WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Конструкція обладнання повинна забезпечувати виключення і зниження до регламентованих рівнів шуму, ультразвуку, вібрацій. Обладнання повинно мати засоби сигналізації про порушення нормального режиму роботи, а в необхідних випадках - засоби аварійного відключення.

Для захисту обслуговуючого персоналу від ошпарювання на котлі передбачається :

-пробно спусковий кран на кришці загрузочної горловини;

-дашок над кришкою загрузочної горловини;

-запобіжні ланцюги на кришці вигрузної горловини;

-запірний пристрій під "ключ-марку" на серзі.

Розвантажування шквари необхідно проводити в захисних окулярах і рукавицях. Проходи перед котлами, а також підходи до запірної арматури мають мати достатню для роботи ширину, бути надійно огородженими і не захаращуватися сторонніми предметами. Захист від теплових опіків має забез-печуватися надійністю термоізоляції корпусу котлів (t<45°С) і непроникністю запірної арматури. Зниження рівня шумових навантажень забезпечує відповідне відцентрування механізму приводу мішалки і підтягування болтових з'єднань.

Пожежна безпека

Пожежна безпека на підприємстві регламентується ГОСТ 12.1.004-85 "ССБТ. Пожарная опасность. Общие требования", іншими державними і галузевими стандартами, "Типовими правилами пожежної безпеки для промислових підприємств", СНІП 2.01-85 "Противопожарные нормы" тощо.

Пожежі на виробництві представляють велику небезпеку для працівників і можуть спричинити величезні матеріальні збитки. Виробничі процеси повинні бути пожежо- та вибухонебезпечними. В таблиці 1.4.13 представлена класифікація виробничих приміщень по вибухо- і пожежонебезпечності будівель і приміщень .

Виробництва за ступенем пожежної безпеки по СНІП 2.0902-85 поділяються на категорії А,Б,В,Г,Д. Категорія "Г"- виробництва, пов'язані з спалюванням рідкого і газового палива, що супроводжується виділенням променевого тепла. З таблиці 1.4.13 бачимо, що всі виробничі приміщення характеризуються низьким рівнем пожежної небезпеки. В таблиці 1.4.14 приведені первинні засоби пожежогасіння.

Таблиця 1.4.13 - Класифікація виробничих приміщень по вибухо- і пожежонебезпечності будівель і деяких зон роботи обладнання

Будівлі і споруди

Категорія пожежонебез-

печності по СниП-2.0902-85

Клас вибуховості по

„Правилах експлуатації обладнання"

Котельня

Г

-

Хімічна лабораторія

Д

-

Мішалка

Г

-

Дробілка

Г

-

Таблиця 1.4.14 - Забезпеченість виробничих об'єктів протипожежним обладнанням і первинними засобами пожежогасіння згідно нормативних документів

Назва приміщення

Хімічний СХП-ІО, повітряний ОВП-ІО, порошок ОП-ІО(3)

Вогнегас-ники

Ящик з піском

місткіс-

тю 0,5м3

Котельня

1

1

-

Сировинний відділ

-

1

-

Дробильне відділення

1

1

-

Сушілка

1

1

1

Фасувальний склад

-

1

-

Автопарк

3

6

-

Відсік регулювання подачі пари по паропроводах

1

2

-

Охорона навколишнього середовища

Виробнича діяльність Коломийського "Ветсанзаводу" напрямлена на покращення екологічного стану території Коломийського району, захист навко-лишнього природного середовища від розповсюдження збудників хворіб. Проте, при утилізації відходів тваринного походження існує небезпека загрози навколишньому середовищу. Контроль за викидами гранично допустимих рівнів шкідливих речовин в атмосферу здійснюється згідно ГОСТ 17.2.3.02-78 і ДСП 201.

