WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

 • техніко-економічні розрахунки

 • нормативно-правове регулювання

 • перевірка документів (формальна, логічна, арифметична)

 • зустрічна перевірка

 • прийоми взаємного контролю

 • перевірка кореспонденції балансових рахунків і достовірності записів в облікових регістрах

 • пояснення посадових осіб.

Техніко-економічні розрахунки складаються у період ревізії для визначення правильності планових показників, нормативних матеріалів і трудових затрат, кошторисів загально-виробничих і господарських витрат. Проводяться вони з метою виявлення необґрунтованого заниження планових показників, наявних резервів збільшення випуску продукції, зниження собівартості і збільшення прибутку, викриття фактів застосування застарілих, технічно необґрунтованих норм і як наслідок неврахованої сировини і матеріалів, готової продукції.

Нормативно-правове регулювання – система прийомів, що використовується для виявлення порушень нормативних і правових актів . Нормативно-правове регулювання здійснюється шляхом співставлення фактичних витрат з нормативними або плановими. Цей методичний прийом використовується з метою виявлення фактів відхилень від норм і встановлення причин цих відхилень (крадіжки або безгосподарність, необґрунтоване списання на виробництво сировини і матеріалів, перевитрати фонду зарплати).

Перевірка документів.

Формальна перевірка – проводиться з метою виявлення дефектів в оформленні документів, встановлення правильності заповнення всіх реквізитів, наявності виправлень, підчисток, допису тексту, уточнення достовірності підписів посадових осіб, відповідність документу встановленій діючій типовій формі.

Логічна перевірка дозволяє визначити об'єктивну можливість і доцільність у використанні грошових засобів і матеріальних ресурсів, реальні взаємозв'язки між окремими господарськими організаціями. Якість логічної перевірки обумовлена кваліфікацією ревізора, знанням необхідних нормативних документів, вмінням аналізувати взаємозв'язок з різними господарськими організаціями.

Арифметична перевірка використовується для визначення в документах правильності підрахунку і виявлення скритих за неправильними арифметичними діями зловживань. В результаті комплексного використання формальної, логічної і арифметичної перевірки, документи поділяються на доброякісні і недоброякісні. Перевірки документів здійснюються хронологічним і систематизованим порядком.

Зустрічна перевірка – це порівняння різних документів або декількох примірників одного документа, що знаходиться у підрозділах ревізованого підприємства і інших підприємствах. Цей прийом використовується тоді, коли після попередньої перевірки по формальних ознаках виникають які-небудь сумніви або неясності.

Метод взаємного контролю здійснюється аналогічно зустрічній перевірці документів але при цьому досліджуються різні документи, що знаходяться на підприємстві, шляхом співставлення реквізитів, що в них повторюються.

Перевірка правильності відображення господарських операцій здійснюється на основі первинних документів і облікових регістрів. Ревізори повинні детально перевірити правильність кореспонденції балансових рахунків. Так в ряді випадків зловживання які здійснюються при участі облікових працівників, приховується шляхом неправильно складених проводок.

Документальний контроль можна здійснити через деякий час після здійснення господарської операції, тому він є важливим джерелом інформації про стан виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства і знаходить широке використання у практиці контрольно-ревізійних органів.

__19_ Документальна перевірка як основний методологічний прийом ревізії. Способи перевірки документів.

Документальна перевірка є основним методологічним прийомом ревізії.

Документи, що є носіями матеріальних наслідків здійснений на підставі операцій, використовується в ревізії для оцінки законності та ефективності діяльності ланки, яка ревізується. Вони представляють собою засіб доказу фактів виявлення порушень. Виступаючи засобами відображень господарських операцій, документи в той же час можуть бути і засобами приховання порушень.

Документ, який є об'єктом дослідження, повинен бути перевірений ревізором за формою і змістом відображених в ньому операцій. Після перевірки його можна характеризувати, як доброякісний або недоброякісний.

Доброякісний документ – це первинний документ, що відповідає діючим законам і положенням про документи і записи в бухгалтерському обліку.

