WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 35 задач з розв’язками по бухобліку - Реферат

35 задач з розв’язками по бухобліку - Реферат

Розв'язання:

150*2,25=337,5 (грн.) – відрядна з/п

% виконання = фактична кількість виготовленої продукції /

кількість виготовленої продукції по нормі * 100%

% виконання = 150 / 85 * 100% = 176

176% - 100%=76% - план перевиконано на76%

Визначаємо процент премії:

10%+76%*0,7=60,2%

Сума премії:

Відрядно – преміальна зарплата складе: 337,5+203,1=540,6 (грн.)

Дт23 – Кт66 – 540,60 грн.

Проведемо утримання із заробітної плати :

 • до Пенсійного фонду : 540,60 * 2% = 10,8 грн.

Дт 66 Кт 651 – 10,80 грн.

 • на соціальне страхування : 540,60 * 0,5% = 2,70 грн.

Дт 66 Кт 652 – 2,70 грн.

 • до Фонду зайнятості : 540,60 * 0,5% = 2,70 грн.

Дт 66 Кт 653 – 2,70 грн.

 • прибутковий податок

( 540,60 – 10,80 – 2,70 – 2,70 – 61,50 ( соціальна пільга )) * 13 % =

60,17 грн.

Дт 66 Кт 641 – 60,17 грн.

Розрахуємо суму до видачі :

540,60 –10,80 – 2,70 – 2,70 – 60,17 = 464,23 грн.

Задача 33.

Необхідно:

- Нарахувати робітнику-відряднику 5 розряду допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і з/п за місяць.

- Визначити суму утримань із з/п.

- Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Робітник-відрядник виготовив за місяць 140 деталей з розцінкою2,2 грн. Він хворів 10 днів, відпрацював за шість попередніх місяці 126 робочих дні, загальний стаж роботи 7 років 9 місяців.

Дані про оплату праці за шість попередні місяці:

Види виплат

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5.

Основна зарплата

Надбавки за професійну майстерність

Премії за економію ресурсів

Одноразова матеріальна допомога

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

1536,00

45,60

230,00

50,00

30,76

Допомога по листку непрацездатності, виходячи з середньоденного заробітку, визначається по сумі з/п нарахованої за 6 попередніх місяців. До розрахунку приймається з/п, надбавка за професійну майстерність, премія за економію ресурсів 1536,00 + 45,60 + 230 = 1811,60 грн.

Середньоденний заробіток звідси дорівнює: 1811,60 : 126 = 14,38 грн.

Розраховуємо суму допомоги по тимчасовій непрацездатності :

14,38*10=143,80 грн.

Оскільки його стаж роботи 7,9 р. то для розрахунку беремо 80%

143,80*80%=115,00 грн.

Дт 65 Кт 66 115,00 грн.

Нараховуємо відрядну заробітну плату

140*2,20=308,00 грн.

Дт 23 Кт 66 – 308,00 грн.

Всього нараховано : 115,00+308,00=423,00 грн.

ПрПроведемо утримання із заробітної плати :

 • до Пенсійного фонду : 423,00 * 2% = 8,46 грн.

Дт 66 Кт 651 – 8,46 грн.

 • на соціальне страхування : 423,00 * 0,5% = 2,12 грн.

Дт 66 Кт 652 – 2,12 грн.

 • до Фонду зайнятості : 423,00 * 0,5% = 2,12 грн.

Дт 66 Кт 653 – 2,12 грн.

 • прибутковий податок

( 423,00 – 8,46 – 2,12 – 2,12 – 61,50 ( соціальна пільга )) * 13 % =

45,34 грн.

Дт 66 Кт 641 – 45,34 грн.

РоРозрахуємо суму до видачі :

423,00 – 8,46 – 2,12 – 2,12 – 45,34 = 364,96 грн.

Задача 32.

Необхідно:

 • Нарахувати погодинно – преміальну оплату праці, доплату за роботу в нічний час;

 • Визначити суму відрахувань та утримань із з/п;

 • Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Слюсар 4 розряду відпрацював за місяць згідно з табелем 176 годин, в тому числі в нічний час 35 годин, тарифна ставка за 1годину, становить – 1,80 грн. за роботу в нічний час доплата 40% тарифної ставки. Наказом по підприємству йому встановлена премія 15%.

Розв'язок:

Нараховуємо погодинно – преміальну оплату праці:

176*1,80=316,8 грн. – заробітна плата за відпрацьований час

35*1,80*40%=25,20 грн. - доплата за роботу в нічний час

(316,80+25,20)*15%=51,30 грн. - премія

316,80+25,20+51,30=393,30 грн. – нарахована заробітна плата

Дт23 – Кт66 – 393,30 грн.