Таблиця 1.4.15 – Маса забруднюючої речовини і нормативів плати за викиди її в навколишнє середовище

Назва забруднюючої речовини

Маса річного викиду в межах ліміту, т

Норматив плати за т в межах ліміту, грн./т

Натрію гідроокис

0,00196

285

Азоту діоксид

0,00106

80

Аміак

0,08284

15

Кислота валер'янова

0,086

4,5

Диметиламін (аміносполуки)

0,00928

4,5

Сірководень

0,0122

257

Пил м'ясокісткового борошна

3,392

285

Пил абразивний

0,07344

3

Метилмеркаптан (газ)

0,00022

4,5

Хлор

0,00806

131

Вуглецю оксид

0,4602

3

Фенол

0,00608

363

Марганець та його з'єднання

0,00196

633

Охорона грунту від забруднення побутовими і промисловими відхо-дами здійснюється у відповідності з вимогами СанПіН 42-128-4690-88. Показник "загальна токсичність" визначають на вимогу споживача чи органів Державного департаменту ветеринарної медицини згідно з медичними реко-мендаціями "Порядок і періодичність контролю комбікормів і комбікормової сировини за показниками безпеки", затвердженими Мінсільгосппродом Ук-раїни . Токсичність продукції визначають згідно ДСТУ 3570 . Крім того, визначають загальну бактеріальну забрудненість і наявність патогенних організмів згідно ГОСТ 25311.

Проведемо розрахунок оплати за викиди в атмосферу шкідливих речовин. Вихідні дані подані в таблиці 1.4.15

Таблиця 1.4.15 – Маса забруднюючої речовини і нормативів плати за викиди її в навколишнє середовище

Назва забруднюючої речовини

Маса річного викиду в межах ліміту, т

Норматив плати за т в межах ліміту, грн./т

Натрію гідроокис

0,00196

285

Азоту діоксид

0,00106

80

Аміак

0,08284

15

Кислота валер'янова

0,086

4,5

Диметиламін (аміносполуки)

0,00928

4,5

Сірководень

0,0122

257

Пил м'ясокісткового борошна

3,392

285

Пил абразивний

0,07344

3

Метилмеркаптан (газ)

0,00022

4,5

Хлор

0,00806

131

Вуглецю оксид

0,4602

3

Фенол

0,00608

363

Марганець та його з'єднання

0,00196

633

Величина платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин визначається за формулою:

Пас = Σ(Міл*Ніл) (1.4.4)

де:

Пас – величина платежу за викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище;

Mi – маса річного викиду забруднюючої речовини в межах ліміту, т;

Ні - норматив плати за 1 т в межах ліміту.

Тоді величина платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин за 2005 рік становить:

Пв= 0,00196 х 285 + 0,00106 х 80 + 0,08284 х 15+ 0,086 х 4,5 + 0,00928 х 4,5 + 0,0122 х 257 + 3,392 х 285 + 0,07344 х 3 + 0,00022 х 4,5 + 0,00806 х 131 + 0,4602 х 3 + 0,00608 х 363 + 0,00196 х 633 = 979 гривень.

Отже, основними заходами по зменшенню дії шкідливого впливу заводу на навколишнє середовище є дотримання технічного регламенту, правил техніки безпеки, діючих норм і правил, а також положень законів України "Про відходи" і "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції". Щодо технічних заходів, то необхідно за допомогою засобів вимірювальної техніки постійно здійснювати контроль за станом експлуатаційного обладнання. Для покращення стану охорони праці на Коломийському ветеринарно-санітарному заводі треба в першу чергу на сьогоднішній день звернути увагу на стан приміщень. Як на мене, потрібно зробити ремонти та замінити вікна на більш герметичніші. Бо скрізь по території заводу дуже сильно розповсюджується різкий неприємний , а крім того шкідливий запах, який однозначно погіршує здоров'я працівниківників. Більш раціонально потрібно організувати вологе прибирання, бо є часткова небезпека заразитися збудниками хворіб через особливості виробництва. Як на мене працівникам слід більш дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. Бо здорові працівники—запорука ефективності виробництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...