WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Чинним законодавством визначаються умови продовження терміну дії сертифіката, оскільки його видають на 5 років. Особа, яка працювала підряд 3 роки аудитором, строк дії сертифіката якої закінчився не раніше 3 і не пізніше 1 місяця, подає до АПУ клопотання за встановленою формою, витяг з трудової книжки(завірений), сертифікат та реферат про аудиторську діяльність і підвищення кваліфікації за період володіння сертифікатом та документ про оплату коштів . Секретаріат перевіряє поданні документи і передає на розгляд їх кваліфікаційній комісії АПУ, яка приймає рішення. Аудитор який не мав зауважень по роботі та реферату за рішенням комісії вноситься до протоколу осіб, дія сертифіката яким продовжено на 5 років. Якщо аудитор працює менше ніж 3 роки, вчасно подав документи, не мав зауваження по роботі і реферату проходить співбесіду в постійних комісіях з прийому іспиту. При позитивних наслідках співбесіди особа заноситься до протоколу осіб, яким продовжено термін на 5 років. Якщо аудитор працював менше 2 років або вчасно у визначений термін не подав документи для продовження дії сертифіката - складає іспит.

Рішенням АПУ від 31.10.2000р.(Протокол №95) затверджено Положення про реєстрацію суб'єктів аудиторської діяльності. До реєстру заносяться: суб'єкти аудиторської діяльності: аудиторські фірми, які зареєстрували свою діяльність згідно з чинним законодавством України, а саме організація пройшла державну реєстрацію, як аудиторська фірма установчими документами передбачена тільки аудиторська діяльність, загальна частка засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами у статутному капіталі не перевищує 30%; аудитор, якщо він зареєстрований як суб'єкт підприємництва.

Про включення до реєстру суб'єкта аудиту видається свідоцтво встановлене АПУ.

. Для новостворених суб'єктів необхідно подати такі документи:

- заява;- реєстраційна картка;- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;- нотаріально засвідчена копія установчих документів;- копія сертифікатів аудиторів та директора фірми;

- документ про оплату.

Подані документи перевіряються секретаріатом на протязі 10 днів після їх подачі. Після цього документи передаються до контрольно - реєстраційної комісії з висновком про відповідність і комплектність поданих документів. Рішення контрольно - реєстраційної комісії затверджує АПУ.

Свідоцтво про включення до реєстру видається строком на 5 років. Включені до реєстру суб'єкти зобов'язані: дотримуватись вимог чинного законодавства; в місячний термін повідомляти АПУ, про всі зміни в документах, що стосуються реєстру суб'єктів аудиторської діяльності і у встановлений термін подавати до АПУ звіт про аудиторську діяльність, повідомляти АПУ про всі зміни, що стосуються обсягу статутного капіталу та кількості членів аудиторської фірми або аудитора. Аудитори зобов'язані своєчасно інформувати і надавати до Аудиторської палати звіт про кількість проведених перевірок наданих послуг.

_28__ Професійна етика аудиторів та її функціональні засади.

Під професією розуміють оволодіння певною групою людей знань та навиків.

За останні 10 років в Україні поряд з іншими професіями виникла професія аудитора.

В Україні принципи професійної етики викладені в кодексі „Професійної етики аудиторів України" який затверджений АПУ від 18.12.98р. №73. Професійні права і обов'язки аудиторів викладені в ст.22-24 Закону України „Про аудиторську діяльність" від 22.04.98р. Основне завдання. Кодексу професійної етики – встановлення етичних норм для аудиторів з метою забезпечення гарантії, високої якості їх роботи та задоволення інтересів суспільства.

Аудитори – це висококваліфіковані фахівці в галузі обліку і контролю. Користувачі, які користуються послугами аудитора повинні бути впевнені в тому ,що аудитор ніколи не порушить принципи професійної етики і буде дотримуватися їх протягом всієї практичної діяльності.

Крім довіри суспільство висуває свої вимоги до професії аудитора:

1. Потребує достовірної інформації;

2. Аудиторські послуги повинні виконуватись у відповідності до нормативів, правил аудиту і Кодексу професійної етики;

3. Висуває вимоги до самого аудитора як фахівця.

В кодексі професійної етики сформовані фундаментальні засади етики, яких повинен дотримуватись кожен аудитор, а саме:- чесність;- об'єктивність;- конфіденційність;- професійна етика;- професійні норми.

