WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Дипломнна робота

"Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському "Ветсанзаводі".

Зміст

Ст.

Вступ..............................................................................................................................................6

1. Загальна характеристика підприємства................................................................................10

1.1 Характеристика діяльності підприємства...........................................................................10

1.2 Техніко-технологічна характеристика виробництва та виконуваних робіт....................13

1.3 Виробнича структура підприємства....................................................................................25

1.4 Характеристика стану охорони праці та навколишнього середовища............................26

2. Методика аналізу та оцінки організації оплати праці.........................................................41

2.1 Зміст поняття "заробітна плата"..........................................................................................41

2.2 Форми і види оплати праці...................................................................................................45

2.3 Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці........................................46

2.4 Показники, що характеризують рівень використання фонду оплати

праці на підприємствах..........................................................................................................56

2.4.1 Методика аналізу показників............................................................................................56

2.4.2 Кількісна та якісна характеристика факторів, що впливають на ефективність............61

3. Аналіз діючої системи оплати праці на підприємствах.......................................................67

3.1 Аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності підприємства 67

3.2 Коротка характеристика діяльності праці досліджуваних цехів і вплив діючих

систем оплати праці на показники їх діяльності................................................................71

3.3 Аналіз діючої системи оплати праці і використання фонду оплати праці......................77

3.4 Аналіз динаміки заробітної плати та її вплив на продуктивність.....................................85

3.5 Кореляційно-регресивний аналіз ФОП................................................................................90

4. Розробка заходів з удосконалення організаційно-економічного механізму

оплати праці.............................................................................................................................93

4.1 Заходи щодо поліпшення використання фонду оплати праці...........................................93

4.2 Визначення економічної ефективності пропонованих заходів.........................................96

4.3 Розрахунок впливу пропонованих заходів на техніко-економічні показники..............106

діяльності підприємства

Висновки та пропозиції...................................................................................................................................109

Список використаних джерел...................................................................................................116

Додатки

Бібліографічна довідка

Анотація

У дипломній роботі проведено аналіз діючої системи оплати праці і використання фонду оплати праці на Коломийському державному ветеринарно-санітарному заводі.

Розглянуто загальну характеристику підприємства, вивчено його виробничу структуру та матеріально-технічну базу, розкрито питання охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві.

Проведено аналіз динаміки основних техніко-економчних показників діяльності підприємства за 2003—2005 роки та аналіз показників, що характеризують рівень використання фонду оплати праці. Також виявлено фактори, які суттєво впливають на фонд оплати праці, за допомогою кореляційно-регресивного аналізу.

За результатами проведеного аналізу пропонуються конкретні заходи на базі виявлених внутрішньогосподарських резервів , які б удосконалили організаційно-економічний механізм оплати праці.

The Resume

This diploma work gives the analysis assesses the level of the current payment system and using of payment fund on the state Veterinary Sanitary Plant of Kolomyja .

The general characteristic of the enterprise was examined, its production structure, material and technical basis were studied, the question of labour protection and enterprise surroundings was revealed.

The analysis of the dynamic of the basis technical –economic indices of the enterprise for the period of 2003—2005 and analysis of the indices , which characterize the level of using payment fund. The factors having the essential influence on the payment fund were revealed with the help of the correlative –regressive analysis.

As a result of analysis concrete measures based on the revealed economic reserves are offered , the aim of which is the improvement of the organizational-economic mechanism of payment.

Бібліографічна довідка

Тема дипломної роботи : "Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському "Ветсанзаводі".

Об'єм пояснювальної записки—120 сторінок.

Графічна частина :

1. Виробнича структура коломийського "Ветсанзаводу";

2. Динаміка основних ТЕП;

3. Прогноз загального фонду оплати праці на 2006 і 2007 роки;

4. Динаміка ФОП за системами нарахування зарплати;

5. Динаміка складу фонду оплати праці та інших виплат;

6. Графічна залежність між фондом оплати праці та факторами, що

впливають на нього;

7. Графічна залежність ФОП фактичного і ФОП розрахованого;

8. Графічне зображення впливу пропонованих заходів на основні

техніко-економічні показники.

Вступ

Дипломна робота є завершальною і найбільш вагомою працею студента напротязі всього періоду навчання.Процес написання дипломної роботи дозво-лить закріпити теоретичні знання і практичні навики, отримані з усіх вивчених дисциплін. Дана робота допоможе найбільш грамотно та організовано прий-няти певні економічні рішення та запропонувати відповідні заходи і пропозиції щодо розв'язань проблем досліджуваної галузі.

В даній дипломній роботі я буду розглядати проблеми частково аграрно-промислового сектору, а частково сфери екології. Бо підприємство, на якому я проходила другу і третю техніко-економічні практики,— Коломийський держав-ний ветеринарно-санітарний завод,— спрямовує свою виробничо-господарську діяльність на покращення екологічного становища.

На сьогоднішній день проблема екології набула світового значення. Через забруднення навколишнього середовища викидами біологічного походження зростають ризики поширення різних хворіб та виникнення нових абсолютно невідомих збудників хворіб, з якими людина ще не вміє боротися.Крім того можуть проявлятися мутації різних біологічних видів. Невідомі нові хвороби та мутантні організми можуть стати біологічною зброєю при неспроможності людини їх контролювати. Тому проблемою галузі екології є ліквідація та утилі-зація відходів не лише біологічного походження, але й техногенного.

Проте, людство при ліквідації відходів навчилося брати й для себе ко-ристь, а саме, використовувати відходи як вторинну сировину для абсолютно нового виробництва. Наприклад, в Німеччині у машинобудівній галузі після закінчення терміну придатності автомобіля, його можна здати у відповідну службу. Автомобіль, що вийшов з ладу, використовується як вторинна сировина для виробництва автомобілей. Це водночас здешевлює процес вироб-ництва автомобілей, а з іншого боку , захищає навколишнє середовище від забруднення. Крім того, громадянин Німеччини може купити новий автомобіль, але за нижчою ціною за рахунок здачі свого старого автомобіля. Тобто навіть самі жителі Німеччини мають стимул здавати свої старі машини на прцес вторинного виробництва.

Я думаю, що такі програми необхідно розробляти й в інших сферах діяль-ності людини. Адже стан навколишнього середовища впливає на наше з вами самопочуття і здоров'я. А вирішення проблем екології зменшує ризик руйну-вання нашої планети.

Проблеми екології сьогодні в Україні мало вирішуються. В цьому відно-шенні у нас слабка законодавча база, відсутність програм вирішення еколо-гічних проблем, слабке фінансування даної галузі, висока кількість викидів виробництв через застарілі технології, мала кількість підприємств переробних галузей.

Коломийський "Ветсанзавод" переробляє відходи і як продукт вторин-ного виробництва отримує теплову енергію, яку використовує для власних потреб, та м'ясо-кісткове борошно, котре додають при виготовленні кормів для тварин сільського господарства.


 
 

Цікаве

Загрузка...