WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

ДКРС Україниє органом відомчого контролю в системі міністерства фінансів, яка здійснює перевірку з питань складання і виконання бюджету, крім того вона є органом державного контролю за ефективним і цільовим використанням бюджетних асигнувань безпосередньо у розпорядників бюджетних коштів.

Державне казначейство створюється з метою забезпечення повного і своєчасного виконання державного бюджету.

Державна податкова організація створена також була у складі міністерства фінансів, а з 1996року перетворена була у самостійний фінансовий орган.

Основні її завдання:реалізація податкової політики держави, а саме розробка проектів податкового законодавства, облік платників податків та надходження податків до бюджету, контроль за правильністю і своєчасністю сплати податків, накладення штрафних санкцій на порушників податкового законодавства.

Рахункова палата ВР України створена в травні 97р. З метою здійснення позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного бюджету, вироблення та аналізу бюджетної політики держави, контролю в сфері державного кредиту і грошово-кредитної політики. Рахункова палата – єдиний конституційний орган в Україні, що здійснює контроль за законами і ефективним та цільовим використанням державних коштів.

Принципами державного фінансового контролю є: незалежність, гласність, дієвість, регулярність, об'єктивність, всеохоплюючий характер.

Важливий напрям фінансового контролю - своєчасне і повне виконання фінансових зобов'язань юридичними і фізичними особами перед бюджетом, дотримання податкового законодавства.

_10__ Ревізія як метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ. Принципи ревізії.

Ревізія – це метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, за дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності, спосіб документального виявлення недостач, розтрат, привласнення і розкрадання грошей і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.

Ревізія проводиться відповідно до діючого законодавства, як правило, державними органами контролю і управління для виявлення недоліків в фінансово-господарській діяльності підприємств, що перевіряються і порушення діючих нормативно-правових актів. Вона базується на перевірці первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та статичної звітності, фактичної наявності грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. Результати ревізії оформляються актом, який має юридичну силу і є джерелом доказів в слідчій та юридичній практиці.

Ревізії як одному з найважливіших методів наступного господарського контролю властиві свої специфічні принципи:

 • принцип раптовості має вирішальне значення при досягненні цілей ревізії. Під раптовістю розуміють застосування засобів і способів перевірки в момент, коли підконтрольні особи цього не чекають;

 • принцип послідовності ревізії полягає в тому, що кожна наступна ревізія починається з моменту закінчення попередньої. Таким чином, ревізії проводяться безперервно з моменту організації підприємства і до моменту його ліквідації;

 • принцип гласності ревізії полягає в тому, що про її проведення після пред'явлення повноважень ревізорами широко оголошується. Ревізори з моменту початку ревізії встановлюють контакт з громадськими організаціями, оголошують про місце і час прийому осіб, які бажають надати інформацію з питань, що відносяться до ревізії;

 • принцип оцінки факторів, виявлених ревізією. Дія цього принципу дає можливість ревізору вільно висловлювати свою думку щодо причин виявлених недоліків і, незалежно від мотивів зацікавлених осіб, самостійно оцінювати ті чи інші факти, законність та обґрунтованість дій зацікавлених осіб;

 • принцип виховної дії. Ревізія має не тільки економічне, але й певне виховне значення. Мало розкрити порушення і домогтись їх усунення. Важливо, щоб в кожному конкретному випадку виключалась можливість повторення помилок та порушень в майбутньому.

 • принцип активності ревізії полягає в тому, що ревізор за своєю ініціативою застосовує дозволені йому прийоми та способи для вивчення реального стану справ;

 • принцип безперервності ревізії полягає в тому, що розпочаті ревізійні дії повинні вестись активно і безперервно до повного виявлення фактів порушень, відшкодування виявленої матеріальної шкоди, притягнення винних осіб до відповідальності;

 • принцип повноти полягає у виявленні та детальному вивченні всіх фактів, що мають значення для ревізії;

принцип об'єктивності та всебічності ревізії. Ревізор повинен дати об'єктивну оцінку діяльності підприємства з документальним обґрунтуванням фактів, обов'язковим виявленням причин та зв'язків між ними.

Основними завданнями ревізії є:

 • здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням;

 • перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів;

 • розробка пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та їх запобігання в подальшому.

Ревізійний апарат, виявляючи і попереджаючи порушення і розкрадання, здійснюючи профілактику господарських порушень і безгосподарності, робить вагомий внесок у підтримання режиму економії і виявлення резервів виробництва. Повна ліквідація розкрадання і безгосподарності – це величезний внесок ревізорів у підвищення ефективності всього суспільного виробництва і збереження власності.

__15_ Органолептичні методичні прийоми контролю.

Органолептичні методичні прийоми контролю використовуються для перевірки наявності, стану і використання об'єктів контролю, ці методи є засобом забезпечення збереження власності.

Найважливішими з них є: інвентаризація; контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво; контрольний обмір готових виробів і виконання робіт; контрольне обстеження об'єктів перевірки; лабораторний аналіз, експертна оцінка, технічні дослідження.

Інвентаризація – це спосіб перевірки фактичного стану і наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, грошових засобів і розрахунків і їх відповідальності даним бухгалтерського обліку.

Основні завдання інвентаризації полягають в установленні фактичного стану і наявності основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів у касах, на рахунках, у банках, розрахунково-кредитних операцій, а також обсягів незавершеного виробництва підприємства. Інвентаризацією здійснюють контроль збереження матеріальних цінностей, коштів, виявляють предмети, які втратили свою початкову якість, вироби застарілих фасонів і моделей, а також наднормативні і невикористані матеріали, інвентар і обладнання, машини та інші об'єкти. основних засобів. Інвентаризація як методичний прийом і форма поточного контролю забезпечує виявлення і запобігання нестачам і втратам матеріальних цінностей і коштів, а також сприяє збереженню їх.

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво (контрольний розкрій) – це спосіб перевірки обґрунтованості норм витрат сировини і матеріалів на випуск конкретного виду виробів, виконання робіт і наданих послуг. Проводиться з метою перевірки фактичних витрат сировини і матеріалів на виробництво, виходу деталей і готової продукції, відходів виробництва, продуктивності устаткування, а також встановлення реальності, правильності розробки та виконання норм витрат сировини і матеріалів, палива і енергії тощо.

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво – це ефективний методичний прийом контролю технології виробництва, перевірки необґрунтованого списання сировини і матеріалів на випуск продукції як по завищених нормах та і понад встановлених норм.

Контрольний обмір – це спосіб перевірки правильності і достовірності звітних даних про виконані обсяги і вартість будівельно-монтажних і ремонтних робіт, оплачених або представлених до оплати. Проводиться цей прийом за участю відповідних спеціалістів і є різновидністю інвентаризації. При цьому ревізор встановлює відповідність фактичного стану об'єкту, що будується чи ремонтується його характеристиці чи призначенню, передбаченому в проектно-кошторисній документації і титульному списку, повному завершенню робіт, відповідності обсягу і вартості робіт прийнятих по актах. Співставляючи обсяг оплачених або представлених до оплати робіт з обсягом фактично виконаних робіт встановлюють розмір завищених або незапроцентованих робіт.


 
 

Цікаве

Загрузка...