WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 35 задач з розв’язками по бухобліку - Реферат

35 задач з розв’язками по бухобліку - Реферат

Первісна вартість запасів складається з усіх витрат по їх придбанню і фор –

мується по дебету 201 рахунку.

5000+200+100+300+112,5=5712,5 грн.

Документи, якими оформлені операції:

1операція – прибутковий ордер №4

3операція і 5операція – рахунки, платіжні доручення.

7і 9 – розрахункові відомості.

8і 10 – розрахунки бухгалтерії.

11 – виписка з поточного рахунку. .

Задача 5.

Необхідно:

1.Визначити первісну вартість придбаної комп'ютерної програми ''1С Підприємства''

2.Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

1.Вартість програми – 2000 грн. ( в т. ч. ПДВ )

2.Послуги фірми за встановлення програми – 750 грн. ( в т. ч. ПДВ )

3.Проведено оплату рахунків.

Розв'язання:

1.Відображено витрати на придбання програми

Дт154 – Кт631 - 1667

2.Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

Дт641 – Кт631 - 333

2000 – 333=1667

3.Відображено витрати на встановлення програми

Дт154 – Кт631 - 750 -125=625

4.Сума податкового кредиту з ПДВ

Дт641 – Кт631 -125

-

5.Оприбутковано вартість нематеріальних активів, яка становить всі суми витрат на їх придбання і становить

Придбання = 1667

Встановлення = 625

1667+625=2292

6.Оплачено рах. постачальника

Дт631 – Кт311 -2750

2000+750=2750

Задача 6.

Необхідно:

По нижче наведених операціях, скласти бухгалтерські проведення, провести розрах. необхідних сум, вказати порядок їх визначення.

Дані для виконання:

1.Надійшло на розрахунковий рахунок виручка за реалізацію продукції в т. ч. ПДВ – 105000

2.Списана в кінці місяця с/в реалізації на фінансовий результат рах. 90000

3.Списана в кінці місяця сума чистого прибутку ( різниці між виручкою від реалізації і сумою податків ) ?

4.Визначити і списати фінансовий результат основної діяльності ?

Розв'язання:

1.Одержано виручку від реалізації продукції

Дт31 - Кт70 – 105000 в т. ч. ПДВ

Дт70 – Кт64 - 17500

2.Списано с/в реалізованої продукції

Дт79 – Кт90 – 90000

3.Списана чистий дохід від реалізації на фінансовий результат

Дт70 – Кт79 - 87500

105000 – 17,500 =87,500

4.Визначено і списано фінансовий результат

Дт44 – Кт79 - 2500

Фінансовий результат – це збиток, так, як дохід від реалізації прод. в сумі 87,500 менший від затрат від її вигот. в сумі 90000

По даних 79 рах. збиток від реалізації, як різниця між Кт ( 87,500 ) і Дт ( 90000 ) в сумі 2500 грн.

Дт 79 Кт

2)90000

3)87500

4)2500

Од 90000

Ок 90000

Задача 7.

Необхідно:

На основі даних звіту касира за 10.05 поточного року необхідно:

1)Вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях.

2)Визначити залишок готівки в касі на кінець дня.

3)Охарактеризувати причину не дотримання ліміту, який становить – 25 грн.

Дані для виконання:

Залишок каси на 10.05 15 грн.

Операції за день ( грн. )

Зміст господарської операції.

Сума.

1.

Одержано з поточного рахунку.: на виплату зарплати на виплату допомоги

3000,00

200,00

2.

Видано з каси допом. з кошт соц. страх.

200,00

3

Одержано від робіт. за реал. спец. одяг

10,00

4.

Повернено в касу залишок невикор. підзв. сум

15,00

5.

Внесено на поточний рахунок

25,00

1.Дт30 - Кт31 - 3200

2.Дт66 - Кт30 - 200

3.Дт30 - Кт70 – 10

4.Дт30 – Кт372 - 15

5.Дт31 – Кт30 – 25

. Дт 30 Кт

1) 3200

2) 200

3) 10

5) 25

4) 15

Од 3225

Ок 225

Кс 3000

Недотримання ліміту в касі виникло за рахунок надходження коштів для виплати заробітної плати, які можуть зберігатися в касі підприємства протягом 3-х робочих днів.

Задача 8.

Необхідно:

 • Відобразити в обліку операції по оприбуткуванню МШП, виготовлених власними силами.

