WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Джерелами перевірки повноти оприбуткування виробничих запасів, що надійшли є регістри синтетичного й аналітичного обліку щодо наявності та руху матеріальних цінностей, звіти матеріально відповідальних осіб з прикладеними до них документами, регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків із постачальниками тощо.

Щоб встановити повноту оприбуткування виробничих запасів, слід співставити дані про їх кількість і вартість по платіжних документах (платіжних дорученнях і вимогах-дорученнях) з даними документів на їх оприбуткування (рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних) і показниками аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (реєстрів операцій по розрахунках з постачальниками), книгами (карточками) складського обліку, звітами руху матеріальних запасів. При перевірці звертається увага на правильність застосування постачальниками цін, тарифів за послуги. Подібні факти виявляються співставленням цін, вказаних в рахунках постачальників, з цінами, вказаними в заключених договорах.

Перевіркою повноти оприбуткування і правильності оцінки куплених матеріальних цінностей ревізори з'ясовують, чи відповідають підсумкові суми, відображені у відомостях обліку матеріальних цінностей, даним інших облікових регістрів (журналів-ордерів). Поряд із тим доцільно перевірити погодженість записів між синтетичним і аналітичним обліком за балансовими рахунками і субрахунками, на яких обліковуються матеріальні цінності. Виявлені розходження є результатом неповного оприбуткування цінностей. Особливу увагу приділяють перевірці операцій за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", за дебетом якого відображається оплата боргу постачальнику за доставлені матеріальні цінності, за кредитом - їх надходження (оприбуткування). Після цього слід перевірити правильність відображення на рахунках невідфактурованих поставок і облік матеріалів в дорозі. Необхідно також встановити які заходи приймає підприємство по розшуку ненадійшовших вантажів і реальність сум цих вантажів по залишках в балансі.

__43_ Перевірка використання сировини і матеріалів у виробництві.

Особливу увагу приділяють питанням контролю витрачання матеріальних цінностей. Необхідно вивчити законність операцій, пов'язаних з витрачанням цінностей. Досліджують можливі випадки перевитрати сировини і матеріалів.

Використання сировини і матеріалів на виробництві перевіряються з врахуванням типів і галузевої специфіки виробництва, особливостей організації і технології виробництва, номенклатури використовуваних матеріалів і виробленої продукції, методів обліку витрат.

При ревізії слід перевірити існуючу систему нормування витрат матеріалів на виробництво а саме які служби здійснюють формування, які норми використовуються на підприємстві і чи відповідають вони технічно обґрунтованим нормам даної галузі.

Порушення можуть бути пов'язані з незаконним списанням матеріалів і сировини на виробництво, використанням завищених норм витрачання їх, за рахунок чого створюються запаси сировини і матеріалів, які застосовують для виготовлення не облікованої продукції, а гроші від реалізації присвоюють.

Необхідно провести контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво або контрольний обмір, результати яких показують фактичні витрати.

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво здійснюють спеціалісти, які контролюють переробку їх на готову продукцію. Результати контрольного запуску матеріалів оформляють актом, у якому зазначають, кількість витрачених матеріалів і сировини, їхню якість, устаткування, режим його роботи в процесі запуску, конкретні дані про виробника продукції, кількість і якість готової продукції, відходи.

Дані контрольного запуску сировини і матеріалів у виробництво співставляють з даними виробничих звітів по випуску продукції, виявляючи факти списання матеріалів на виробництво по завищених нормах, а не по фактичних витратах.

Для виявлення необґрунтованого і неправильного списання матеріальних цінностей н виробництво слід провести інвентаризацію незавершеного виробництва.

Результати контрольного запуску поширюють на кількість випущеної готової продукції за відповідний період і визначають достовірність списання матеріалів і сировини на її виготовлення.

За участю спеціалістів перевіряють відповідність випущеної та наявної в коморах продукції вимогам стандартів і технічних вимог. Лабораторно встановлюють повноту вкладання сировини і матеріалів у готові вироби.

Для того щоб викрити випуск не облікованої продукції, слід зіставити кількість оприбуткованої продукції за документами складу з кількістю продукції за виготовлення якої нарахована заробітна плата, з кількістю товарів витрачених на пакування продукції та списаної тари.

Перерозхід сировини і матеріалів є результатом списання недостач, втрат від псування і браку. Можливі також випадки неповного оприбуткування випущеної продукції, крадіжок продукції, сировини і матеріалів. Значна економія у витраченні матеріальних цінностей свідчить про наявність необгрунтованих норм витрат, несвоєчасний перегляд норм, створення неврахованих залишків сировини і матеріалів в цехах і на складах.

В акті ревізії факти перевитрат матеріальних цінностей слід узагальнити і згрупувати:

 • по окремих видах продукції;

 • по місцях виникнення перерозходу;

 • по причинах перерозходу і винним особам.

Ревізор перевіряє також відходи, що одержані при обробці сировини і матеріалів, правильність їх обліку, використання і реалізації. На окремих підприємствах допускаються безобліковий стан відходів, не здійснюється контроль за кількістю і зниженням відходів, не приймаються заходи по використанню їх у виробництві, а це призводить до втрат, безгосподарності і зловживань.

__55_ Ревізія розрахунків з органами соціального страхування

Ревізія розрахунків промислових підприємств з органами соціального страхування є важливим напрямом ревізійної роботи.

Метою ревізії розрахунків із соціального страхування є контроль за правильністю, повнотою та своєчасністю здійснених відрахувань на соціальне страхування за всіма видами оплати праці за відповідний звітний період та перевірка своєчасності перерахування внесків і законності використання коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

Під час проведення такої ревізії слід керуватися:

 • Кодексом Законів про працю України;

 • „Правилами обчислення безперервного трудового стажу робітників і службовців при призначенні допомоги по державному соціальному страхуванню".

 • „Положення про порядок забезпечення допомогою по державному соціальному страхуванню";

 • Законом України „Про пенсійне забазпечення";

 • „Порядком визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю й у зв'язку з вагітністю і пологами, які мають постійний обчислювальний дохід, та особам, дохід яких повністю може бути обчислений лише за результатами роботи за рік";

 • іншими нормативними актами.

Перед проведенням ревізії розрахунків із соціального страхування передусім необхідно перевірити, чи зареєстроване підприємство як платник страхових внесків за місцем свого знаходження.

Тарифи обов'язкових внесків на державне страхування встановлюються у відсотках до фонду оплати праці. Слід зазначити, що збір на соціальні заходи сплачуються одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці. У разі недостатньої суми коштів на рахунках у банку видача їх на виплату заробітної плати і перерахування зборів здійснюються у пропорційних розмірах.

Здійснюючи ревізію розрахунків з органами страхування, важливо перевірити використання страхувальником коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, зокрема:

 • цільове використання коштів Пенс. фонду (на пенсії згідно із ЗУ„Про пенсійне забезпечення",на санітарно-курортне лікування непрацюючим пенсіонерам; на щомісячну допомогу непрацюючим матерям по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку; на щомісячну допомогу на дітей віком від 3 до 6 років; на допомогу малозабезпеченим сім'ям на дітей віком до 12 років).

  • цільове використання коштів Фонду соціального страхування (виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; допомоги при вагітності та пологах; одноразову допомогу при народженні дитини; організацію санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників, членів їх сімей; на поховання.

 • наявність документів, які підтверджують право на призначення відповідних виплат (листки непрацездатності, довідки та ін.).


 
 

Цікаве

Загрузка...