WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Екологічне оподаткування: збір з власників транспортних засобів, плата за землю, збори за спеціальне використання природних ресурсiв - Реферат

Екологічне оподаткування: збір з власників транспортних засобів, плата за землю, збори за спеціальне використання природних ресурсiв - Реферат

- За забруднення навколишнього природного середовища. Платниками збору можуть бути підприємства, установи, організації або їх самостійні філії з банківським рахунком, відокремленим обліком діяльності та окремим балансом - за місцем податкової реєстрації. З 1 січня 1999 року Постановою Кабінету Міністрів України №303 від 01.03.99 р. розширено коло платників збору. Так, тепер збір за забруднення навколишнього природного середовища сплачують не тільки підприємства, але й фізичні особи.

Об'єктами збору (для стаціонарних джерел забруднення) є обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря або скидаються безпосередньо у водний об'єкт, та обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, а для пересувних джерел забруднення – обсяги фактично використаних видів пального, в результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини.

Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища визначає складна екологічна ситуація в Україні. Для кожного суб'єкта підприємницької діяльності встановлюються ліміти викиду забруднюючих речовин. Збір за забруднення навколишнього природного середовища сплачується до бюджету за спеціально встановленими Кабінетом Міністрів України нормативах. За понадлімітні обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів збір сплачується у п'ятикратному розмірі.

- За геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

Платниками збору є всі надрокористувачі, незалежно від форм власності, які видобувають корисні копалини, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями. На відміну від інших платежів цей збір вноситься (аналогічно, за місцем податкової реєстрації платника) ще й авансовими платежами до 20 числа першого місяця кварталу і до 20 числа третього місяця кварталу в розмірі третини суми збору, визначеного в попередньому розрахунок (на другий місяць кварталу припадає граничний термін сплати основної суми податкового зобов'язання за збором, тому він замінює авансовий внесок збору цього місяця.);

- За спецвикористання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, в т.ч. збір за спецвикористання природних рослинних ресурсів місцевого значення (ягід, грибів, дикоростучих плодів, горіхів, лікарсько-технічної сировини) – справляється з лісокористувачів, визначених статтею 9 Лісового кодексу, і встановлюється виходячи з лімітів їх використання і такс на лісову продукцію та послуги з урахуванням якості та доступності за спеціальним дозволом – лісорубним квитком (ордером) або лісовим квитком;

- За користування надрами для видобування корисних копалин та в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Платниками збору є всі надрокористувачі, незалежно від форм власності, які видобувають корисні копалини, та які користуються у межах території України ділянкою надр в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (для зберігання природного газу та газоподібних продуктів, нафти та інших рідких нафтопродуктів, для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та ін., зберігання харчових продуктів тощо).

Висновок

Підвищення ефективності діяльності податкової служби досягається також при вирішенні питання накопичення та обліку інформації про податкові зобов'язання платника податків та їх погашення. Щоб бути корисною, така інформація повинна відповідати потребам користувачів, допомагаючи їм дати оцінку минулим та сучасним подіям, а щоб бути надійною – повинна бути повною.

Для цього необхідно:

удосконалити роботу податкової служби з платниками податків (їх реєстрацію, присвоєння їм ідентифікаційних номерів платників податків, проведення камеральних перевірок, ведення карток особових рахунків, добір об'єктів для перевірки. Проведення комплексних перевірок та узагальнення їх результатів);

критично оцінити сучасний стан системи податкового контролю;

розробити напрями податкової реформи, реалізація якої передбачає застосування сучасних технологій обробки баз даних з використанням електронних засобів зв'язку, зокрема електронного цифрового підпису;

підвищити рівень інформаційної взаємодії з державними, особливо контролюючими, органами.

Податкова служба – насамперед інформаційна база, система збору й опрацювання інформації, спроможна будувати прогнози, виявляти ризики. У цьому зміст модернізації служби. Створення такої інформаційної бази, захищених корпоративних і локальних мереж потребує дуже серйозної інфраструктури. Податкова система обладнана в ряді випадків і засобами оптичного зв'язку. Створена інформаційна база має працювати в державі як слід, тому вона повинна бути захищена, тобто має бути впевненість, що напрацьована інформаційна база не загубиться через вимкнення світла чи виникнення ще якихось інших ситуацій стосовно її збереження в зв'язку з відсутністю за нормативними правилами необхідного приміщення тощо.

Успішне функціонування будь-якої організації залежить, в першу чергу, від розвитку ефективного використання людських ресурсів - як головного ресурсу, необхідного досягнення стратегічних цілей. Подальший розвиток ДПС потребує створення цілісної системи управління людськими ресурсами, яка забезпечувала б залучення, збереження та заохочення кращих працівників, скерованих на реалізацію стратегії ДПА України, що сприятиме становленню ДПС як високорозвинутої організації з високим рівнем довіри громадськості. Система управління людськими ресурсами (планування розвитку персоналу, його добір, навчання, оцінка персоналу, управління винагородами, розвиток кар'єри тощо) має грунтуватись в основному не на адміністративних методах, а на економічних стимулах і соціальних гарантіях. Впровадження модернізованої системи навчання, підготовки та перепідготовки кадрів, постійне підвищення рівня професійних знань та умінь податківців надасть можливість створити нову формацію персоналу.

Податкове законодавство потребує суттєвого реформування. Зокрема:

- спрощення податкової системи, скорочення загальної кількості податків і встановлення вичерпного переліку податків на території України;

- вирівнювання умов оподаткування за рахунок різкого скорочення кількості податкових пільг. При чому, встановлення законів щодо надання пільг повинно бути паралельним пропозиціям, які б компенсували втрати бюджету;

- зниження ставок шрафів і пені;

- розширення бази оподаткування за рахунок поширення реального податкового тягаря на сфери, в яких найчастіше практикується ухилення від сплати податків;

- вирівнювання фактичного рівня оподаткування заробітної плати та інших видів доходів;

- кодифікація правил, що регламентують взаємовідносини платника податків і податкових органів з метою усунення суперечностей цивільного і податкового законодавства, забезпечення захисту прав платників податків;

- застосування сучасних технологій обробки баз даних з використанням комп'ютерних технологій – обмін інформацією.

Реалізація вищезазначених принципів має обов'язково знайти відображення в стабільному і ліберальному до платників податків Податковому кодексі України, який би звів всі закони, регламентуючи надходження всіх податків.

Список використаної літератури:

1. " Основи загальної екології " Г.О. Білявський.

  1. " Екологічна експертиза , право та практика " Андрейцев Ю.І.

3 . " П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Основні напрями державної політики України у

галузі охорони довкілля, використання природних

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки ".

4. " НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ УКРАЇНИ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ".

5. " Навколишне середовище та розвиток " . Воронов А. К.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...