WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

1.4 Характеристика стану охорони праці та навколишнього середовища

Стан охорони праці

Охорона праці є важливим елементом в процесі виробництва, яка покликана захищати робітників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечувати найбільш придатні умови праці, що запобігають марним витратам їх сил, сприяють підвищенню продуктивності праці.

Основними функціями охорони праці є забезпечення охорони здоров'я працюючих, створення необхідних умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму. Згідно із законодавством про охорону праці працівників керівний апарат підприємства повинен забезпечувати відповідне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них належні умови праці.

Робота по охороні праці на Коломийському державному ветеринарно-санітарному заводі ведеться згідно закону України "Про охорону праці", вимог ЕСУОП НГП та інших нормативних документів.

За 2003 – 2005 роки на „Ветсанзаводі" сталвся лиш один нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом у 2003 році при експлуатації котла. Дані про виробничий травматизм та професійну захворюваність на "Ветсанзаводі" та причини, які привели до травматизму, наведені в таблиці 1.4.2.

Отже, протягом 2003—205 років спостерігався лиш один нещасний випа-док у 2003 році. Кількість днів непрацездатності у 2004 році зменшилась на 39 днів порівняно з 2003 роком , а в 2005 році зменшилась на 18 днів відносно 2004 року і на 57 днів порівняно з 2003 роком. Протягом 2003—2005 років на заводі не спостерігались професійні захворювання, а за 2004—2005 роки нещас-ні випадки були відсутні.

Таблиця 1.4.2-- Відомості про травматизм та професійну захворюваність на Коломийському "Ветсанзаводі" протягом 2003-2005 років

Показники

Роки

2003

2004

2005

Нещасні випадки, ут.ч.:

1

0

0

- із смертельним випадком

0

0

0

Профзахворювання

0

0

0

ССЧ працівників, чол.

44

47

49

Кількість днів непрацездатності

71

32

14

Таблиця 1.4.3 - Відомості про розподіл випадків травматизму на "Ветсанзаводі" за видами подій за 2003-2005 роки

Роки

Кількість потерпілих людей в результаті:

ремонту паропроводів

Експлуатація котла

спалаху газу

2003

0

1

0

2004

0

0

0

2005

0

0

0

Таблиця 1.4.4 - Відомості про розподіл випадків за основними причинами подій

Роки

Кількість нещасних випадків

Причини нещасних випадків

Незадовільна організація робіт

Порушення правил техніки безпеки

2003

1

0

1

2004

0

0

0

2005

0

0

0

В табл. 1.4.3 приведено відомості про розподіл випадків травматизму за видами подій, а в табл 1.4.4 - відомості про розподіл випадків за основними причинами подій на Коломийському "Ветсанзаводі".

З таблиці 1.4.4 бачимо, що причиною нещасного випадку, що стався 2003 року, було порушення техніки безпеки, тому адміністрації заводу слідзвернути увагу на усунення даного недоліку.

За даними вище поданих таблиць визначаємо :

  1. Коефіціент частоти травматизму

Кч = Т*1000/N (1.4.1)

де: Т – кількість травм або нещасних випадків за проаналізований період;

N – середня спискова чисельність працівників

  1. Коефіціент важкості травматизму

Кв = Д / Т (1.4.2)

Де: Д – загальна кількість днів непрацездатності

  1. Узагальнений коефіціент травматизму

Кзаг = Кч*Кв (1.4.3)

Розраховані результати коефіціентів заносимо до табл. 1.4.5.

Таблиця 1.4.5 - Коефіцієнти травматизму

Роки

Коефіціент частоти травматизму

Коефіціент важкості травматизму

Узагальнений коефіціент травматизму

2003

22,73

71

1613,12

2004

0

0

0

2005

0

0

0

З таблиці 1.4.5 бачимо, що в 2003 році в 2003 році спостерігається високий коефіцієнт частоти травматизму (Кч=22,73), а особливо високим є коефіцієнт важкості травматизму, бо на одного працівника, який постраждав, приходиться 71 день непрацездатності , що є дуже багато.Робітник, з яким стався нещасний випадок, отримав опік 2-го ступеня через порушення техніки безпеки. Цей працівник недостатньо був захищений спецодягом, який треба було одягти.Че-

рез високі коефіцієнти частоти травматизму і важкості травматизму відповідно дуже високим є узагальнений коефіцієнт травматизму (1613,12).Але Коло-мийському "Ветсанзаводу" вдалось зменшити кількість нещасних випадків до нуля.( В таблиці 1.4.5 всі коефіцієнти травматизму дорівнюють нулю.)

