WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (рах.№23, 25) - Реферат

Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (рах.№23, 25) - Реферат

звітного періоду (незавершене виробництво) (С2) 4550
Сальдо на початок звітного періоду відображай залишки незавершеного виробництва, що перейшли з минулого звітного періоду.
Облік витрат на рахунку № 23 "Виробництво" за звітний період:
Дебет рахунка № 23 "Виробництво"
Кредит рахунка № 201 "Сировина і матеріали"
Кредит рахунка № 203 "Паливо"
Кредит рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці"
Кредит рахунка № 65 "Розрахунки за страхуванням" та ін.
Кредит рахунків № 80, 81, 82, 83, 84 (клас 8)
Кредит рахунка № 64 "Розрахунки за податками й платежами"
Кредит рахунка № 91 "Загальновиробничі витрати"
З рахунка № 91 "Загальновиробничі витрати" списуються виробничі накладні витрати, витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництв, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування.
Допоміжні виробництва на підприємствах різних галузей призначені для обслуговування виробництва основної продукції інструментами, пристосуваннями, штампами, моделями, транспортними послугами, запаснимичастинами для ремонту обладнання, інших основних засобів; різними видами енергії (електроенергією, повітрям, парою, газом тощо).
Для забезпечення найбільш доцільної та економічної роботи допоміжних виробництв необхідно знати склад витрат і собівартість продукції по кожному з допоміжних виробництв за калькуляційними статтями.
Собівартість одиниці виробу одержуємо шляхом ділення всіх витрат на кількість випущених за місяць виробів.
На дебеті рахунка № 23 "Допоміжні виробництва" (№ 23 "Виробництво") відображаються прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також непрямі витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням допоміжних виробництв, і збитки від браку. Прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, списуються на рахунок № 23 з кредиту рахунків обліку виробничих запасів, розрахунків з персоналом по оплаті праці та ін.
На кредиті рахунка № 23 субрахунку "Допоміжні виробництва" відображають суми фактичної собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Ці суми списуються з кредиту субрахунку рахунка № 23 в дебет відповідних рахунків записом:
Дебет рахунка № 23 "Виробництво" (основне)
Дебет рахунка № 90 "Собівартість реалізації"
Кредит рахунка № 23 "Виробництво"
Залишок - на дебеті рахунка № 23 "Виробництво", субрахунок № 23 "Допоміжні виробництва"
Аналітичний облік рахунка № 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв.
Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво
(рах. № 23, 25)
№ пор Назва операції Кореспонденція рахунків
За Планом, що діяв до
01. 01. 2000 р. За Новим
Планом з 01. 01. 2000 р.
1 2 3 4 5 6
1 Витрати матеріальних цінностей, списані на виробництво продукції і надання послуг 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31 05, 06, 08, 12 та ін. 23, 25, 91, 92, 39 201, 203, 207, 22
2 Витрати допоміжних цехів, включені до собівартості продукції і послуг основного виробництва 20 23 23 23
3 Загальновиробничі витрати, вклю-чені до собівартості продукції і послуг основного виробництва, допоміжного та ін. 20, 23 25 23, 90 91
4 Адміністративні витрати, включе-ні до собівартості продукції і послуг основного виробництва, допоміжного та ін. 20, 23 26 79 92
5 Акцептовані рахунки постачаль-ників за електроенергію, за послуги виробництву 20, 23 60, 76 23 63, 68
6 Списані на потреби виробництва малоцінні та швидкозношувані предмети вартістю до 10 грн. (Наказ Мінфіну № 258 від 17.12.98 р. (за Національними стандартами - терміном служби МШП до 1 року) 20, 23 12 23 22
7 На підставі акта відображений знос МШП, що безпосередньо використовувались у виготовленні продукції та наданні послуг (спецінструменти тощо) за діючим Планом рахунків до 2000 р. 20, 23 13 23 13
8 На собівартість продукції віднесено відповідну частку затрат, що були відображені як витрати майбутніх періодів 20, 23 31 23 39
9 За новим Планом рахунків
а) МШП, термін експлуатації яких перевищує 1 рік, відображається у складі необоротних активів на субрахунку № 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", по яких нараховується знос. 23 22 23 132
б) МШП терміном експлуатації менше 1 року обліковується у складі оборотних активів (рах. № 22) і списується на витрати в момент передавання їх в експлуатацію 23 22 23 22
10 Списані збитки від неправильного браку продукції, виявленого у виробництві 28
81 20, 23, 28 24
947 23
24
11 Нарахована основна заробітна плата виробничим працівникам, працівникам допоміжних підпри-ємств 20, 23 70-1 23 66
12 Відрахування на соціальні заходи від обєкта оподаткування 20, 23, 44 69 23, 91, 92, 93, 94 65
13 Відображені витрати на виробництво на підставі Авансо-вого звіту підзвітної особи 26 71 92 371
14 Збитки від браку, включені до собівартості продукції (робіт, послуг) основного виробництва, допоміжних виробництв; повер-нення забракованої продукції 20, 23 28 23 24
15 Куповані та комплектуючі вироби, призначені на потреби виробниц-тва, відпущені в переробку 20, 23 052 23 202
16 Відпущені з виробництва й оприбутковані на складі готова продукція, напівфабрикати, вико-нані роботи і послуги 40, 21 20, 23, 29 26, 25 23
17 Переоцінені у бік зниження (уцінка) суми незавершеного виробництва і сума ПДВ 14 20, 23 946
946 20
641
18 Здійснена дооцінка напівфабрика-тів власного виробництва 21 14 25 423
19 Відображена виявлена нестача матеріальних цінностей 84 20, 21, 23 947 20, 25
20 Нарахований знос (амортизація) основних засобів (на підприєм-ствах недержавної форми влас-ності) 20, 23, 31 02 23, 39 131
21 Собівартість реалізованих робіт і послуг 46 20,
21, 23 903 23
22 Списані витрати 30% сировини 20 05 23 201
23 Оприбуткована собівартість гото-вої продукції, виробленої із 30% сировини 40 20 26 23
24 Списані витрати на переробку 70% сировини 46 20 90 23
25 Вартість послуг по переробці 70% сировини (собівартість плюс прибуток плюс ПДВ) 62 46 36 70
26 Сума ПДВ по переробці 70% сировини 46 68 70 643
27 Списання витрат на рахунок 79 - - 79 90, 92, 93, 94

 
 

Цікаве

Загрузка...