WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Для проведення аналізу певних показників було застосовано такі методи : порівняння, ряди динаміки, метод найменших квадратів, графічний і таблич-ний. Кореляційно-регресивний аналіз дав змогу підібрати найбільш вдалі фактори, що впливають на фонд оплати праці.

Щоб дати всесторонню характеристику і об'єктивну оцінку результатів діяльності Коломийського "Ветсанзаводу" було проведено аналіз основних техніко-економічних показників.Так, обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна в 2004 році порівняно з 2003 роком збільшились на 80 тонн, а в 2005 році зменшились на 17 тонн порівняно з 2004 роком. Хоча за останні 5 років обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна перевищують норму на

1113 тонн в рік.Це пояснюється збільшенням відходів органічного походженя на те-риторії Коломийського району. А причиною того, що завод в змозі переробити таку кількість відходів є те, що підприємство має достатню кількість теплгоенергії, яка найбільше витрачається з усіх енергоресурсів при процесі утилізації відходів. Крім того, є достатня кількість парових котлів, що працюють на тепловій енергії. Середньоспискова чисельністьза 2003—2004 роки зросла на 3 чоловік, а в 2005 році зросла ще на 2 чоловік.В загальному за 2003—2005 роки чисельність зросла на 5 чоловік. Через збільшення середньоспискової чисельності підвищились витрати на оплату праці. Зокрема, за 2003—2004 роки витрати на оплату праці зросли на 2,86 % і становили 202,44 тис.грн., а в 2005 році порівняно з 2004 роком –на 2,86 тис. грн. За весь аналізований період від початку 2003 року в 2005 році витрати на оплату праці зросли на 6,85%.

Витрати паливно-енергетичних ресурсів зменшились в 2004 році на 3,04% , а в 2005 році порівняно з 2004 роком скоротились на 6,33%. А протягом 2003-2005 років витрати паливно-енергетичних в загальному зменшились на 9,18%. Зменшення витрат паливно- енергетичних ресурсів пояснюється зростанням обсягів виробництва теплоенергії, яке завод витрачає при виробництві борошна. Обсяги виробництва теплоенергії в 2004 році порівняно з 2003 роком зросли аж на 53,13%, а в 2005 році порівняно з 2004 роком вони збільшились ще на 70,07%.

Всього на підприємстві робітників в 2003 році було 27 чоловік , з них 59,4% займають основні робітники (14 чоловік), а 48,1% ( 13 чоловік)—допоміжні робітники. За 2003—2004 роки загальна кількість робітників збільшилась на 3 чоловік: число основних робітників зросло на 1 чоловік, допоміжних—на 2 чоловік. Відповідно в 2004 році частка основних робітників зросла до 50%, і допоміжних—до 50%. В 2005 році порівняно з 2003 роком загальна кількість робітників збільшилась на 5 чоловік: основних робітників—на 2 чоловік, допоміжних—на 3 чоловік. За 2003—2005 роки частка основних робітників зменшилась з 51,9% до 50% за рахунок зростання частки допоміжних робітників з 48,1% у 2003 році до 50% в 2005 році.

Питома вага робітників 3-го розряду в 2003 році становила 18,52%, у 2004 році—23,33%, а в 2005 році—25%, що позитивно вплинуло на рівень продуктивності та якості праці. Кількість робітників 4-го розряду протягом 2003—2005 років також збільшилась з 6 до 8 чоловік. Кількість робітників

2-го розряду протягом аналізованих трьох років не змінювалась і становила 3 чоловік. Це стосується і робітників 5-го, 6-го розрядів, чисельність яких відповідно становила 7 і 5 чоловік.

Оскільки в 2005 році зріс рівень кваліфікації виконуваних робіт, а середній тарифний розряд робітників мав тенденцію до спадання, то завод прийняв на роботу ще двох допоміжних робітників 3-го і 4-го розрядів. Крім того спостерігалась тенденція збільшення обсягів виробництва м'ясо-кістково-го борошна ,і щоб продовжувати збільшення обсягів виробництва були потрібні додаткові робітники. Через це було збільшено ФОП в 2005 році до 40830 грн., враховуючи доплати за виконані понад норму обсяги робіт.

Збільшення обсягів виробництва борошна призвело до зростання питомих витрат палива порівняно з попереднім роком, але питомі витрати електроенергії при цьому продовжували спадати з 375квТ*год/т до 246 кВт*год/т. Отже, основною причиною зниження в 2005 році продуктивності праці робітників стало зниження обсягів виробництва м'ясо-кісткового борошна з одночасним збільшенням чисельності робітників. Хоча продуктивність виробництва теплової енергії продовжувала зростати і в 2005 році становила вже

50,94 грн./чол.

