WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Важливим питанням ревізії є перевірка правильності і своєчасності проведення інвентаризації залишків незавершеного виробництва. З цією метою ревізору слід впевнитись в наявності цехових інвентаризаційних комісій, вибірково проаналізувати акти інвентаризації. В окремих випадках по деяких видах продукції доцільно провести інвентаризацію незавершеного виробництва по ініціативі ревізора. Шляхом аналізу актів інвентаризацій, даних бухгалтерського обліку та опитування членів інвентаризаційних комісій ревізор встановлює чи дотримуються на підприємстві термінів проведення інвентаризацій, чи проводиться інвентаризація в усіх цехах і виробництвах.

Практика контрольно-ревізійної роботи показує, що на окремих підприємствах порушуються терміни проведення інвентаризації. Не рідко матеріали інвентаризації не розглядаються інвентаризаційними комісіями і результати не відображаються в бухгалтерському обліку. Таким чином приховуються факти приписок, неврахованого браку, крадіжок деталей і продукції, а також перекручуються дані про вартість продукції, дійсна величина залишків незавершеного виробництва. Дуже часто виявлені недостачі незавершеного виробництва необґрунтовано списуються на собівартість продукції, замість того, щоб відшкодувати їх з винних осіб. Тому ревізор зобов'язаний проаналізувати результати інвентаризацій за ревізійний період і встановити причини надлишків і недостач. Переважно такими причинами є:

приписки в обліку;наявність неврахованого браку;передача деталей без оформлення; крадіжки деталей з виробництва; виробіток неврахованої продукції;відсутність належного контролю в цехах за дотриманням технологічної дисципліни;помилки при проведенні інвентаризацій і в облікових даних..

Надлишки незавершеного виробництва повинні оприбутковуватися і відображатися записом: Дт23, Кт719. Недостача незавершеного виробництва відображається на загальну суму по Дт947 і Кт23. На суму недостач, віднесених за рахунок винних осіб – Дт375 Кт716, а коли винні особи невстановлені – недостачі списують за рахунок фінансових результатів діяльності.

Одночасно перевіряють організацію і стан обліку незавершеного виробництва, правильності його оцінки, облік і контроль руху деталей і напівфабрикатів на всіх стадіях технологічного процесу, правильність розподілу витрат між готовою продукцією і залишком незавершеного виробництва.

_48__ Перевірка якості продукції і ритмічності її випуску.

Систематичне підвищення якості продукції є обов'язковою вимогою розвитку економіки, що забезпечує ріст ефективності виробництва. Контроль якості продукції у взаємозв'язку з якістю роботи охоплює такі питання:

  • контроль якості виконання технологічних процесів і операцій по виготовленню продукції;

  • ритмічність і рівномірність виробництва;

  • якість випущеної продукції;

  • наявність рекламації покупців.

Під оптимальним рівнем якості продукції розуміють її споживчі властивості, тобто, здатність задовольняти потреби за певними призначеннями при мінімальних сукупних затратах на виробництво та експлуатацію. Рівень якості продукції в залежності від її виду характеризується ефектністю або категорією.

Загальна оцінка рівня якості виробів дається за допомогою показника який називається питома вага продукції вищої категорії якості чи кращого сорту в загальному об'ємі випуску продукції. Рівень даного показника необхідно перевірити.

Важливий показник якості продукції є комплектність, під час перевірки необхідно виявити чи немає випадків випуску некомплектної продукції. Для цього користуються даними актів відділу технічного контролю та рекламаціями покупців. Обов'язковою є перевірка наявних випадків браку в становленні причин і винних осіб.

Ритмічність виробництва – важливий показник роботи підприємства. Ритмічну роботу забезпечують основні та допоміжні цехи, обслуговуючі господарства і відділи заводоуправління, які забезпечують підготовку та обслуговування. Ритмічність впливає на обсяг продукції, якість, с/в, виконання плану поставок у відповідності з договорами.

