WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Стандартна статистична перевірка коефіцієнта множинної кореляції виконується за F-критерієм Фішера, розрахункове значення якого має задовольняти умові

, (2.4.25)

де - табличне значення F-розподілу на рівні значущості α та для ступенів вільності N-1, n-N. Найчастіше приймають α = 0.05 , а розрахункове значення F повинно відрізнятися від табличного хоча би на порядок.

З вищенаведеного напрошується висновок, що в модель необхідно включати таку кількість факторів, за якою можна було б отримати D → 1 (або, відповідно, R → 1).

Під адекватністю регресійної моделі розуміють відповідність моделі досліджуваному процесу. Кількісна перевірка адекватності моделі зводиться до перевірки отриманого рівняння регресії за критерієм Фішера

, (2.4.26)

де: - значення величини показника, знайдене за рівнянням регресії в точках і = 1,2,..., n; - середня величина значень . Модель вважається адекватною на рівні значущості α , якщо .

На останньому етапі за побудованою моделлю проводимо економічну інтерпретацію і визначаємо як буде змінюватись досліджувана функція в залежності від зміни незалежних факторів. Абсолютна зміна розраховується за коефіцієнтом регресії.

3 Аналіз діючої системи оплати праці на підприємстві

3.1 Аналіз основних техніко-економічних показників та

оцінка діяльності підприємства

Успішність роботи будь-якого підприємства характеризується рівнем техніко-економічних показників, рівнем виконання і напруженістю планових завдань. Вивчення рівня і динаміки основних техніко-економічних показників підприємства, ступеню їх зміни дає можливість зробити загальну оцінку виробничо-господарської діяльності підприємства за певний період часу.

Щоб дати всесторонню характеристику і об'єктивну оцінку результатів діяльності Коломийського "Ветсанзаводу", необхідно провести аналіз основних техніко-економічних показників. Основним предметом діяльності Коломийського "Ветсанзаводу" є виробництво м'ясо-кісткового борошна, а поряд з цим—виробництво теплоенергії.

Вибрані ТЕП приведені в таблиці 3.1.1.

На основних техніко-економічних показники Коломийського "Ветсанзаводу" за 2003—2005 роки (таблиця 3.1.1), за формулами (2.4.16—2.4.21) розрахуємо показники динаміки основних ТЕП і зведемо їх у табли- цю 3.1.2.

Так, обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна в 2004 році порів-няно з 2003 роком збільшились на 80 тонн, що склало 107,62%, а в 2005 році зменшились на 17 тонн, що склало 98,5% порівняно з 2004 роком. Хоча, взага-лі обсяги виробництва борошна за останні 5 років значно зросли і навіть пере-вищили норму виробництва борошна протягом одного року в середньому на 111тонн. Це пояснюється збільшенням відходів органічного походженя на те-риторії Коломийського району. А причиною того, що завод в змозі переробити таку кількість відходів є те, що підприємство має достатню кількість теплгоенергії, яка найбільше витрачається з усіх енергоресурсів при процесі утилізації відходів. Крім того, є достатня кількість парових котлів, що працю-ють на тепловій енергії. І збільшення обсягів виробництва борошна не вимагає збільшувати кількість котлів, хіба що , заводу потрібно кілька додаткових робітників.

Таблиця 3.1.1 - Основні ТЕП Коломийського "Ветсанзаводу"

Показники

Одиниця виміру

Роки

2003

2004

2005

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

Обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна, тонн

1000

1050

1000

1130

1000

1113

Витрати на оплату праці, тис. грн.

205,77

196,82

206,75

202,44

206,01

210,3

Витрати паливно-енергетичних ресурсів, тис.грн.

17,43

16,77

16,99

16,26

16,26

15,23

Вироництво теплоенергії, тис.грн.

0,94

0,96

1,38

1,47

2,11

2,5

Середньоспискова чисельність, чоловік

46

44

48

47

48

49

І дійсно, з таблиці 3.1.2 бачимо, що з кожним роком підприємство попов-нювало склад робітників. Якщо в 2003 році середньоспискова чисельність

становила 44 чоловік, то в 2004 році вона зросла на 3 чоловік, а в 2005 році зросла ще на 2 чоловік.При цьому темпи росту середньоспискової чисельності в 2004 році становили 106,82%, а в 2005 році—104,26% порівняно з попереднім роком. В загальному за 2003—2005 роки чисельність зросла на 11,36%. Через збільшення середньоспискової чисельності підвищились витрати на оплату праці. Зокрема, за 2003—2004 роки витрати на оплату праці зросли на 2,86 % і становили 202,44 тис.грн., а в 2005 році порівняно з 2004 роком –на 2,86 тис. грн.Темпи росту витрат на оплату праці в 2005 році відносно 2004 року становили 103,88%, а порівняно з 2003 роком—106,85%. За весь аналізований період від початку 2003 року в 2005 році витрати на оплату праці зросли на 6,85%.

Витрати паливно-енергетичних ресурсів зменшились в 2004 році на 3,04% , і темпи росту при цьому становили 96,96%, а в 2005 році порівняно з 2004 роком скоротились на 6,33%, і темпи росту при цьому склали 93,67%. А протягом 2003-2005 років витрати паливно-енергетичних в загальному зменшились на 9,18%. Зменшення витрат паливно- енергетичних ресурсів пояснюється зростанням обсягів виробництва теплоенергії, яке завод витрачає при виробництві борошна. Обсяги виробництва теплоенергії в 2004 році порівняно з 2003 роком зросли аж на 53,13%, і темпи росту при цьому склали 153,13%, а в 2005 році порівняно з 2004 роком вони збільшились ще на 70,07%, і темпи росту склали за рахунок цього 170,07%.

Отже, не зважаючи на збільшення обсягів виробництва м'ясо-кісткового борошна витрати паливноенергетичних ресурсів за 2003-2005 роки зменшились. В додатку Б можна наглядно простежити динаміку основних техніко-економічних показників.

2005 рік

Тпр л,%

-1,50

3,88

-6,33

70,07

4,26

Тпр б,%

6,00

6,85

-9,18

160,42

11,36

Трл%

98,50

103,88

93,67

170,07

104,26

Трб,%

106,00

106,85

90,82

260,42

111,36

^ул

-17,00

7,86

-1,03

1,03

2,00

^yб

63,00

13,48

-1,54

1,54

5,00

Таблиця 3.1.2—Динаміка основних ТЕП

факт

1113,00

210,3

15,23

2,50

49,00

2004 рік

Тпр л,%

7,62

2,86

-3,04

53,13

6,82

Тпр б,%

7,62

2,86

-3,04

53,13

6,82

Трл,%

107,62

102,86

96,96

153,13

106,82

Трб,%

107,62

102,86

96,96

153,13

106,82

^ул

80

5,62

-0,51

0,51

3

^yб

80

5,62

-0,51

0,51

3

Факт.

1130

202,44

16,26

1,47

47

2003 рік

Факт.

1050


 
 

Цікаве

Загрузка...