На Коломийському ветеринарно-санітарному заводі робітники основного виробництва (сировинного відділу, дробильного відділу, сушілки і фасуваль-ного складу) отримують заробітну плату за непрямою відрядною системою залежно від коефіцієнту виконання норм виробітку. Зокрема, в серпні 2005 року даний коефіцієнт становив 1,392, враховуючи, що норма виробітку м'ясо-кісткового борошна дорівнювала 35 т, а фактичний фонд робочого часу—676 люд.-год. В березні 2006 року даний коефіцієнт зменшився до 0,690, оскільки норма виробітку продукції була 40 т , а фактичні витрати робочого часу—1558.

Працівникам котельні зарплату нараховують за почасово-преміальною системою залежно від тарифної ставки, що відповідає тарифному розряду.Під цю систему попадають також працівники механічної служби (слюсарі, електро-газозварювальники , електрики).

Водії отримують заробітну плату за простою відрядною системою залеж-но від кількості виробленої продукції і розцінки за виконаний обсяг робіт. На-приклад, у 2005 році за 1годину перебування водія на ремонті розцінка стано-вила 2 грн., за 1годину перевезення трупа тварини водій отримував 2,89, а за 1 т привозу відходів—4 грн.

Всі працівникам адмінперсоналу зарплату нараховують за місячним поса-довим окладом, так як їхня робота має стабільний характер. Під цю систему попадають також працівники обслуговуючого персоналу.

Отже, збільшення загального фонду оплати праці на Коломийському "Вет-санзаводі" за 2003—2005 роки відбувалось за рахунок щорічного зростання ФОП водіїв (за відрядною системою) і ФОП основного виробництва (за непрямою відрядною системою).

Для проведення кореляційно-регресивного аналізу було вибрано 6 факторів, які впливають на фонд заробітної плати : ФОП основних і допоміжних робітників, частка робітників в структурі ССЧ, коефіцієнт незапланованих втрат робочого часу, середньоспискова чисельність, середній тарифний розряд робітників, виробіток одного працівника, грн./чол. Відповідно коефіцієнт незапланованих втрат лише на 11 % залежить від фонду оплати праці, а середній тарифний розряд—на 17%.Частка робітників в структурі ССЧ на 77% залежить від ФОП, а виробіток одного працівника також на 77% залежить від загального фонду оплати праці. Модель зміни фонду оплати праці означає, що при збільшенні ФОП на 1 % фонд оплати праці основних і допоміжних робітників зросте на 0,51%, частка робітників—на 199,1%, ССЧ—на 223%, а виробіток одного працівника—на 0,85%. При цьому середній тарифний розряд зменшиться на 17 %. Тобто основним впливовим фактором можливого збільшення ФОП є ріст ССЧ по причині зниження середнього тарифного розряду робітників. Зміна ССЧ посприяє збільшенню ФОП на 101,01%; зміна виробітку одного праців-ника приведе до збільшення ФОП на 261,59%; зміна частки робітників в структурі ССЧ посприяє збільшенню ФОП на 99,4%.

Я пропоную для економії фонду заробітної плати здійснити суміщення трьома фасувальниками професії просіювача борошна та трьома дробильщи-ками професії оброблювача ветсанбраку. Річний економічний ефект від впро-вадження даного заходу складе 15588,53 грн.Річний економічний ефект після запровадження системи надання відпусток без оплати праці дев'ятьом робітникам склав 3286,08 грн. Після заснування нової системи преміювання за шкалою оцінювання річний економічний ефект становить 142,32 грн.Сумарний річний економічний ефект від впровадження даних трьох заходів складе 142,32 грн. Після впрвадження заходів з удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці середньоспискова чисельність зменшиться на 6 чоловік, а обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна— на 113,02 тонн, виробництво теплової енергії зменшиться на 0,39 тис.грн., а витрати паливно-енергетичних ресурсів відповідно збільшаться на 0,39 тис.грн. Витрати на оплату праці при цьому зменшаться на 18,987 тис.грн.

Список використаних джерел

  1. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №7 (1161)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—48 с.

  2. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №14 (1168)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—48 с.

  3. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №17 (1171)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—50 с.

  4. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №19 (1173)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—34 с.

  5. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №20 (1174)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—32 с.

  6. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №22 (1176)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—32 с.

  7. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №29 (1183)—К.: ТОВ "Новий друк", 2006—50 с.

  8. Головбух // Всеукраїнська бухгалтерська газета №18 (275)—К.: ТОВ


 
 

Цікаве

Загрузка...