Ритмічність виробництва – це випуск продукції в точній відповідності з встановленими плановими графіками. Порушення ритмічності веде до застосування понаднормових годин. Визначити ритмічність можна шляхом порівняння кількості фактично виготовленої і зданої на склад продукції за певний час: декаду, місяць з кількістю продукції передбаченої планом випуску за даний період. Тобто, для перевірки ритмічності випуску необхідно розрахувати питому вагу випуску по декадах в загальному випуску. Якщо під час перевірки виявлено порушення ритмічності випуску продукції на підприємстві, то необхідно вияснити причини, оскільки це порушення ритмічності веде до простою, непродуктивного використання обладнання, збільшення браку а також непродуктивних витрат по заробітній платі.

__30_ Поняття помилки і обману.Рівні суттєвості (матеріальності) помилок і обману.

Основними причинами перекручень фінансової звітності є свідомі й несвідомі дії посадових осіб. Свідомі дії призводять до обману держави чи власників підприємств.

Несвідомі дії можуть бути наслідком недобросовісного ставлення до виконання службових обов'язків під час підготовки інформації, що може призвести до виникнення перекручень, які можна назвати помилками. Помилки виникають з причин припущення арифметичної чи граматичної помилки в записах облікових даних або випадкового пропуску записів господарських операцій чи документів, або відображення операцій без розкриття їхнього змісту.

Обман є наслідком навмисного порушення у відображенні фінансової інформації однією або декількома посадовими особами серед керівництва і службовців підприємства. Причому обман може здійснюватися шляхом фальсифікації, підробки чи зміни записів на рахунках бухгалтерського фінансового обліку або неправильного віднесення до активів чи пасивів окремих статей; знищення чи пропуску окремих господарських операцій або документів тощо. Тому під час оцінювання виявлених порушень аудитор повинен визначити їх зміст та встановити помилки й обман.

Маніпуляція обліковими записами — навмисне використання неправильних (некоректних) бухгалтерських проводок або сторнуючих записів із метою перекручення даних обліку і звітності.

Фальсифікація бухгалтерських документів і записів — оформлення наперед неправильних або фальсифікованих документів і записів у регістрах бухгалтерського фінансового обліку.

Оцінюючи рівень достовірності фінансової звітності, широко використовують термін "матеріальність". При цьому в обліку і аудиті помилка чи пропуск вважаються матеріальними (важливими, значними), якщо внаслідок цього користувач даної звітності буде дезорієнтований щодо прийняття свого рішення або зазнає збитків. Є три рівні матеріальності помилок і пропусків .

До першого рівня відносять помилки і пропуски, суми яких малі та за своїм змістом настільки незначні, що не можуть суттєво вплинути на рішення користувача цієї інформації.

До другого рівня відносять матеріальні помилки і пропуски, що впливають на прийняття користувачем тих чи інших рішень, хоча внаслідок цього зовнішня звітність у цілому об'єктивно відображає реальну дійсність і є корисною.

До третього рівня матеріальності відносять помилки і пропуски в обліку і зовнішній звітності, що можуть негативно вплинути на достовірність і об'єктивність звітної інформації у цілому і користувачі такої інформації можуть прийняти неправильне рішення.

Якщо аудитор дійшов висновку, що помилки і шахрайство є істотними на рівні фінансової звітності підприємства і не можуть бути зроблені виправлення звітності, то йому слід дати аудиторський висновок негативного характеру або відмовитися від надання висновку.

61 Ревізія розрахунків із різними дебіторами та розрахунків з іншими операціями

Ревізія розрахунків з різними дебіторами проводиться за рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами", на якому відображено облік операцій розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами, авансами, виданими, нарахованими доходами, претензіями, відшкодуваннями завданих збитків, позиками кредитних спілок та іншими операціями.Перевірка передбачає аналіз достовірності і правильності відображення в обліку операцій, пов"язаних зоплатою послуг зв"язку, комунальних послуг, за оренду приміщень, відшкодування матеріальних збитків тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...