WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Відсутність будь-якого чинника калькуляційного процесу спрощує обчислення фактичної собівартості продукції.

Поєднання різних факторів визначається такими методами калькулювання фактичної собівартості продукції:

1. Підсумування затрат. Цей метод застосовують у тих випадках, коли за калькульований період мають місце такі чинники: поточні затрати, затрати на виправлення браку та незавершене виробництво на початок калькульованого періоду.

2. Виключення затрат та відходів. Застосовують тоді, коли існують такі чинники: відходи виробництва, побічна та побіжна продукція, якщо вони оцінюються заздалегідь і не обчислюються окремо, остаточний брак.

3. Розмежування затрат. Застосовується, коли крім поточних затрат мають місце такі фактори: незавершене виробництво на кінець калькульованого періоду, побічна продукція.

4. Комбінований метод. Застосовується в решті випадків. Перелічені методи калькулювання фактичної собівартості продукції є основними для всіх галузей господарювання. За цими методами обчислюють фактичну собівартість усієї продукції, яка випущена виробництвом за певний період.

Підприємством застосовується метод підсумування затрат. Тому що крім поточних затрат мають місце такі фактори, як незавершене виробництво на початок періоду.

Для обчислення фактичної собівартості окремих видів продукції необхідно застосувати додаткові прийоми. Але при цьому слід мати на увазі, що на першому етапі обліку затрат під час формування окремих елементів витрат у системі рахунків за центрами затрат застосовують два прийоми включення їх у фактичну собівартість окремих видів продукції: або прямо включають у собівартість конкретного продукту, або непрямо – через формування проміжних облікових комплексів видового групування: через рахунок накладних витрат. Для калькулювання фактичної собівартості окремих видів продукції слід врахувати методику розподілу комплексних витрат.

Отже: калькуляційний процес не охоплює всієї складності калькуляції в господарстві, оскільки, крім основної продукції, воно має також калькулювати продукцію допоміжного виробництва. Тож собівартість продукції обчислюють за допомогою окремих прийомів (способів), які не залежать від наявності або відсутності тих чи інших факторів калькулювання.

2.4. Облік відвантаження (реалізації) готової продукції

Реалізацією продукції завершується процес кругообігу оборотних засобів підприємства і створюється можливість відновити цикл виробництва, використовуючи виторг від реалізації продукції для придбання нових виробничих запасів (предметів праці), для оплати праці працівників, розрахунків з постачальниками, бюджетом по податках і інших платежах, органами соціального і пенсійного страхування, банками по кредитах і ін.

Реалізованою продукцією підприємства вважається продукція (товари, роботи, послуги), за яку покупцеві пред'явлені розрахункові документи. Пред'явленими розрахунковими документами вважаються документи з моменту подачі їх до установи банку (за умови здійснення розрахункових операцій через установи банків), або передачі їх покупцеві відповідно до умов, передбачених договором (контрактом), тобто без участі установ банків. У результаті реалізації продукції (робіт, послуг) підприємство повинне не тільки відшкодувати витрати на її виробництво і збут, але мати ще і прибуток.

Якщо покупець за умовами договору одержує продукцію безпосередньо на заводі, то така продукція вважається реалізованою після видачі і відповідного оформлення документами та пред'явлення покупцеві-замовникові розрахункових документів.

Реалізованою вважається також продукція, за яку підприємство одержало плату або авансові платежі.

На Рисуноку 2.4.1. відображено рух готової продукції та її реалізації на підприємстві „Сарго".

Перехід на визначення результатів реалізації за методом нарахування наближає застосовувану в Україні систему обліку і статистики до загальновизнаної у міжнародній практиці.

Таким чином, реалізованою продукцією (роботами, послугами) вважається продажна вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), зазначеної в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями документах, або продажна вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), зарахована як платіж на рахунки підприємства в установах банків.

Підприємство реалізує свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод). Місцевим покупцям готова продукція відпускається тільки при умові договорної ціни, за якою складають протокол, а іногороднім — за наказом, у якому відділом збуту (комерційною службою) дається розпорядження експедиції, куди і яким способом відправити продукцію.