Недоброякісним вважається документ, що не відповідає вимогам і відображає здійснену операцію в спотвореному вигляді. Недоброякісні документи за змістом відображених в них операцій вважаються підробленими і поділяються на дві групи: з матеріальною підробкою та з інтелектуальною підробкою.

Матеріальна підробка – це зміна змісту оригіналу документа шляхом підчисток, виправлень, дописок, відмітки заднім числом та інших способів. Ревізору важко встановити подібні факти. Якщо ж в документі видно сліди підчисток, виправлень та інших підробок, то вони повинні вилучатись ревізором для експертизи.

Інтелектуальна підробка – це складання і видача документа, правильно оформленого з формальної сторони, але такого, що заздалегідь містить неправдиві дані. Наприклад, платіжна відомість із завищеною сумою заробітної плати, що нарахована і видана організатору крадіжки або його спільнику.

Щоб документ мав доказову силу, необхідно встановити:

 • походження документа, час, місце та способи його складання;

 • достовірність документа;

 • автора (виробника) документа та його зв'язок з встановленим фактом;

 • джерело та сферу ознайомлення автора (виробника) документа;

 • дотримання вимог закону та відомчих правил при складанні документа;

 • наявність інших даних, що підтверджують його достовірність, точність та повноту.

Ці дані встановлюються під час огляду документа, але можливі і інші шляхи: додаткові запити, вимога оригіналів документа, отримання пояснень у осіб, що оформляли документ тощо.

Документи можна досліджувати наступними способами:

 • Хронологічним – перевірка документів за всіма розділами і операціями без попереднього їх групування чи систематизації операцій. В цьому випадку ревізор досліджує документи за датами складання.

 • Систематизованими, який полягає в перевірці документів по кожному розділу окремо (наприклад, касові операції, операції по рахунках в банку тощо). Систематизована перевірка господарських операцій вимагає розгляду документів, регістрів та записів як за принципом однорідності господарських операцій, що перевіряються, так і за принципом їх комплектності та взаємозв'язку.

 • Комбінованим – дослідження документів поєднує хронологічний і систематизований способи, тобто ряд документів перевіряється в порядку їх підшивки, а інші – за економічно однорідними операціями.

 • Вибірковий, який полягає в тому, що ревізор за певною схемою відбирає частину документів для їх вивчення.

Документальна перевірка первинних документів здійснюється одночасно з перевіркою облікових регістрів по цих господарських операціях в наступній послідовності: від первинного документа до балансу або від балансу до первинного документа.

В першому випадку перевірка здійснюється за схемою: первинні документи → зведені документи (звіти матеріально відповідальних осіб виписки банка тощо) → аналітичні регістри підприємства → зведені журнали → Головна книга → баланс. В другому випадку перевірка здійснюється за такою схемою: баланс → Головна книга → зведений журнал → аналітичні регістри по підприємству (складах) → зведені документи (звіти матеріально відповідальних осіб, виписки банка) → первинні документи.

_21__ Техніка вилучення документів в процесі ревізії

Нерідко порушення і зловживання криються за зовнішньо правильно оформленими документами (фіктивними квитанціями, актами). Якщо ревізор виявив ознаки зловживання, він зобов'язаний зосередити свою увагу на їх повному викритті.

За змістом операції, відображеної в документі, ревізор встановлює її законність і доцільність. При цьому операція вважається законною, якщо її зміст не суперечить чинному законодавству, директивам уряду, відомчим інструкціям, постановам, положенням.

Господарська операція може бути законною, але недоцільною, і навпаки. Під час виявлення незаконних і недоцільних операцій ревізор повинен старанно вивчити їхній характер, з'ясувати хто і за чиїм розпорядженням здійснив їх, визначити розмір шкоди або ступінь порушення чинного законодавства и чи вказівок з тим, щоб кваліфіковано встановити порушення нормативних документів і законоположень.

Факти порушень, відображені в акті ревізії, повинні бути підтверджені документально. Неправильні дані, підроблені документи, що мають ознаки підроблення і виправлення з корисних цілей, повинні додаватися до акту ревізії


 
 

Цікаве

Загрузка...