WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

З таблиці 3.2.4 бачимо, що зі збільшенням оплати праці в 2004 році продуктивність виробництва м'ясо-кісткового борошна робітниками зменшилась з 38,89 т/чол. До 37,67т/чол., а продуктивність виробництва теплоенергії зросла на 9,45 грн./чол. Цьому посприяло прийняття на роботу двох працівників 3-го і 4-го розрядів допоміжного виробництва. Крім того, у 2004 році зменшився відсоток собівартості природного газу на 7% і електроенергії на 5%. Зниження собівартості відбулось завдяки зменшенню питомих витрат палива на 42 м3/т .

Оскільки в 2005 році зріс рівень кваліфікації виконуваних робіт, а середній тарифний розряд робітників мав тенденцію до спадання, то завод прийняв на роботу ще двох допоміжних робітників 3-го і 4-го розрядів. Крім того спостерігалась тенденція збільшення обсягів виробництва м'ясо-кісткового борошна і щоб продовжувати збільшення обсягів виробництва були потрібні додаткові робітники. Через це було збільшено ФОП в 2005 році до 40830 грн., враховуючи доплати за виконані понад норму обсяги робіт. Збільшення обсягів виробництва борошна призвело до зростання питомих витрат палива порівняно з попереднім роком, але питомі витрати електроенергії при цьому продовжували спадати з 375квТ*год/т до 246 кВт*год/т. Отже, основною причиною зниження в 2005 році продуктивності праці робітників стало зниження обсягів виробництва м'ясо-кісткового борошна з одночасним збільшенням чисельності робітників. Хоча продуктивність виробництва теплової енергії продовжувала зростати і в 2005 році становила вже 50,94 грн./чол.

Проаналізуємо вплив діючих систем заробітної плати на показники діяль-ності цехів основного виробництва. Для працівників основного виробництва, а саме, механічної служби ( сировинного відділу, сушілки, фасувального складу) заробітну плату нараховують за акордно-преміальною системою. Ця система спричинила зменшення продуктивності праці робітників у 2004 році при виробництві м'ясо-кісткового борошна на 2,22грн./чол. порівняно з 2003 роком, проте, продуктивність виробництва теплоенергії продовжувала збільшуватись. Про це свідчить зростання продуктивності виробництва теплоенергії з 21,82 грн./ч. до 50,94 грн./ч. протягом 2003—2005 років.

Робітникам котельні, слюсарного цеху, відсіку регулювання подачі пари по паропроводах, електрогазозварювального цеху, ветеринарному відділенню та автопарку заробітну плату нараховують за за простою або почасово-премі-альною системою. Дана система дозволила дуже добре забезпечити виробниц-тво паливно-енергетичними ресурсами. І завдяки такій системі, незважаючи на зменшення продуктивності виробництва м'ясо-кісткового борошна у 2005 році, продуктивність виробництва теплоенергії продовжувала збільшуватись, а витрати паливно-енергетичних ресурсів—зменшувались.

Отже, стосовно непрямої відрядної системи оплати праці, для того щоб зростала продуктивність виробництва м'ясо-кісткового борошна, уникаючи подальшого збільшення чисельності, необхідно підвищитирівень кваліфікації робітників. В додатках 3 і 4 можна простежити й інші показники діяльності Коломийського державного ветеринарно-санітарного заводу.

3.3 Аналіз діючої системи оплати праці і використання

фонду оплати праці

На Коломийському ветеринарно-санітарному заводі робітники основного виробництва (сировинного відділу, дробильного відділу, сушілки і фасуваль-ного складу) отримують заробітну плату за непрямою відрядною системою залежно від коефіцієнту виконання норм виробітку. Зокрема, в серпні 2005 року даний коефіцієнт становив 1,392, враховуючи, що норма виробітку м'ясо-кісткового борошна дорівнювала 35 т, а фактичний фонд робочого часу—676 люд.-год. В березні 2006 року даний коефіцієнт зменшився до 0,690, оскільки норма виробітку продукції була 40 т , а фактичні витрати робочого часу—1558.

Працівникам котельні зарплатунараховують за почасово-преміальною системою залежно від тарифної ставки, що відповідає тарифному розряду.Під цю систему попадають також працівники механічної служби (слюсарі, електро-газозварювальники , електрики).

Водії отримують заробітну плату за простою відрядною системою залеж-но від кількості виробленої продукції і розцінки за виконаний обсяг робіт. На-приклад, у 2005 році за 1годину перебування водія на ремонті розцінка стано-вила 2 грн., за 1годину перевезення трупа тварини водій отримував 2,89, а за 1 т привозу відходів—4 грн.

Всі працівникам адмінперсоналу зарплату нараховують за місячним поса-довим окладом, так як їхня робота має стабільний характер. Під цю систему попадають також працівники обслуговуючого персоналу.

За формулами (2.4.1-2.4.3) нарахуємо заробітну плату працівникам основ-ного виробництва , котельні і механічній службі. Розрахунки зведемо відповід-но в таблиці 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4.

Таблиця 3.3.1- Нарахування заробітної плати за місяць працівникам основного виробництва

Прізвище, ім'я, по батькові

Від-пра-цьо-вано, год.

Роз-ряд

Роз-цін-ка, грн.

Сума

з/п , грн.

Ніч-ні, (25%)грн.

Разом,

грн.

Допла-

ти за шкід-лив-ість

( 24%),

грн.

Загаль-на сума, грн.

1.Онисько В.В.

52

6

1,4

101,34

14,03

115,37

27,69

143,16

2.Мельничук Р. І.

112

6

1,4

218,27

28,06

246,33

59,12

305,45

3.Вонячук Р. І.

56

5

1,25

97,44

-

97,44

23,39

120,83

4.Свачій Ст. М.

56

5

1,25

97,44

-

97,44

23,39

120,83

5.Васильків Р. Ф.

48

5

1,25

83,52

-

83,52

20,04

103,56

6. Гуцуляк В. Г.

88

5

1,25

153,12

-

153,12

36,75

189,87

7.Іванюк В. І.

72

5

1,25

125,28

-

125,28

30,07

155,35

8.Макарчук Ст. Й.

56

5

1,25

97,44

-

97,44

23,39

120,83

9.Мельничук П.М.

72

4

1,12

112,25

-

112,25

26,94

139,19

10.Лиско П. І.

64

4

1,12

99,78

-

99,78

23,95

123,73

Всього

676

-

-

1185,88

42,09

1227,97

294,73

1522,70

За формулою (2.4.3) Квн = 26,88*35/676, де 35т—норма виробітку продукції, а 676год—відпрацьований сумарний час. З таблиці 3.3.1 бачимо, що загальний фонд оплати праці працівників основного виробництва становить 1522,70 грн. Найвища заробітна плата була нарахована Мельничуку Р. в розмірі 305,45 грн., так як він відпрацював найбільшу кількість годин, має найвищий 6-й розряд і доплату за роботу в нічний час. Найнижча заробітна плата була нарахована Гуцуляку В. в розмірі 103,56 грн., оскільки він відпрацював найменшу кіль-кість годин , а такожне має доплат за роботу в нічний час, незважаючи на свій 5-й розряд. Всі інші робітники не працювали в нічний час, мають трохи нижчі розряди, і тому їм нарахована менша заробітна плата. Кількість основних робітників, котрі працюють в нічний час коливається в середньому за місяць від 2 до 4 чоловік. Всім працівникам основного виробництва нараховуються до-плати за роботу в шкідлтвих умовах в розмірі 24%. У 2006 році місячний ФОП становить приблизно більше, ніж вдвічі .


 
 

Цікаве

Загрузка...