Працівник складу на відібрану й упаковану продукцію виписує накладну, у якій розписується представник покупця або працівник транспортно-експедиційного відділу підприємства. На багатьох підприємствах наказ і накладна поєднуються в один документ — наказ-накладну, що виписується в трьох екземплярах.

Основні рахунки щодо руху готової продукції які використовуються підприємством розглянемо в таблиці 2.4.1.

Відвантаження готової продукції підприємством покупцям провадять на основі первинних документів: наказів-накладних або розпоряджень відділу збуту. У первинній документації зазначають номер замовлення та адресу, за якою відправляють продукцію, кількість місць, вид упаковки, масу, та інші дані, що характеризують відвантажену продукцію (додаток 5).

Накази-накладні після здійснення операції передаються в бухгалтерію, де служать підставою для виписки рахунків-фактур, за допомогою яких доводиться до відома покупців інформація про факт відвантаження (відпускання) продукції, указується сума, що призначається за цю продукцію (з урахуванням податку на додану вартість), а також виписуються платіжні документи банку для одержання оплати з покупців за відвантажену їм продукцію.

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ

Склад

Здавальна накладна

Готова продукція на складі рах. № 26

Лабораторія

Посвідчення

якості

Картки і книги складського обліку

Накладна

Відомість випуску продукції

Відвантажена продукція, виконані роботи, послуги

Прибуткові та витратні документи

Рахунок № 26 "Готова продукція"

Зведені відомості документів оплачених і неоплачених

Відомість № 16

Попередня оплата

Позавиробничі витрати

рахунок № 93

Аналітичний облік позавиробничих витрат

Правомірність списання витрат в дебет рах. № 79

Відомість № 15

Реалізована продукція

Бухгалтерія

Відомість № 16

Журанал-ордер № 11

Податкова накладна

Рахунок покупця

Посвідчення якості

Відомість № 16

Рахунки

постачальників

Платіжні документи

Залишок на рахунку № 26

Перевірка рахунків № 90, 79 по сплаті ПДВ і акцизному збору

Журнал-ордер № 11 по кредиту рахунка № 70

Касові звіти (виписки банку)

Рисунок 2.4.1. Рух готової продукції та її продажу

Таблиця 2.4.1
Бухгалтерське відображення операцій пов'язаних з рухом готової продукції на підприємстві „Сарго"

№ п/п

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

1

Оприбуткована на місцях виготовлення готова продукція

26"Готова продукція"

23"Виробництво"

2

При інвентаризації виявлені лишки готової продукції

26"Готова продукція"

719"Інший дохід від операційної діяльності"

3

Готова продукція призначена для власних потреб

20"Запаси"

26"готова продукція"

4

Використана готова продукція для внутрішніх потреб, цехів

23"Виробництво"

26"Готова продукція"

5

Виявлена недостача при інвентаризації готової продукції

375"Розрахунки за відшкодування завданих збитків"

26"Готова продукція"

6

Використана готова продукція для виробничо-господарських потреб

808"Витрати товарів"

26"Готова продукція"

7

Списана собівартість реалізованої готової продукції

901"Собівартість реалізованої готової продукції"

26"Готова продукція"

Відповідно до Закону України "Про податок на додаткову вартість" постачальник (продавець) повинний представити покупцю податковунакладну (додаток 6), форма і порядок заповнення якої затверджені наказом ДПАУ від 08.10.98 № 469. У податковій накладній, крім інших реквізитів, указується ціна товару, ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає сплаті постачальнику. При звільненні від оподатковування товарів згідно ст. 5 Закону (продукти дитячого харчування, лікарські кошти, товари спеціального призначення для інвалідів, підписка і доставка періодичних видань вітчизняного виробництва й ін.) у податковій накладній указується "Звільнене від ПДВ" з посиланням на відповідний пункт ст. 5 Закону.


 
 

Цікаве

Загрузка...