В результаті здійснення нещасних випадків були завдані економічні збитки, величина яких представлена у табл. 1.4.6.

Таблиця 1.4.6 - Величина економічних збитків за 2003-2005 роки

Роки

Виплата одноразової допомоги, грн

2003

6780

2004

0

2005

0

В 2003 році було виплачено кошти в розмірі 6780 грн. на одноразову

допомогу з Фонду соціального страхування.

Аналіз потенційних небезпек та шкідливих умов на виробництві

Утилізація відходів тваринного походження може створювати небезпечні ситуаціїї, що мають здатність викликати професійні захворювання і нещасні випадки. В таблиці 1.4.7 наведені основні потенційно небезпечні виробничі фактори, що мають місце при переробці відходів.

Робітники основного виробництва працюють в шкідливих умовах . Особливо висока небезпека є заразитися збудниками інфекцій. Це пояснюється особливостями технологічного процесу. Всі працівники заводу постійно дихають повітрям з різким і дуже неприємним запахом, викликаним біологічними процесами відходів тварин.

Тривала дія шуму на органи слуху людини може привести до погіршення слуху і навіть глухоти. Окрім того шум впливає на нервово-психічний стан людини, викликає перевтому, нервовий розлад, роздратування.

Вібрація негативно впливає на центральну нервову систему і може стати причиною порушень фізіологічних функцій організму. Такі порушення можуть проявлятися у вигляді поганого стану, запаморочень, головних болей, порушень серцевої діяльності.

При експлуатації котлів під час переробки м'ясо-кісткової сировини робітники працюють при високій температурі і є небезпека отримати термічні опіки.

Забезпечення нормальних умов праці на Коломийському "Ветсанзаводі"

Територія ветеринарно-санітарного заводузаводу і виробничий корпус роз-ділено на дві зони—благополучну і неблагополучну. В неблагополучній зоні розміщуються площадка складування сировини, місце розвантаження сировини, сировинне відділення виробничого корпусу, місце дезінфекції автомобілів. Зона відмежована від благополучної парканом в'їзними воротами з виробничого корпусу. Уся інша територія заводу, а також операторський зал та відділення помолу виробничого корпусу, адмінкорпус, допоміжний корпус, склади, котельня, автогараж, пункт миття автомобілів знаходяться в благополучній зоні.Планування виробничого корпусу забезпечує неможливість любого контакту не обеззараженої сировини з готовою продукцією.

Недопускається заїзд непродезінфікованого автотранспорту в благополучну зону заводу. Миття автотранспорту після дезінфекції здійснюється на пункті миття гарячою водою. Відпрацьована вода подається на очисні споруди заводу.

Таблиця 1.4.7 - Аналіз потенційно-небезпечних виробничих факторів

Джерела небезпек

Характеристика потенційно небезпечних факторів та їх допустимі значення

Електрообладнання

І=10А, U=220—380В, F=50Гц

Робота котла

Підвищена температура всередині котла t>145°С,при нормі 130—143°С .

Шкідливі речовини (газ, масло).

Тиск пари в котлі Р= 4,2 Мпа при нормі 2,5—4,0Мпа.

Обертові частини—привід і мішалка :

Підвищений рівень звукового тиску Lр =80 дБ при нормі Lр=77 дБ;

Підвищений рівень вібрації Lv =108дБ при нормі Lv=105дБ.

Підвищена температура поверхні ізоляції t>55°С при нормі t>45°С.

[22]

Електрогазозварювальні роботи

Напруга електричної сітки U>500В при нормі U<500В.

Освітлення всередині котла з напругою U>12В при нормі U<12В.

Довжина кабелів між сіткою і зварочним апаратом l>10м.


 
 

Цікаве

Загрузка...