WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

В 1998 році було добудовано котельну де було встановлено три нових котли.

Діюче раніше спиртосховище в 1999 році було добудовано і доукомплектовано новими ємкостями місткістю 5000 дал кожна, виконана нова технологічна схема обв'язки ємкостей, що дає можливість більш раціонально виконувати роботи по прийомці і передачі спирту в купажні цехи. Паралельно з будівництвом нового цеху розливу збудовано каналізаційно-напорну станцію, силову підстанцію електроструму, компресорну станцію з трьома компресорами.

В 2000 році в цеху розливу добудовано нові побутові приміщення.

В 2001 році дві лінії розливу були обладнані новими установками фінішної фільтрації горілок типу "Полонет", а також магнітними установками типу "Нуклон". Також було встановлено чотири додаткових вугільних колони і установку для приготування горілок "Полтавчанка".

Також в 2001 році було заасфальтовано і забетоновано територію заводу, в тому числі складу тари, обладнано новий матеріальний склад.

Проектна потужність (по основній номенклатурі):

– лікеро-горілчані вироби 2000 тис. дкл.,

– винні напої 890 тис. дкл.,

– слабоградусні напої 180. тис. дкл.

У таблиці 4.4.1. наведено динаміку випуску продукції у тис.дал. та тис.грн. за 1999 – 2002 роки.

Таблиця 4.4.1.

Динаміка випуску продукції у тис. дал. та тис. грн. за 2000 – 2003 роки

Назва продукції

2000 рік

2001 рік

2002 рік

2003 рік

Випуск тис. дал.

Товарна продукція без ПДВ и АЗ, тис. грн.

Випуск тис. дал.

Товарна продукція без ПДВ и АЗ, тис. грн.

Випуск тис. дал.

Товарна продукція без ПДВ и АЗ, тис. грн.

Випуск тис. дал.

Товарна продукція без ПДВ и АЗ, тис. грн.

Лікеро-горільчані вироби

3307,1

38409,4

1991,9

26994,8

340,3

7195,0

46,2

1449,3

Винні напої

8,8

217,9

891,3

24768,1

432,9

9078,7

392,1

11198,6

Слабоградусні напої

59,7

294,7

304,7

2382,8

106,7

1189,3

7,5

107,9

Всього

3375,6

38922,0

3187,9

54145,7

879,9

17463,0

445,8

12755,9

За 2000 – 2003 роки спостерігається значне скорочення обсягів випуску продукції, це пов'язано в першу чергу з недостатністю коштів для здійснення повного фінансування виробничого циклу. Динаміка зміни обсягів виробленої продукції за 2000 – 2003 р.р. наведена на рисунку 4.4.1.

Рисунок 4.4.1. Динаміка обсягу виробництва окремих видів продукціїТОВ „Сарго" за 2000 – 2003 р.р.

Негативний вплив на фінансовий стан підприємства, а саме на формування позитивного грошового потоку підприємства у 2001-2003 р.р. мало значне відволікання коштів з обороту. Таблиця 4.4.2 відображає структуру надходжень від дебіторів.

Таблиця 4.4.2.

Аналіз обсягів реалізації та оплати продукції ТОВ „Сарго"

Показники

Од. виміру

2003 р.

2002 р.

Виручка від реалізації продукції з ПДВ

тис.грн.

41029

122600

Обсяг оплаченої реалізації

тис.грн.

30426

102128

В том числі: Грошовими коштами

тис.грн.

15328 50

69137 67,7

Взаєморозрахунками

тис.грн.

7639

32991

Векселями

тис.грн.

7459 24,5

За даними таблиці обсяги реалізації продукції у 2003 р. зменшилися порівняно з 2002 р. Значно скоротилася реалізація продукції за готівку, так у 2002 р. надходження грошових коштів за відвантажену продукцію склало 69'137 тис.грн.., а за 2003 рік – 15'328 тис.грн., тоді як вексельні розрахунки зросли.

Свою продукцію ТОВ „Сарго" реалізує через Торговий Дім, при якому працює відділ маркетингу. У функції цього відділу входить вивчення ринку і проведення маркетингових досліджень щодо попиту на нові види продукції. За даними таблиці 4.4.3 ми можемо спостерігати негативну динаміку реалізації по видах продукції у межах України та за її меж.

Таблиця 4.4.3.

Існуючі канали збуту продукції (послуг) ТОВ „Сарго"

Перелік каналів збуту

Кількість реалізованої продукції (тис. грн)

2002 рік

2003рік

Відповідні торговельні організації (Торгівельний Дім)

16277,7

8820,7

Власні фірмові магазини

Власні відділи у державних магазинах

Закордонний ринок

1231,9

1232,1

Інше

В 2003 році спостерігається значне скорочення обсягів реалізації продукції у межах країни, це пояснюється в першу чергу значною конкуренцією та розвитком "тіньового ринку" реалізації вино-горілчаних виробів.

4.5. Аналіз власних оборотних коштів.

Однією з ключових ознак фінансової неспроможності підприємства є порушення його платоспроможності, яка, в свою чергу, визначається трьома рівнями ліквідності:

І. Ліквідність майна – швидкість перетворення матеріальних цінностей у гроші.

II. Ліквідність балансу – ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

III. Ліквідність підприємства – це спроможність підприємства перетворювати свої активи у гроші для здійснення всіх необхідних платежів у встановлений строк та у повному обсязі.

Оскільки ліквідність виступає матеріальною основою платоспроможності підприємства, важливим є розгляд структури майна підприємства, з точки зору легкості перетворення матеріальних цінностей у засоби платежу.

Динаміку активів підприємства, згрупованих за критерієм ліквідності, протягом 2001 – 2002 р.р. представлено на рисунку 4.5.1.

Рисунок 4.5.1.. Тенденція зміни майна ТОВ „Сарго"у розрізі груп ліквідності за період з 01.01.2001 р. до 31.12.2002 р.

Таблиця 4.5.1.

Структура ліквідності активів ТОВ „Сарго" станом на 31 грудня 2001 року

Показник

на 01.01.2001 року

на 31.12.2001 року

Зміни

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн

питома вага, %

1. Найбільш ліквідні активи, А1

59,0

0,04

59,0

0,04

2. Активи, що швидко реалізуються, А2

175780,0

93,95

127731,0

88,45

– 48049,0

– 5,5

3. Активи, що повільно реалізуються, А3

9183,0

4,91

13812,0

9,56

4629,0

4,65

4. Активи, що важко реалізуються, А4

2139,0

1,14

2801,0

1,94

662,0

0,80

Баланс

187102,0

100,0

144403,0

100,0

42699,0


 
 

Цікаве

Загрузка...