Чесність - проявляється в тому, що аудитор при виконанні своїх професійних обов'язків повинен бути чесним, так як це вимога суспільство. Довіра суспільства без чесності не існує.

У вирішенні різних питань об'єктивність аудитора проявляється в тому, що він повинен самостійно вирішувати і приймати рішення без впливу сторонніх осіб, які впливали б на його думку. Об'єктивність не можлива, якщо аудитор не володіє певним рівнем знань і не підвищує свою кваліфікацію. Професійна компетентність визначається Законом України „Про аудиторську діяльність" де чітко зазначенні вимоги до аудиторів. Одночасно аудитор не повинен залишатись на тому ж самому рівні знань. Він повинен підвищувати свою кваліфікацію участю в конференціях, семінарах , перепідготовки фахівців, курсах підвищення кваліфікації.

Конфіденційність полягає в тому, що аудитор без зважених на те причин не має права розголошувати отриману ним інформацію.Аудитор має доступ до інформації, яка не підлягає розголошенню, цим принципом передбачена відповідальність за несанкціоноване розголошення службової чи комерційної таємниці, однак є виключення з цього правила:

- клієнт дає письмовий дозвіл на розкриття інформації;

- необхідні докази для судового розгляду;

- державний орган є замовником аудиту;

- професійний обов'язок:, коли необхідно захистити професійні інтереси в судовому порядку;

- коли проводиться перевірка якості роботи аудитора та при надходженні скарги.

Професійна поведінка – це досить важливий принцип так, як аудитор буде дбати про свою кваліфікацію, репутацію, залежить сама професія.

Професійні норми слід розглядати під двома кутами зору: з одного боку,щодо внутрішнього аудиту і з іншого зовнішнього. Внутрішні аудитори в своїй діяльності підпорядковані роботодавцю. Незважаючи на цю обставину свої функції він повинен виконувати не всупереч вимогам чесності, об'єктивності та діючого законодавства. Зовнішні аудитори повинні керуватись нормативами аудиту та законодавчою базою під час аудиту або надання послуг.

Одна з характеристик аудиту незалежність. Важливо, щоб під час перевірки існувала фактична і зовнішня незалежність. Фактична незалежність - полягає у можливості зберігати неупереджене ставлення до аудитора протягом усього процесу аудиту. Зовнішня незалежність - результат сприйняття незалежності іншими особами. Якщо аудитори мають фактичну незалежність, але користувачі вважають, що аудитор діє в інтересах своїх клієнтів, то цінність аудиту знижується.

_27__ Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє

Робочі документи аудитора - це записи, зроблені ним під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, отримана в ході аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта чи усні відомості, документовані аудитором за допомогою тестування.

Мета складання робочих документів аудитора полягає в снаступному:

 • планування аудиторської перевірки;

 • документальне підтвердження виконаних аудиторських робіт;

 • збирання матеріалів з перевірки фінансової звітності і їх узагальнення;

 • складання аудиторського звіту і аудиторського висновку;

 • контроль якості проведеної перевірки, тощо;

 • документальне оформлення встановленого або визначеного самим аудитором аудиторського ризику з вказанням його величини;

При цьому робочі аудиторські документи повинні відповідати ряду вимог:

 • містити достатньо повну і детальну інформацію;

 • скласти документи в ході аудиторської перевірки;

 • відображати найсуттєвіші моменти, охоплювати найважливіші напрямки перевірки;

 • відображати стан і оцінку системи внутрішнього контролю на підприємстві і ступінь довіри до нього;

 • містити джерела інформації, дату і місце складання, прізвище аудитора, його підпис, номер документу;

 • складати документи чітко, розбірливо.

Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку і в процесі перевірки фінансової звітності підприємства - клієнта, являє собою аудиторське досьє (папку), яке має свій номер, відмітку про дату початку і закінчення аудиторської перевірки.

Вимоги до робочих документів аудитора визначають їх обов'язкові реквізити і складові частини, зокрема: найменування документу, назва клієнта, порядковий номер документу і сторінка його розміщення в аудиторському досьє, період перевірки, зміст, вказані особи, які складали і перевірили документ, їх підписи, дата складення документа і інші спеціальні реквізити.


 
 

Цікаве

Загрузка...