WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

За організаційною формою аудит поділяється на: - зовнішній;- внутрішній.

Зовнішній - виконують фірми (аудитори ) за договорами з замовниками. Замовник у листі пропонує фірмі (аудитору) мету завдання та масштаб аудиту. Зовнішній проводиться тільки незалежними особами і аудитор має право його проводити, якщо відсутній тиск на аудитора з будь-якого боку. Якщо принцип незалежності порушений аудитор не має права проводити перевірку та формулювати свою думку.

Внутрішній аудит - проводиться власником залежно від потреб управління, основними завданнями якого є : контроль за активами; відповідність діючого контролю політиці підприємства; оцінка ринків збуту і ціни; необхідність і ефективність придбання ноу-хау; правомірність укладання договорів. Внутрішній аудитор в своїх діях залежить від керівника підприємства у зв'язку з цим дія незалежності дещо послаблюється.

__26_ Порядок укладання договору на проведення аудиту, його зміст і форма

Незважаючи на те, який вид аудиту (обов'язків чи добровільний) проводиться перш за все повинен укладатись договір на його проведення. Укладанню договору передує певна робота, а саме обмін листами . На адресу аудиторської фірми або аудитора замовник направляє лист-пропозицію, в якому зазначається масштаб, предмет аудиту. Після чого аудитор готує лист - зобов'язання, він повинен складатись досить ретельно так, як має неабияке значення для аудитора . Цим листом аудитор розмежовує відповідальність між замовником і виконавцем. В ньому аудитор акцентує увагу на тому, що відповідальність за фінансову звітність покладена на керівника, а за висловлення думки за наданою фінансовою звітністю відповідає аудитор .

Лист - зобов'язання може бути різним і зміст його залежить від запиту клієнта. Разом з тим він повинен містити: - мету аудиту;- відповідальність керівництва за надану інформацію;- масштаб аудиту;- форма звіту;ймовірність аудиторського ризику;доступ до необхідної інформації.

Договір на проведення аудиту - це офіційний документ, який засвідчує досягнення домовленості між двома сторонами, замовником і виконавцем.

Договір на проведення аудиту готує аудиторська фірма або аудитор і передає його на розгляд замовнику, який має право вносити корективи, після чого договір підписується у двохсторонньому порядку.

Договір на проведення аудиту розпочинається з преамбули, в якій зазначається назва договору, його номер, дата і місце складання, повна назва замовника і виконавця, посади, П.І.Б. осіб які підписали договір з обох сторін.

Після чого зазначається предмет договору, в цьому розділі дається характеристика мети і масштабу аудиту.

Наступним елементом договору є зобов'язання сторін .Зобов'язання- це перелік і характеристика дій , які приймають на себе кожна із сторін і включають наступні положення замовника:

1. Доступ до будь-якої інформації, яка стосується аудиту;

2. Відмова від будь-яких дій, тиску на думку аудитора;

3. Зобов'язання по прийманню та оплаті аудиту або послуги.

В свою чергу аудитор зобов'язується :

1. Дотримуватись принципів аудиту;

2. Зобов'язання по якості проведення аудиту або надання послуг;

3. Зобов'язання по складанні і передачі замовнику інформації за результатами аудиту.

Термін виконанняробіт передбачає тривалість виконання роботи , дата початку і закінчення, а також строк або термін передачі результатів аудиту замовнику.

Порядок здавання та приймання робіт передбачає обсяг і склад документів, які будуть передані замовнику за результатами аудиту. В цьому ж розділі обговорюються умови відмови від підписання до приймання виконаних аудитором робіт.

Наступний розділ „Відповідальність сторін", в ньому йдеться про наступне:

  1. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації;

  2. На замовника покладається відповідальність за виявленні порушення в документах та помилки обман і пропуски у фінансовій звітності;

  3. Замовник відповідає за покладенні на себе зобов'язання з приймання та оплати виконаної роботи.

Аудитор несе відповідальність:за якість проведеного аудиту, за порушення конфіденційності інформації.

Реквізитисторін передбачають зазначення юридичної адреси та платіжних реквізитів кожної сторони.

_29__ Поняття про аудиторські докази та порядок їх отримання

Висновок аудитора повинен бути документально підтверджений. В даному випадку підтвердженням виступають певні докази, які в аудиті прийнято називати аудиторськими. Під доказом розуміють – свідчення, які констатують будь-який факт і є незаперечними.

