WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Залишки незавершеного виробництва готової продукції можуть бути оцінені або за фактичною собівартістю, або за нормативною (плановою) собівартістю, а також за чистою вартістю реалізації (якщо провадилась відповідна переоцінка). Обраний метод оцінки повинен бути відображений в обліковій політиці підприємства.

Розглянувши облік основних витрат виробничого підприємства, повернемося до визначення собівартості готової продукції і списання витрат основного виробництва.

Розділ ІІ. Організація обліку готової продукції та її реалізації наТОВ „Сарго"

2.1. Готова продукція, її класифікація та порядок оцінки

Основу побудови бухгалтерського обліку готової продукції становлять такі компоненти:

а) визначення поняття "готова продукція";

б) класифікація готової продукції;

в) оцінювання готової продукції в поточному обліку;

г) документальне оформлення випуску, відвантаження та реалізація готової продукції;

д) система рахунків.

Готова продукція — це виріб (напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції (Рисунок 1.2.1).

Усі елементи виробничого процесу — сировина, матеріали, які перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво та формують вид виробничого запасу.

Виробництво продукції (рахунок № 23.)

Залишки готової продукції на складах (рахунок № 26.)

На кінець періоду

На початок періоду

Відвантажено продукції

Залишки відвантаженої продукції на початок періоду

Залишки відвантаженої продукції на кінець періоду

Реалізація продукції

Рисунок 1.2.1. Взаємозв'язок між виробництвом, залишками і реалізацією продукції.

Підприємство „Сарго" займається виготовленням лікеро-горілчаної продукції, слабоградусних та безалкогольних напоїв, продуктів харчування а також побічної та супутньої продукції, яка одержується під час виготовлення основних видів продукції.

На підприємстві „Сарго" у бухгалтерському балансі залишки готової продукції відображаються по фактичній виробничій собівартості. У поточному обліку наявність і рух готової продукції оцінюється по відпускним (оптовим) цінах підприємства (з відособленим обліком відхилень між фактичною виробничою собівартістю і відпускною вартістю продукції). Цей варіант забезпечує порівнянність оцінки готової продукції зі звітністю, а також дотримання єдності оцінки в документах на продукцію відвантажену і реалізовану.

Оцінка у звітному періоді здійснюється за фактичною собівартістю і за обліковими цінами з деяким відхиленням від фактичної собівартості. Наприкінці місяця обов'язковою умовою є облік готової продукції за фактичною собівартістю (визначається за даними аналітичного обліку).

У поточному обліку готову продукцію оцінюють за "твердими" обліковими цінами (середньорічною плановою собівартістю, договірними або оптовими цінами або за фактичною виробничою собівартістю). Оцінка продукції за "твердими" обліковими цінами дає змогу вести постійний поточний облік незалежно від калькуляції фактичної собівартості. Такі ціни є основою ведення бухгалтерського обліку готової продукції на складах оперативно-бухгалтерським методом.

Якщо готову продукцію оцінюють за середньорічною плановою собівартістю, то відхилення планової собівартості від фактичної обліковують окремо. На кінець місяця ці відхилення розподіляють між залишками нереалізованої продукції і реалізованими виробами.

При оцінюванні готової продукції за іншими цінами відхилення визначають як різницю між цими цінами та фактичною собівартістю.

Якщо облік готової продукції ведеться не за фактичними, а за договірними або оптовими цінами, то необхідно вести відокремлений облік відхилень фактичної виробничої собівартості від їх вартості в договірних чи оптових цінах підприємства. Облік готової продукції у вартісному вираженні ведуть за місцем їх зберігання із зазначенням матеріально відповідальних осіб.

Відхилення фактичної собівартості готової продукції від планової (чи від відпускної вартості) на підприємстві „Сарго" враховуються на окремих аналітичних рахунках по однорідних групах виробів, що відкриваються в складі рахунка готової продукції. У регістрах аналітичного обліку ці відхилення відображаються окремою позицією.

Викладений порядок оцінки готової продукції викликаний тим, що фактичну виробничу собівартість випущеної з виробництва протягом місяця продукції на підприємстві „Сарго" обчислюють тільки наприкінці місяця, після відображення всіх прямих витрат і розподілу непрямих витрат і складання звітної калькуляції (додаток 1).

Основними задачами бухгалтерського обліку готової продукції і її реалізації є:

― своєчасне оформлення відповідними документами готової продукції, випущеної з виробництва;

― забезпечення контролю за її схоронністю на складах підприємства;

― своєчасне відображення операцій по відвантаженню і реалізації продукції і розрахунків з покупцями;

― забезпечення контролю за виконанням плану випуску і реалізації продукції.

Готова продукція може мати (а може й не мати) кількісні та якісні характеристики. Наприклад, кількість виражається масою, протяжність — метрами, якість — ґатунком. Але завжди продукція матиме вартісну характеристику.

При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності та технологічною складністю (Рисунок 1.2.2).

Класифікація готової продукції за її характером

за формою

уречевлена, результати виконаних робіт, наданих послуг.

за ступенем готовності

готова, напівфабрикати, неготова (незавершене виробництво).

за технологічною складністю

проста,

складна (основна, побічна, супутня)

Рисунок 1.2.2. Класифікація готової продукції за її характером

Показники, застосовувані в обліку готової продукції (а також при її відвантаженні і реалізації), поділяються на натурально-речові та умовно-натуральні. До перших належать, наприклад, фізична банка консервів, бочка квашених овочів, мішок сушених фруктів чи овочів, пляшки із соком, що вимірюються кілограмами, тоннами, літрами або декалітрами. У бухгалтерському обліку вони відображуються як у натуральному, так і у вартісному вираженні. До таких, що відображуються в обліку лише у вартісному вираженні, належать види робіт або послуг, що підлягають реалізації (ремонт агрегату, будови тощо).

За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну. При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. За своїми технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція майже не відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні параметри визначають аналогічно основній продукції.

Супутня продукція – це продукція, отримана в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною. Супутньою продукцією під час вироблення томатної пасти є помідори. За якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам.

Побічна продукція – це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною і, на відміну від супутньої (допоміжної), не потребує додаткових витрат.

Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіантами. Продукція, яка має кількісні, якісні та вартісні характеристики, може бути здана на склад, а звідти відбуватиметься її відвантаження (продаж) та реалізація. Водночас можливий інший підхід (здебільшого на дрібних підприємствах, фермерських господарствах тощо), коли готова продукція не передається на склад, а нагромаджується безпосередньо у виробника, звідки її відвантажують або передають покупцеві та реалізують.

Продукція, яка не має кількісних характеристик, – робота, послуга (посередництво) або великогабаритні вироби – будинок, тощо – безпосередньо передається з виробництва покупцеві (замовникові).

У бухгалтерському обліку готова продукція має оцінювати за фактичною собівартістю виготовлення. Але оскільки фактична собівартість може бути визначена лише після збирання всіх затрат та калькулювання її фактичної собівартості, постає потреба в їй денному обліку наявності та руху готової продукції до визначення її вартісних характеристик (для цього існують спеціальні способи аналогічні способам обліку матеріалів).

Готова продукція на ТОВ „Сарго" проходить такі операції:

а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади;

б) зберігання продукції на складах підприємства;

в) відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;


 
 

Цікаве

Загрузка...