WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

У п'ятому розділі підприємству „Сарго" було запропоновано вдосконалити облік і аналіз готової продукції та її реалізації шляхом впровадження управлінського обліку. Стосовно управлінського обліку підприємству було запропоновано помітну увагу приділяти управлінню затратами, скороченню собівартості, та пошуку можливостей збуту продукції. При цьому на підприємстві слід удосконалити нормування матеріальних затрат на виробництво, що в подальшому дозволить знизити собівартість продукції. Також підприємству було запропоновано удосконалити управлінський облік, який би дозволив планувати випуск готової продукції, що передбачає собою розробку планів.

Отже, основні завдання, які ставилися на початку даної роботи виконані. Згідно розглянутого вище, можна зробити остаточний висновок, що дослідження даної теми в даний час є доцільним і актуальним.

Список використаної літератури.

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16 липня 1999 року;

2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР в редакції від 22.05.97 р., зі змінами і доповненнями ;

3. Закон № 168/97 - ВР від 03.04.97 р., "Про податок на додану вартість";

4. Закон України "Про аудиторську діяльність" № 3125-XIV від 22 квітня 1993 р.

5. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу" від 26.01.1993 р. №2939-XII

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року № 571/4044.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року №571/4044.

9. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція з його застосування " № 291 від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України з № 892/4185 від 21.12.99 р.);

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, затверджена наказом Міністерства цінностей № 99, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 р.;

11. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" № 193 від 21.06.96 р.;

12. Наказ Міністерства статистики України " Про затвердження типової форми первинного обліку " № 192 від 21.06.96 р.;

13. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономичнеский анализ – Х.: Изд-во Харьковского Ун-та внутренних дел, 2000 г. – 394с.

14. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита – Изд. 5-е перераб. и доп. – М.: Филин, 2000г. – 656с.

15. Білуха М.Т. "Курс аудиту", Підручник. – К.; Вища шк, "Знання" – 1998 р. – 574 с.

16. Білуха М.Т. "Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту". "Манускрипт" ПП "Влад і Влада". – Київ. – 2001 р..

17. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Житомир, ЖІТІ. – 2000. – 672 с.

18. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Житомир, ПП "Рута". – 2000. – 607 с.

19. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. Житомир, ЖІТІ. – 2000 р. – 512 с.

20. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г., Петренко М.М., Шигун М.М Аудит: ревізія підприємницької діяльності. Навч. Посібник для судентів. – Ж.: ПП "Рута", 2001 р. –416 с.

21. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навч. посіб. – Ж.: ЖІТІ, 2001 р. –512 с.

22. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік: - К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 1996 р. – 544 с.

23. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие для студентов вузов/ Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000 р. – 624 с.

24. Єфимов О.В. "Финансовый анализ". – М: Бух. учет, 2002 р.

25. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту. Київ, А.С.К. – 1998 р. – 754 с.

26. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Учбов. практ. посіб. – 4-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 1999 р. – 864 с.

27. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000 г.-639 с.

28. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчалоний посібник.- Київ.: КНЕУ, 2000 р. – 200 с.

29. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2000 р. – 207 с.

30. Короб М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КООО, 2000 р. – 378 с.

31. Коробов М.Я. "Фінанси підприємства". Київ. Либідь. – 1995 р.

32. Кузминский А.Н. "Аудит". Практическое пособие. Киев; "Учетинформ", – 2000 р

33. Малюга Н.М. Основи наукових досліджень в бухгалтерському обліку. Навч. посіб. – Ж.: ЖІТІ, 2001 р. – 512 с.

34. Паршин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. – Київ, – 2000 р.

35. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. - Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – Київ. КНЕУ, 2000 р. – 528 с.

36. Пушкар Н.С, Журавель Г.П., Літвін Ю.Я., Мельник В Г. Бухгалтерський облік: основи методології та організації. – Тернопіль, – 2001 р.

37. Давидов Г.М. "Аудит": Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Тов-во "Знання", КОО, 2001 р. – 363 с.

38. Сопко В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Київ; 1998 р, – 448 с.

39. Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України". Київ. А.С.К. – 2000 р. – 784 с.

40. Ахтирська В. "Документальне оформлення операцій з випуску готової продукції" //В. Ахтирська// Все про бухгалтерський облік – 22 вересня – 1999 р. – с. 17.

41. Губачова О. "Інвентаризація в торгівлі: документальне оформлення, бухгалтерський та податковий облік" // О. Губачова / Все про бухгалтерський облік – 26 грудня – 2001 р. – с. 6 – 11.

42. Облік дебіторської заборгованості згідно з національними стандартами.// Професійна бухгалтерська газета. – 2000 р. – № 18 (443). – с. 4 – 11.

43. Порядок заповненя та подання податкової декларації з податку на додану вартість. / Вісник податкової служби України. – 2000 р. – № 47. – с.29 – 34.

44. Паларіна О. Про складання звітності з ПДВ згідно з новим порядком. / Баланс. – 2000. – №3 (336). – с.47 –50.

45. Тенько С. Договори купівлі-продажу деякі юридичні й податкові аспекти.// Вісник податкової служби України. – 2000. – № 30. – с.54

46. Романів Є.М., Хом"як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В. Контрольі ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2002, 320 с. Випуск:2-ге видання

Додатки


 
 

Цікаве

Загрузка...