Дані для виконання:

Підприємством самостійно виготовлені МШП (18 шт. ) , у результаті чого ним понесені такі затрати:

 • використано матеріалів на суму 15000 грн.

 • нарахована з/п бригаді, що виготовляла МШП, у сумі 340 грн.

 • використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн.

 • надані послуги допоміжним виробництвом на суму 120 грн.

Частина виготовлених МШП ( 15 шт. ) видана для потреб цеху.

Розв'язок:

1.Списана вартість використаних матеріалів

Дт231 – Кт201 - 1500 грн.

2.Нарахована з/п працівникам, які виготовляють МШП

Дт231 – Кт661 - 340 грн.

3.Нараховані обов'язкові збори на суму зарплати

Дт231 – Кт65 - 127,5

4.Списана вартість використаних напівфабрикатів

Дт 231 – Кт 20 -850 грн.

5.Відображена вартість послуг допоміжного виробництва

Дт231 – Кт232 - 210 грн.

6.Оприбутковані на склад МШП, виготовлені власними силами підприємства

( 18 шт. )

Дт22 – Кт231 - 3027,5 грн.

Дт 231 Кт

Пс -

1) 1500

6) 3027,5

2) 340

3) 127,5

4) 850

5) 210

Од 3027,5

Ок 3027,5

6.Видані в експлуатацію МШП кількістю 15шт.

Дт91 – Кт22 - 2523

3027,5 / 18 * 15 = 2523

7.Списані загальновиробничі витрати

Дт23,90 – Кт91

8.Списується с/в МШП на фінансово – результат. Рахунок

Дт79 – Кт90 - 3027,5 грн.

Задача 9.

Необхідно:

 • закрити рахунок 79 " Фінансові результати "

 • визначити фінансові результати від продажу продукції

 • скласти відповідні бухгалтерські проводки

Дані для виконання:

 1. Оприбутковано продукцію за фактичною собівартістю 200 грн.

 2. Зараховано на поточний рахунок кошти від продажу продукції 380 грн.

 3. Списано витрати на збут 50 грн.

 4. Списано адміністративні витрати 20 грн.

 5. Визначено суму ПДВ згідно чинного законодавства ?

 6. Нараховано акцизний збір 40 грн.

Розв'язання:

1. Дт 90 – Кт 26 200

Дт 79 - Кт 90 200

2. Дт 31 – Кт 36 380

Дт 36 - Кт 70 380

3. Дт 79 – Кт 93 50

4. Дт 79 – Кт 92 20

5. Дт 70 – Кт 64 (380 * 20) : 120 = 63

6. Дт 70 – Кт 64 40

Для фінансового результату використовують рахунок 79

Списуємо з рахунку 70 чистий дохід 380 – 103 = 277

7. Дт 70 – Кт 79 277

Визначаємо фінансові результати по даному рахунку 79: 7 грн.

8. Дт 79 – Кт 44 7

Дт 79 Кт

200 277

50

20

7

277 277

Фінансовий результат від реалізації продукції - прибуток

Задача 10.

Необхідно:

 • вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по нижченаведених госп. операціях;

 • по операціях №3 і №5 провести розрахунок сум, вказати порядок їх визначення і облікові реєстри в яких повинні знаходити своє відображення дані операції.

Дані для виконання:

1. Відпущені і витрачені на виробництво продукції матеріали 12000

2. Нарахована з/п робітникам за виробництво продукції 18400

3. Проведено відрахування на соц. заходи від нарахованої з/п робітників основного в-ва (дивитись операція №2)

4. Прийнято до уваги платіжна вимога контори енергозбуту на електроенергію, спожиту для потреб в-ва 780

5. Надійшла на склад готова продукція і оприбуткована по фактичній собівартості. Собівартість готової продукції визначається при відсутності незавершеного в-ва на початок і кінець місяця.

Розв'язання:

 1. Дт 23 – Кт 201 - 1200 матеріальний звіт, лімітні картки

 2. Дт 23 – Кт 66 - 18400 табл. №5 і №1, розрахункова відомість

 3. Дт 23 – Кт 65 - 6808 табл. №4 ( 37% * 18400):100 = 6808

 4. Дт 23 – Кт 63 - 780 журнал №5 і платіжна вимога

 5. Дт 26 – Кт 23 - 37988 собівартість готової продукції визначаємо по даних рахунку 23. Так як незавершеного в-ва на початок місяця нема, то сума дорівнює сумі затрат на виготовлення продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...