WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

У разі перевірки розрахункових операцій за кредитом рахунку 36 "Рахунки з покупцями та замовниками" необхідно ретельно вивчити повноту і законність проведених розрахунків, тобто суму платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах у касу, та інші види розрахунків.

Перевірка здійснюється позиційним способом стосовно кожного покупця чи замовника .

Реальність балансу може бути забезпечена тільки в результаті ретельної перевірки (інвентаризації) всіх його статей. Тому ревізору доцільно починати перевірку стану розрахунків з аналізу матеріалів інвентаризації розрахунків. Інвентаризація розрахунків полягає у виявленні фактичних залишків сум на рахунках. В акті результатів інвентаризації розрахунків слід вказати назви проінвентаризованих рахунків, записати суми непогодженої і простроченої дебіторської заборгованості та безнадійних боргів. За названими видами заборгованості до акта інвентаризації розрахунків має прикладатися довідка із зазначенням суми заборгованості, за що та числиться, з якого часу і на підставі яких документів.

Таким чином, аналіз матеріалів інвентаризації розрахунків дає можливість ревізору зосередити увагу на більш ретельній перевірці розрахунків, за якими встановлено різні розходження. У разі виявлення порушень, зловживань з'ясовують причини виникнення та винних осіб.

14 Реалізація матеріалів ревізії. Методика прийняття за результатами фінансово-господарського контролю.

Реалізація результатів контролю є завершальним етапом в контрольно-ревізійному процесі. Ревізійна бригада разом з керівництвом підприємства, де було проведено ревізію, обговорюють результати контролю у трудовому колективі, доповідаючи про них на зборах активу, виробничій нараді. Обговорення результатів ревізії оформляють спеціальним протоколом.

За результатами контролю організація, що провела ревізію або тематичну перевірку діяльності підвідомчого підприємства, приймає управлінське рішення щодо ліквідації негативних явищ, які було виявлено у порушеннях технологічної дисципліни у виробничому процесі, недодержанні законодавства і нормативних актів у госпрозрахункових і трудових відносинах. Крім того, ці управлінські дії спрямовані на здійснення профілактичних заходів щодо забезпечення збереження коштів і матеріальних цінностей та раціонального використання їх.

Організаційно-розпорядчими документами, що їх видають за результатами ревізій і контрольних перевірок, є накази і розпорядження.

Наказ видають у тих випадках, коли у процесі фінансово-господарського контролю виявлено серйозні порушення законодавства, фінансової дисципліни у діяльності підприємства, його підрозділів і окремих працівників.

Складається наказ із констатуючої і наказової частин.

У констатуючій частині викладають зміст результатів ревізії, відмічають позитивні і негативні сторони діяльності підприємства та його підрозділів.

Наказова частина містить рішення про результати фінансово-господарського контролю і складається з двох частин.

У першій частині керівник органу, який здійснив контрольні функції, у межах адміністративного права накладає адміністративне стягнення на винуватців виявлених недоліків.

У другій частині наказу викладають конкретні заходи, спрямовані на ліквідацію виявлених порушень і профілактику їх у наступному, а також на відшкодування матеріального збитку.

Розпорядження, що видається за результатами фінансово-господарського контролю, складає контрольний орган у тих випадках коли виявлено незначні недоліки і порушення у діяльності підприємства, яке ревізували, не пов'язані з корисними цілями певних працівників і які не є причиною матеріального збитку.

Наказ і розпорядження підписує керівник контролюючої організації після ретельного вивчення акта ревізії, пояснення осіб, відповідальних за виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства, а також матеріально-відповідальні особи, у яких виявлено нестачі цінностей.

44 Ревізія операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) Практика контрольно-ревізійної роботи свідчить, що при проведенні операцій з МШП мають місце значні втрати та зловживання. При перевірці операцій з МШП необхідно керуватись Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Джерелом контролю по даному питанню є дані рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (МШП) , який призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух МШП, що належать підприємству та складають запаси. Необхідно пам"ятати , що до МШП належать предмети, що використовуються у виробництві чи для потреб управління протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більший одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунка 22 "МШП" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені МШП, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

При поверненні на склад з експлуатації МШП, придатних для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунка 22 "МШП" та кредитом рахунка 71 "Інший операційний дохід". Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами.

При перевірці МШП ревізор зобов'язаний звернути увагу на:

 1. умови зберігання МШП в складському приміщенні;

 2. наявність договорів про матеріальну відповідальність.(Ревізор особливу увагу звертає на закріплення МШП за конкретними особами в місцях їх зберігання і використання);

 3. дотримання порядку оформлення первинними документами руху МШП ;

 4. наявність відповідного маркування спецодягу, спецвзуття; (фарбами, прикріпленням жетонів, проставленням штампів тощо),

 5. правильність віднесення МШП до складу запасів; Слід встановити, чи нема серед МШП основних засобів і навпаки.

 6. своєчасність проведення інвентаризації МШП.

Детальній перевірці підлягають операції з видачею спецодягу, спецвзуття. При цьому слід вияснити:

  • хто має право на таке отримання;

  • за рахунок яких джерел;

  • норми видачі тощо.

Потім переходять до перевірки суті здійснених операцій щодо руху окремих предметів. Виявляють понаднормативні запаси МШП, що довгий час не мали руху.

Встановлюють випадки передчасної заміни спецодягу і спецвзуття, їх причини внаслідок використання МШП не за призначенням або підміни нових предметів тими, що вже були в експлуатації.

Ретельній перевірці підлягають акти на списання МШП. У комісії зі списання МШП повинні брати участь фахівці, акт затверджується керівником. На предмет списання МШП має бути документ, що підтверджує здавання їх у металобрухт або в утильсировину, інакше сума збитку відноситься на рахунок винних.

38 Контроль і ревізія нематеріальних активів

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та утримуються підприємством із метою використання протягом періоду, більшого за 1 рік (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) (права користування природними ресурсами, права користування майном, права на знаки торгівлі й послуг, права на об'єкти промислової власності, авторські та суміжні з ними права, гудвіл, інші НА).

Ревізор керується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242, Законами "Про власність", "Про товарні знаки" тощо.

Під контролем інтелектуальної власності (нематеріальних активів) розуміється перевірка прав підприємств на користування землею, водою, об'єктами промислової та інтелектуальної власності (авторське право у сфері науки, літератури, мистецтва тощо).


 
 

Цікаве

Загрузка...