WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

"Універсал-Бізнес", 2004—30с.

 1. ГОСТ 12,1,003-84. ССБТ. Опасные и вредные производственные фактори.Классификация.

 2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

 3. ГОСТ 12.04.021-75 виробнича вентиляція

 4. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

 5. ДСТУ 2272-93. ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

 6. Економіка підприємства : Підручник / За заг.ред. д. е. н. проф. Л.Г. Мель-ника—Суми : ВТД "Університетська книга", 2004—648 с.

 1. Економічнийаналіз господарської діяльності./Іващенко В.І., Болюх М.А.,--К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2001.—204 с.

 1. Законодавство України про Працю / Нормативні документи та коментарі, 2-ге вид., допов.—К.: Видавництво А.С.К., 2003—304 с.

18. Податки та бухгалтерський облік // Інформаційно-аналітична газета №6

 1. СниП 2-4-79—Естественное и искусственное освещение.

 1. Трудове право України : Підручник/ За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої—К.: Т-во "Знання" КОО, 2000—564 с.

 2. Варналій З. С., Сизоненко В.О.

Основи підприємницької діяльності : Підручник—К.:Знання України,

2003—407 с.

 1. Гандзюк М. П., Желібо Є.П., Халімовський М.Ю. Основи охорони праці : Підручник.—Каравела, 2003.—440 с.

 2. Грішнова Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник—К.: Знання, 2004—535 с.

 3. Жидецький В.У., Джигирей В.С. Основи охорони праці. Підручник—Вид.5-е, доп.—Львів : Афіша, 2002—350 с.

 4. Катренко А.Л., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум : Навчальний посібник—Суми : ВТД "Універсальна книга", 2003-496 с.

 5. Колот А. Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної плати в Україні : стан, шляхи вдосконалення / Економіст №9—К.: Київський національний економічний університет, 1999.

 6. Сова В. Нові методи підвищення прдуктивності праці на підприємствах, в установах, організаціях, галузях економіки // Справочник кадровика 32—К., 2003.

7

1.Головбух // Всеукраїнська бухгалтерська газета №18 (275)—К.: ТОВ

"Універсал-Бізнес", 2004—30с.

2. Податки та бухгалтерський облік // Інформаційно-аналітична газета №6 (30)—Х.: Видавничо-консалтингова корпорація "Фактор", 2001—56 с.

3. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №7 (1161)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—48 с.

 1. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №22 (1176)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—32 с.

 2. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №29 (1183)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—50 с.

 3. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №17 (1171)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—50 с.

 4. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №20 (1174)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—32 с.

 5. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №14 (1168)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—48 с.

 6. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №19 (1173)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—34 с.

 7. Варналій З. С., Сизоненко В.О.

Основи підприємницької діяльності : Підручник—К.:Знання України, 2003—407 с.

 1. Трудове право України : Підручник/ За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої—К.: Т-во "Знання" КОО, 2000—564 с.

 2. Законодавство України про Працю / Нормативні документи та коментарі, 2-ге вид., допов.—К.: Видавництво А.С.К., 2003—304 с.

 3. Грішнова Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник—К.:

Знання, 2004—535 с.

 1. Економіка підприємства : Підручник / За заг.ред. д. е. н. проф. Л.Г. Мель-ника—Суми : ВТД "Університетська книга", 2004—648 с.

 2. Колот А. Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної плати в Україні : стан, шляхи вдосконалення / Економіст №9—К.: Київський національний економічний університет, 1999.

 3. Сова В. Нові методи підвищення прдуктивності праці на підприємствах, в установах, організаціях, галузях економіки // Справочник кадровика 32—К., 2003.

 1. Економічнийаналіз господарської діяльності./Іващенко В.І., Болюх М.А.,--К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2001.—204 с.

 1. Гандзюк М. П., Желібо Є.П., Халімовський М.Ю. Основи охорони праці : Підручник.—Каравела, 2003.—440 с.

 1. Катренко А.Л., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум : Навчальний посібник—Суми : ВТД "Універсальна книга", 2003-496 с.

 1. ГОСТ 12,1,003-84. ССБТ. Опасные и вредные производственные фактори.Классификация.

 1. ДСТУ 2272-93. ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

 1. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

 1. СниП 2-4-79—Естественное и искусственное освещение.

 1. ГОСТ 12,04.021-75 виробнича вентиляція

 1. Жидецький В.У., Джигирей В.С. Основи охорони праці. Підручник—Вид.5-е, доп.—Львів : Афіша, 2002—350 с.

Додаток Є

Звіт з праці за 12 місяців 2005року

Форма №1-ПВ

Найменування організації— Коломийський "Ветсанзавод"

Розділ 1.Склад фондуоплати праці та інші виплати

Назва показників

Код рядка

За період з початку року, тис.грн.

1.Фонд оплати праці штатних працівників

4010

210,3

Фонд основної заробітної плати

4020

194,2

Фонд додаткової заробітної плати

4030

16,1

з нього :

-надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів

4040

-

-премії та винагороди, що носять систематичний характер

4050

3,5

-виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства

у зв'язку з порушенням термінів її виплати

4060

-

внаслідок зростання споживчих цін

4070

-

Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього

4080

1,9

з них :

-матеріальна допомога

4090

1,9

-соціальні пільги

4100

-

2.Оплата за невідпрацьований час

4110

12,6

3.Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати працівникам

4120

-

4.Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок та майна, що нараховані до сплати ( у грошовій та натуральній формах) :

-штатним працівникам облікового складу

4130

-

-особам, які не перебувають в обліковому складі

4140

-

Продаж продукції в рахунок заробітної плати :

5.Продано продукції та надано послуг штатним працівникам в рахунок заробітної плати

4151

3,7

Розділ 2.Чисельність та фонд оплати праці окремих

категорій працівників

Назва показників

Код рядка

Середньооблікова чисельність

Фонд оплати праці, тис.грн.

Відпрацьовано, людино-годин

Із загальної кількості штатних працівників облікового складу :

-жінки

7010

8

26,4

10866

-працівники, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів Державного та місцевого бюджету (по статті бюджетної класифікації 1100)

7210

Працівники, які не перебувають в обліковому складі :

-сумісники

7030

-працюючі за договором цивільно-правового характеру

7040

5

7,6


 
 

Цікаве

Загрузка...