WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Індексації підлягають грошові доходи, які одержують громадяни в гривнях на території України і не мають разового характеру : пенсії, соціальна допомога, оплата праці. За умови, що працівнику з січня до останнього поточ-ного періоду включно зарплату не підвищували, то його зарплату індексують застосовуючи загальний індекс—29,5% (таблиця 2.3.5).[

Таблиця 2.3.5—Індекс для зарплати за січень 2006 року

Місяць, у якому підвищена зарплата або працівник прийнятий на роботу

Індекс (%) за умови, що підвищення зарплати (оформлення трудових відно-син) відбулося в одному з місяців відповідно

2003 року

2004 року

2005 року

2006 року

Січень

29,5 (загаль-ний індекс)

21,1

7,5

--

Лютий

29,5 (загаль-ний індекс)

20,6

6,4

Березень

28,1

20,1

4,8

Квітень

27,2

19,3

4,1

Травень

27,2

18,4

3,4

Червень

27,1

17,6

2,8

Липень

27,2

17,6

2,5

Серпень

29,4

17,8

2,5

Вересень

28,6

16,2

2,1

Жовтень

27,0

13,7

1,2

Листопад

24,6

11,9

--

Грудень

22,8

9,3

--

2.4 Показники, що характеризують рівень використання

фонду оплати праці на підприємствах

2.4.1 Методика аналізу показників

Адміністрація підприємства, виходячи із завдань обсягів, якості і термінів виробництва продукції і враховуючи можливості працівників впливати на реа-лізацію певних резервів виробництва, розробляє конкретні системи заробітної плати, пояснює їх працівникам і додає до колективної угоди.

При простій почасовій системі заробітна плата розраховується за форму-лою :

Зпп = С * Ч , [грн.] (2.4.1)

де С—тарифна ставка, що відповідає присвоєному працівникові тарифному розряду;

Ч—час, який відпрацював працівник, год.

При почасово-преміальній системі заробітну плату визначають за формулою :

Зппр = С * Ч + П , [грн.] , (2.4.2)

де С—тарифна ставка, що відповідає присвоєному працівникові та-рифному розряду;

П—премії за досягнення певних кількісних або якісних показників.

При непрямій відрядній системі заробітна плата розраховується за формулою :

Знв = С * Ч * Квн , [грн.] (2.4.3)

де С—тарифна ставка, що відповідає присвоєному працівникові тариф-ному розряду;

Ч—час, який відпрацював працівник, год;

Квн—коефіцієнт виконання норм виробітку.

Фонд оплати праці—це сумарні грошові кошти підприємства, організації, що витрачаються протягом певного періоду на виплату заробітної плати, пре-

мій, доплат працівникам.

Для характеристики рівня використання фонду оплати праці на підприєм-стві використовують такі показники :

1) коефіцієнт трудових витрат

Воп

Ктв = ------- , (2.4.4)

ДВ

де Воп—витрати на оплату праці : валові номінальні витрати на оплату праці(фонд оплати праці), номінальні витрати на оплату праці (фонд оплати праці) штатних працівників), валові фактичні витрати на оплату праці (витрати на оплату праці), чисті фактичні витрати на оплату праці (валові фактичні витрати на оплату праці мінус витрати на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штатів, доплати в разі тимчасової втрати працездатності), грн.;

ДВ—додана вартість : валова продукція за вирахуванням матеріальних витрат і оплати послуг (робіт), виконаних сторонніми організаціями і за вира-хуванням амортизації;

2) середні витрати на оплату праці

(2.4.5)

де Воп—витрати на оплату праці, грн.,

Ч—чисельність працюючих, чол.;

3) Чиста продуктивність праці

, (2.4.6)

де ДВ—додана вартість, грн.,

Ч—чисельність працюючих, чол.;

4) коефіцієнт використання фонду робочого часу

(2.4.7)

де

ФРЧ –фонд робочого сасу (відпрацьований і невідпрацьований), люд./год.

Тв—відпрацьований робочий час, людино-год.,

5) коефіцієнт втрат робочого часу

, (2.4.8)

де РЧн—невідпрацьований робочий час, год.,

ФРЧ--фонд робочого часу, людино-год.;

6) коефіцієнт незапланованих витрат робочого часу

, (2.4.9)

де Нн—незаплановані невиходи : сукупні втрати робочого часу через тимча-сову непрацездатність, простої, масові невиходи на роботу, прогули,год.,

РЧв—відпрацьований робочий час,людино-годин;

6) коефіцієнт оплати праці

, (2.4.10)

де РЧопл—оплачений робочий час, людинл-годин,

РЧв—відпрацьований робочий час, людино-годин;

7) коефіцієнт оплати невідпрацьованого часу

, (2.4.11)

де РЧ в опл—оплачений відпрацьований робочий час, людино-годин,

РЧопл—оплачений робочий час, людино-годин ;

8) коефіцієнт заборгованості з оплати праці

, (2.4.12)

де РЧ в опл--оплачений відпрацьований робочийчас, людино-годин,

РЧв--відпрацьований робочий час, людино-годин.

Для аналізу впливу динаміки заробітної плати на продуктивність праці розраховують такі показники :

  1. коефіцієнт випередження (показує, на скільки % зростання продуктивності праці випереджає зростання середньої зарплати)

, (2.4.13)

де Iw-темпи росту продуктивності праці,

Із- темпи росту середньої зарплати;

  1. коефіцієнт порівняння

, (2.4.14)

де Із-темпи росту середньої зарплати,

Iw-темпи росту продуктивності праці;

  1. коефіцієнт еластичності

, (2.4.15)

де %приріст з—процентний приріст середньої зарплати,

%прирістw—процентний приріст продуктивності праці.

Коефіцієнт випередження показує на скільки відсотків зростання

продуктивності праці випереджає зростання середньої зарплати. Коефіцієнт порівняння показує на скільки відсотків темпи росту середньої зарплати відстають від зростання середньої продуктивності праці. Коефіцієнт еластичності показує на скільки відсотків зросла середня зарплата при зростанні продуктивності на 1 %.

Вплив пропонованих заходів на техніко-економічні показники проведемо на основі розрахованих формул :

1) абсолютний приріст обсягу виробництва за рахунок приросту продуктивності праці

, (2.4.16)

де ^Qв –приріст обсягу виробництва,

Вб-виробіток на одного працівника персоналу в базовому періоді,

Вр-виробіток на одного працівника персоналу в розрахунковому періоді,

Чб-чисельність працівників в базовому періоді;

  1. абсолютний приріст обсягу виробництва за рахунок приросту (скорочення) чисельності

(2.4.17)

Методика аналізу показників ефективності використання фонду оплати праці (ФОП) полягає в наступному:

1) Потрібно проаналізувати основні ТЕП підприємства. Це потрібно для того, щоб побачити наскільки діяльність підприємства є ефективною, визна-чити сильні і слабкі сторони, побачити причини покращення (погіршення) реального стану підприємства.

2) Наступним етапом є аналіз забезпечення підприємства працівниками основної та неосновної діяльності, а також по всіх категоріях персоналу.

3) Аналіз рівня кваліфікації робітників дозволить проаналізувати середній тарифний розряд робітників, середній розряд виконуваних робіт і відповідно коефіцієнт відповідності розряду робітників розряду виконуваних робіт.

4) Також необхідним є проведення аналізу втрат робочого часу і використання фонду оплати праці.

  1. Завершальним етапом аналізу показників ефективності використання ФОП підприємства є проведення кореляційно-регресивного аналізу.

2.4.2 Кількісна та якісна характеристика факторів, що впливають на ефективність


 
 

Цікаве

Загрузка...