Аудиторські докази, їх зміст, порядок отримання і використання в аудиті регулюється нормативом № 14 "Аудиторські свідчення." Кожна із складових аудиторських свідчень (доказів) націлена на перевірку структури і ефективності дії системи внутрішнього контролю у замовника.

Норматив № 14 визначає порядок і способи отримання аудиторських свідчень (доказів). Аудитор отримує аудиторські свідчення шляхом перевірки, спостереження, опитування, підтвердження підрахунків, аналітичні процедури.

Перевірка полягає у вивченні аудитором бухгалтерських регістрів, документів, або матеріальних активів.

Перевірка документів і реєстрів дає змогу аудитору зібрати аудиторські свідчення різного ступеня надійності, а саме:

- аудиторські свідоцтва, які створені і зберігаються третіми особами;

- документи, аудиторські свідоцтва, які створені третіми особами і зберігаються на підприємстві;

- документи, аудиторські свідоцтва, які створені безпосередньо на підприємстві і зберігаються на даному підприємстві.

Перевірка активів забезпечує аудитора надійними свідченнями щодо їх наявності але не обов'язково щодо їх власності.

Спостереження полягає у аналізі процесу, що виконується іншими особами підприємства, або безпосереднє ознайомлення з об'єктом перевірки на місці.

Опитування і підтвердження.

Опитування полягає в збиранні інформації від обізнаних осіб підприємства, або за його межами і воно може бути в формі письмових запитів, в формі письмових пояснень посадових осіб, матеріально-відповідальних осіб підприємства.

Аудитор може отримувати в ході опитування усну інформацію під час бесіди з фахівцем підприємства, однак для аудиту важливо письмове підтвердження отриманої інформації. У зв'язку з цим письмові свідоцтва аудитор повинен оформляти таким чином, щоб вони вважалися аудиторськими доказами.

Опитування дозволяє аудитору зібрати нову інформацію, або підтвердити раніше зібрану інформацію.

Відповідь на письмові запити підтверджує інформацію, що міститься в бухгалтерських документах.

Підрахунки полягають в перевірці відповідності сум, які зазначені в реєстрах обліку та в первинних документах.

Аналітичні процедури використовуються для аналізу найважливіших співвідношень, тенденцій розвитку з метою встановлення потенційних можливостей діяльності підприємства. Це необхідно для визначення місця даного підприємства в галузі, порівняти з даними попередніх періодів, або заздалегідь встановленими нормативними значеннями.

У своїх робочих паперах аудитор зібрану інформацію, ( докази), групує за ступенем надійності від мінімуму до максимуму.

На нульовому місці знаходиться випадково або усно почута інформація.

На першому місці міститься інформація отримана із ЗМІ.

На другому місці знаходиться внутрішня інформація підприємства.

На третьому – письмові докази, отримані керівництвом, фахівцями та посадовими особами підприємства.

На четвертому – докази отримані від третіх осіб.

На п'ятому найвищому ступені надійності знаходиться інформація, ( докази), які зібрані безпосередньо самим аудитором.

_25 __ Сертифікація осіб, які мають намір займатись аудитом.

Сертифікація осіб здійснюється у відповідності до Положення про сертифікацію та Закону України „Про аудиторську діяльність". Сертифікація - це визначення кваліфікаційної придатності особи шляхом проведення іспиту. Громадянин України , який хоче займатись аудитом подає до АПУ або регіонального її відділення клопотання встановленої форми, и: нотаріально завірена копія про закінчену вищу освіту; витяг з трудової книжки; копію документа про оплату; паспорт .

Документи подаються у секретаріат де вони розглядаються і особі видається розписка про отримані документи. Іспит приймає комісія, результат якого повідомляються зацікавленій особі в день складання іспиту. Особа що не склала іспиту має право повторно скласти його через 1 рік. Білети з сертифікації включають в себе перелік питань з обліку , аудиту, аналізу, фінансів та чинного законодавства.

Сертифікати є 2 видів:

- Серії А;

- Серії Б.

Сертифікат серії А отримують особи, які склали іспит і бажають займатись аудитом на підприємствах та господарських товариствах.


 
 

Цікаве

Загрузка...