WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

__6_ Господарський контроль власника, його види, мета і завдання.

Згідно із законом про підприємства в Україні, основна відповідальність за організацію фінансово-економічного контролю на кожному підприємстві покладена на його безпосередньо власника (державу, колектив акціонерів, орендаря тощо) який несе певну відповідальність за ефективне користування матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Фінансово-економічний контроль власника поділяється на:

 • внутрішньо системний

 • внутрішньогосподарський.

Внутрішньо системний контроль здійснюють міністерство, державні комітети, концерни, асоціації, акціонерні виробничі об'єднання згідно, якими передбачено, що комплексні ревізії і контрольні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств проводяться з ініціативи власника того органу, якому підпорядковано підприємство на правах власності. Основною метою такого контролю є об'єктивне вивчення фактичного стану справ суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів та умов, що негативно впливають на виконання управлінських рішень і досягнення поставленої мети та доведено цієї інформації до органу управління. Внутрішньо системний контроль передбачує контроль за виконанням планових завдань по виробничій та фінансово-господарській діяльності, використанням матеріальних і фінансових ресурсів, недопущенням фактів безгосподарності, забезпеченням збереженості власності, правильної постановки бухгалтерського обліку і контрольно-ревізійної роботи, дотриманням діючого законодавства по виробничій та фінансово-господарській діяльності.

Внутрішньогосподарський контроль включає контрольні функції які здійснюються керівниками підприємств, комбінатів, організацій і установ, концернів асоціацій у відповідності з діючим законодавством. Завдання внутрішньогосподарського контролю є перевірки господарських операцій у виробничих об'єктах з метою недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів, раціонального використання робочої сили, впровадження прогресивних методів праці і технологій в бригадах, цехах та інших виробничих підрозділах.

Об'єктами внутрішньогосподарського контролю є – природні (земля, вода, ліс тощо) та відтворювані (трудові матерії, фільтрові) виробничі ресурси, процес відтворення за історіями.

Зміст і види економічного контролю визначається по наступних ознаках класифікації.

 1. за інформаційним забезпеченням: документальний, фактичний.

 2. за періодичністю: попередній, поточний, заключний.

за формами здійснення: економічний аналіз, тематична перевірка, ревізія.

_8__ Види та планування податкових перевірок.

Перевірка – це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або її підрозділів.

Перевірки можуть бути:виїзні перевірки: планові; позапланові; зустрічні перевірки.

Виїзна податкова перевірка проводиться органами податкової служби на підставі письмового звернення до інших податкових органів, які взяли суб'єкт підприємницької діяльності на облік.

Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу і проводиться за місцем знаходження такого суб'єкта чи за місцем розташування об'єкта власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Планова перевірка проводиться не частіше одного разу на календарний рік за письмовим рішенням керівника державної податкової інспекції, голови державної адміністрації з обов'язковим письмовим попередженням суб'єкта підприємницької діяльності за 10 днів до її проведення.

Позапланова перевірка – це непередбачена жодними планами податкова перевірка. Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Планові перевірки:

 • проводяться комплексно і за всіма видами податків, зборів і обов'язкових платежів один раз на рік з письмового дозволу керівника податкової інспекції;

 • суб'єкт підприємницької діяльності письмово повідомляється про дату проведення такої перевірки не пізніше 10 днів до її проведення;

 • не можуть проводитися з окремими видами зобов'язань перед бюджетом (крім зобов'язань з позик та кредитів, які гарантовані державними коштами).

Позапланові перевірки проводяться в разі:

 • встановлення фактів порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства в результаті проведення зустрічних перевірок;

 • неподання суб'єктом підприємницької діяльності у встановлений строк документів обов'язкової звітності;

 • встановлення недостовірності даних в документах обов'язкової звітності;

 • неподання суб'єктом підприємницької діяльності пояснень та їх документальних підтверджень на обов'язковий письмовий запит податкових органів протягом трьох днів з дня отримання запиту;

 • реорганізації (ліквідації) підприємства;

Зустрічні перевірки:

 • здійснюються на підставі письмового звернення податкових органів, які ведуть перевірку до податкових органів, які взяли на облік суб'єкт підприємницької діяльності;

 • проводяться протягом 10 днів з дня видачі завдання про проведення зустрічної перевірки.

Послідовність планової перевірки звітності ПДВ наступна:

 • перевіряються суб'єкти, в деклараціях яких різниця між податковим зобов'язанням та податковим кредитом має від'ємне значення;

 • платники, що зазначили нульове сальдо з ПДВ;

 • платники які відобразили позитивну різницю між податковим зобов'язанням та податковим кредитом.

Крім зазначених видів податкових перевірок ДЕС. Можуть проводити повторні оперативні, а також перевірки на вимогу суб'єктів підприємницької діяльності.

_11__ Основні завдання та види ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств.

Мета ревізії визначається її завданням, тобто тим холом питань, яке потребує обов'язкового контролю вищестоящими органами та досягається шляхом застосування спеціальних знань при перевірці документованої обліково-економічної інформації.

Основними завданнями ревізії є:

 • здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх зберігання;

 • перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів;

 • розробка пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та їх запобігання в подальшому.

Ревізійний апарат, виявляючи і попереджаючи порушення і розкрадання, здійснюючи профілактику господарських порушень і безгосподарності, робить вагомий внесок у підтримання режиму економії і виявлення резервів виробництва. За відомчою належністю ревізії можуть бути відомчими, позавідомчими і змішаними.

Ревізії, що проводяться на підпорядкованих підприємствах за розпорядженням керівника вищестоящого органу штатними і позаштатними ревізорами та іншими посадовими особами, називають відомчими.

Позавідомчі ревізії призначаються і проводяться суб'єктами контролю інших міністерств та відомств, наприклад, органами Міністерства фінансів України, Національним банком України ,слідчими та іншими органами, контрольно-ревізійним управлінням, податковою адміністрацією тощо. Тобто це ревізії, що проводяться не в середині своїх підрозділів, а на підприємствах, суб'єктах.

Змішані ревізії проводяться спільно органами відомчого та позавідомчого контролю.

За порядком призначення ревізії поділяються на планові та позапланові.

Планові ревізії затверджуються в річних і квартальних планах контролюючого органу і проводяться на підприємствах не рідше одного разу на три роки. Право на проведення такої ревізії надається тільки в тому випадку, якщо суб'єкту підприємницької діяльності не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня проведення ревізії, направлене письмове повідомлення із зазначенням дати її проведення.

Позапланові ревізії проводяться в особливих випадках на вимогу суду, прокуратури, інших органів контролю або управління з різних причин: надходження сигналів або повідомлень про порушення законодавства, зловживання посадових осіб та інші недоліки в роботі підприємства, тобто виникає необхідність в терміновій перевірці, що не передбачена планом.


 
 

Цікаве

Загрузка...