Проведемо утримання із заробітної плати :

 • до Пенсійного фонду : 393,30 * 2% = 7,86 грн.

Дт 66 Кт 651 – 7,86 грн.

 • на соціальне страхування : 393,30 * 0,5% = 1,97 грн.

Дт 66 Кт 652 – 1,97 грн.

 • до Фонду зайнятості : 393,30 * 0,5% = 1,97 грн.

Дт 66 Кт 653 – 1,97 грн.

 • прибутковий податок

( 393,30 – 7,86 – 1,97 – 1,97 – 61,50 ( соціальна пільга )) * 13 % =

41,60 грн.

Дт 66 Кт 641 – 41,60 грн.

Розрахуємо суму до видачі :

393,30 – 7,86 – 1,97 – 1,97 – 41,60 = 339,90 грн.

Проведемо нарахування на заробітну плату :

 • до Пенсійного фонду : 393,30*32%=125,86 грн.

Дт 23 Кт 651 – 125,86 грн.

 • на соціальне страхування : 393,30*2,9=11,41 грн.

Дт 23 Кт 652 – 11,41 грн.

 • до фонду зайнятості : 393,30*1,9%=7,47

Дт23 Кт653 – 7,47 грн.

Задача 34.

Необхідно:

По господарським операціям руху грошових коштів по поточному рахунку за квітень вказати кореспонденцію рахунків.

Вказати облікові реєстри, в яких вони повинні знайти своє відображення.

Визначити залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку станом на 8 травня.

Дані для виконання:

1. Зараховано на поточний рахунок дохід від реалізації продукції 2000

2. Перераховано з поточного рахунку заводу " Металіст " за одержані матеріали 1200

3. Одержано в касу по чеку гроші на операційні витрати 5000

4. Внесена з каси на поточний рахунок сума квартальної плати від жильців 800

гуртожитку

5. Перераховано обкому профспілки відрахування на соц. страх. 750

6. Одержано лімітовану чекову книжку за рахунок власних грошових коштів 2000

примітка: залишок грошей на розрахунковому рахунку на 1 квітня – 8400

Розвязанння:

 1. Дт 31 – Кт 70

 2. Дт 631 – Кт 31

 3. Дт 30 – Кт 31

 4. Дт 31 – Кт 30

 5. Дт 65 – Кт 91

 6. Дт 35 – Кт 31

Використовуючи відомість №2 Дт 31, а по Кт 31 журнал №2 операцій, одержане відображено у виписці з поточного рахунку, що представлено банкові. Для визначення залишку грошових коштів по поточному рахунку станом на 1 травня необхідно:

Задача 35.

Необхідно:

Вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по нижченаведених господарських операціях.

По операції №5 визначити виробничу собівартість готової продукції, вказати порядок розрахунку.

Дані для визнання:

1.Відпущені зі складу у виробництво:

- дошки дубові 2700

- клей столярний 150

2. Витрачено завгоспом Симоненко з підзвітних сум на потреби виробництва 40

3. Нарахована з/п робітникам за випуск продукції 6400

4. Проведено нарахування на соціальні заходи

5. Вироблена і здана на склад готова продукція

примітка: незавершене виробництво на початок місяця – 1200

кінець місяця – 1000

Розв'язання:

Виробнича собівартість готової продукції визначається по рахунку 23 . Для цього необхідно до залишку незавершеного виробництва на початок місяця додати всі витрати за місяць і відняти незавершене виробництво на кінець місяця в сумі 1000.

Виробнича собівартість готової продукції буде відображена по Кт рахунку 23.

1) Дт 23 – Кт 201 2700 + 150 = 2850

2) Дт 23 – Кт 372 40

3) Дт 23 – Кт 66 6400

4) Дт 23 – Кт 65 6400 * 36,8% = 2355

5) Дт 26 – Кт 23 1200 + 11645 – 1000 = 11845

Дт 23 Кт

Пс 1200

2850

40

6400

2355

5) 11845

Од 11645

Ок 11845

Кс 1000

Задача 13.

На основі наведеної кореспонденції рахунків, скласти зміст госп. операцій.

1) Дт23 – Кт20 – передано у виробництво виробничі запаси ( I тип змін бух.

балансу )

2) Дт91 – Кт66 – нарахована з/п управлінському персоналу цеху ( III тип )

3) Дт23 – Кт91 – списано змінні загальновиробничі витрати ( I тип )

4) Дт26 – Кт23 – передано з виробництво на склад готова продукція ( I )

5) Дт66 – Кт64 – утримано із зарплати працівників прибутковий податок (II)

6) Дт30 – Кт31 - отримано в касу гроші для виплати з/п ( I )


 
 

Цікаве

Загрузка...