплоенергії.

Вибрані ТЕП приведені в таблиці 3.1.1.

На основних техніко-економічних показники Коломийського "Ветсанзаводу" за 2003—2005 роки (таблиця 3.1.1), за формулами (2.4.16—2.4.21) розрахуємо показники динаміки основних ТЕП і зведемо їх у табли- цю 3.1.2.

Так, обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна в 2004 році порів-няно з 2003 роком збільшились на 80 тонн, що склало 107,62%, а в 2005 році зменшились на 17 тонн, що склало 98,5% порівняно з 2004 роком. Хоча, взага-лі обсяги виробництва борошна за останні 5 років значно зросли і навіть пере-вищили норму виробництва борошна протягом одного року в середньому на 111тонн. Це пояснюється збільшенням відходів органічного походженя на те-риторії Коломийського району. А причиною того, що завод в змозі переробити таку кількість відходів є те, що підприємство має достатню кількість теплгоенергії, яка найбільше витрачається з усіх енергоресурсів при процесі утилізації відходів. Крім того, є достатня кількість парових котлів, що працю-ють на тепловій енергії. І збільшення обсягів виробництва борошна не вимагає збільшувати кількість котлів, хіба що , заводу потрібно кілька додаткових робітників.

Таблиця 3.1.1 – Основні ТЕП Коломийського "Ветсанзаводу"

Показники

Одиниця виміру

Роки

2003

2004

2005

план.

Факт.

План.

Факт.

План.

Факт.

Обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна, тонн

1000

1050

1000

1130

1000

1113

Витрати на оплату праці, тис. грн.

205,77

196,82

206,75

202,44

206,01

210,3

Витрати паливно-енергетичних ресурсів, тис.грн.

17,43

16,77

16,99

16,26

16,26

15,23

Вироництво теплоенергії, тис.грн.

0,94

0,96

1,38

1,47

2,11

2,5

Середньоспискова чисельність, чоловік

46

44

48

47

48

49

І дійсно, з таблиці 3.1.2 бачимо, що з кожним роком підприємство попов-нювало склад робітників. Якщо в 2003 році середньоспискова чисельність

становила 44 чоловік, то в 2004 році вона зросла на 3 чоловік, а в 2005 році зросла ще на 2 чоловік.При цьому темпи росту середньоспискової чисельності в 2004 році становили 106,82%, а в 2005 році—104,26% порівняно з попереднім роком. В загальному за 2003—2005 роки чисельність зросла на 11,36%. Через збільшення середньоспискової чисельності підвищились витрати на оплату праці. Зокрема, за 2003—2004 роки витрати на оплату праці зросли на 2,86 % і становили 202,44 тис.грн., а в 2005 році порівняно з 2004 роком –на 2,86 тис. грн.Темпи росту витрат на оплату праці в 2005 році відносно 2004 року становили 103,88%, а порівняно з 2003 роком—106,85%. За весь аналізований період від початку 2003 року в 2005 році витрати на оплату праці зросли на 6,85%.

Витрати паливно-енергетичних ресурсів зменшились в 2004 році на 3,04% , і темпи росту при цьому становили 96,96%, а в 2005 році порівняно з 2004 роком скоротились на 6,33%, і темпи росту при цьому склали 93,67%. А протягом 2003-2005 років витрати паливно-енергетичних в загальному зменшились на 9,18%. Зменшення витрат паливно- енергетичних ресурсів пояснюється зростанням обсягів виробництва теплоенергії, яке завод витрачає при виробництві борошна. Обсяги виробництва теплоенергії в 2004 році порівняно з 2003 роком зросли аж на 53,13%, і темпи росту при цьому склали 153,13%, а в 2005 році порівняно з 2004 роком вони збільшились ще на 70,07%, і темпи росту склали за рахунок цього 170,07%.

Отже, не зважаючи на збільшення обсягів виробництва м'ясо-кісткового борошна витрати паливноенергетичних ресурсів за 2003-2005 роки зменшились. В додатку Б можна наглядно простежити динаміку основних техніко-економічних показників.

2005 рік

Тпр л,%

-1,50

3,88

-6,33

70,07

4,26

Тпр б,%

6,00

6,85

-9,18

160,42

11,36

Трл%

98,50

103,88

93,67

170,07

104,26

Трб,%

106,00

106,85

90,82

260,42

111,36

^ул

-17,00

7,86

-1,03

1,03

2,00

^yб

63,00

13,48

-1,54

1,54

5,00

Таблиця 3.1.2—Динаміка основних ТЕП

факт

1113,00

210,3

15,23

2,50

49,00

2004 рік

Тпр л,%

7,62

2,86

-3,04

53,13

6,82

Тпр б,%

7,62

2,86

-3,04

53,13

6,82

Трл,%

107,62

102,86

96,96

153,13

106,82

Трб,%

107,62

102,86

96,96

153,13

106,82

^ул

80

5,62

-0,51

0,51

3

^yб

80

5,62

-0,51

0,51

3

Факт.

1130

202,44

16,26

1,47

47

2003 рік

Факт.

1050

196,82

16,77

0,96

44

Показ-

Ники

Обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна, тонн

Витрати на оплату праці, тис.грн.

Витрати палив-ноенергетичних ресурсів, тис.грн.

Виробництво теплоенергії, тис.грн.

Середньоспискова чисельність, чоловік


 
 

Цікаве

Загрузка...