WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Пояснення даної ситуації полягає у тому, що розмір затрат підприємства, в частині умовно-постійних витрат, залишається незмінним при коливаннях обсягу реалізації виробленої продукції. Звідси стає зрозумілою головна причина збільшення рівня витрат: на значно менші обсяги чистого доходу від реалізації стали припадати майже ті самі постійні витрати, більше того, їх основні статті виявили тенденцію росту. Так, наприклад, амортизаційні відрахування протягом 2002 року зросли на 7,8%.

Сформовані тенденції у 2002 році стали характерними і для фінансово-господарської діяльності ТОВ „Сарго" протягом 2003 року. За вказаний період у порівнянні з 2002 роком загальна сума операційних витрат зменшилась на 38'265 тис. грн. або на 58,1%. Визначальний вплив на зміну операційних витрат створюють матеріальні затрати, питома вага яких є найбільшою, незважаючи на їх зменшення у вартісному вираженні. Збільшення витрат на оплату праці, а, відповідно, і суми нарахувань на них, пов'язано з перерахунком розмірів посадових окладів, установлених відповідно до займаної посади згідно штатного розкладу, виходячи з рівня мінімальної заробітної плати, підвищеного у липні 2003 року. Крім того, частина постійних операційних витрат збільшилася на 2 тис. грн. за рахунок збільшення суми амортизації. Причина виявленого зростання суми нарахованого зносу обумовлено незначним збільшенням вартості основних засобів на 0,3%.

Описані вище зміни призвели до формування наступної структури операційних витрат станом на 2003 рік (рисунок 4.3.3).

Рисунок 4.3.3. Структура операційних витрат ТОВ „Сарго" станом на 2003 рік

Зауважимо, інтенсивність скорочення витрат залишилася на рівні попередніх періодів: операційні витрат підприємства зменшились майже у два рази. Разом з тим, збереглася і тенденція зниження виручки від реалізації: дев'ять місяців 2003 року порівняно з аналогічним періодом 2002 року її обсяг скоротився у 2,3 рази. Це приблизно дорівнює інтенсивності зменшення обсягів чистого доходу від реалізації, яка спостерігалась протягом 2002 року (2,5 рази). На підставі описаних змін, формується висновок щодо швидкості проходження кризових процесів: розвиток негативних явищ відбувається досить інтенсивно, чому сприяє відсутність антикризових заходів.

Отже, в даний час на підприємстві спостерігається стрімкий розвиток кризи прибутковості, яка тісно пов'язана із кризою ліквідності та платіжною кризою. Поєднання вказаних сторін характеристики фінансового стану підприємства говорить про вкрай незадовільну ситуацію, що склалась на ТОВ „Сарго". Перспектива відновлення фінансової рівноваги реально може бути реалізована при умові застосування антикризових заходів, які передбачають державну підтримку та участь кредиторів шляхом реструктуризації заборгованості підприємства перед ними з використанням методів визначених чинним законодавством: списання боргів, надання відстрочки та (чи) розстрочки по їх сплаті.

Розглядаючи 2003 рік структуру виручки від реалізації та розподілу витрат за товарними групами (таблиця 4.3.4.), слід відмітити, що підприємство має дуже високий рівень витратомісткості обороту.

Таблиця 4.3.4.

Показники структури виручки від реалізації та витрат за 2003 рік наТОВ „Сарго"

Вид реалізації

Доход (виручка) від реалізації

ПДВ

Акцизний збір

Чистий дохід від реалізації тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції

Рівень витрат, %

Вало-вий прибу-ток, тис. грн.

Рівень валово-го прибу-тку, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага,

%

сума, тис. грн.

рівень,

%

сума, тис. гри.

рівень, %

Лікеро-горі-лчані вироби

16481

50,7

2542

15,4

3890

23,6

10050

8621

40,4

85,8

1429

14,2

Товари

15920

49,0

2072

13,0

Х

Х

13847

12729

59,5

91,9

1118

8,1

Послуги

106

0,3

18

17,0

Х

Х

88

13

0,1

14,8

75

85,2

Разом

32507

100

4632

14,2

3890

12,0

23985

21363

100

89,1

2622

10,9

Його величина за вказаний період склала 89,1%, відповідно, питома вага валового прибутку у сумі чистого доходу від реалізації склала 10,9%. Такий високий загальний рівень витрат формується за рахунок вагомої частки собівартості реалізованих товарів (переважно зерно) у сумі собівартості всього обсягу реалізації – 59,5%. Понесені підприємством затрати у зв'язку із реалізацією товарів є економічно невиправданими. Оскільки питома вага отриманого доходу від їх продажу в загальній сумі виручки становить 49%. Однак, реалізація частини сировини на даний час для підприємства є фінансовою необхідністю: невикористані запаси зерна, у зв'язку із низьким коефіцієнтом завантаження виробничих потужностей, направляються для продажу з метою отримання доходу, щоб вивільнені кошти з обороту можна було використати на погашення боргів. Продаж запасів на фоні загального падіння обсягів виробництва – це ознака кризового становища, в якому зараз знаходиться ТОВ „Сарго".

Подолання кризових процесів має відбуватися шляхом більш повного фінансування виробничого циклу. Реалізація запасів фактично означає звуження виробничої бази. Більша частина вивільнених коштів від їх продажу не використовуються для самофінансування, що обумовлює ріст дефіциту власних внутрішніх фінансових ресурсів. Звичайно погашення заборгованості не менш важлива і гостра проблема, але вирішення її шляхом продажу активів є недоцільним з економічної точки зору. На даному етапі життєвого циклу ТОВ „Сарго" задоволення вимог кредиторів за рахунок всього майна неможливе, це підтверджується від'ємним значенням показника чистих активів (розділ "Аналіз власних оборотних коштів"). Отже, можливе тільки часткове погашення виставлених вимог кредиторів відповідно до їх черговості, встановленої чинним законодавством. Але, наслідком цього буде припинення функціонування державного підприємства на ринку.

Пошук шляхів вирішення проблеми підприємства „Сарго" та його кредиторів має відповідати загальнодержавним інтересам, які, перш за все, полягають у збереженні платника податків, а значить, у збереженні робочих місць, що пов'язано з послабленням соціальної напруги у державі. Тому, стратегічно важливим завданням є збереження державного підприємства як діючого суб'єкта ринкових відносин. Враховуючи високий рівень залежності ТОВ „Сарго" від своїх кредиторів, раціональним з економічної точки зору вважається участь останніх у здійсненні заходів по відновленню платоспроможності підприємства через застосування процедури досудової санації.

4.4. Аналіз загальної характеристики виробництва та стану розрахунків

Основна діяльність підприємства – виробництво лікеро-горілчаних виробів, винних напоїв, слабоградусних напоїв.

Починаючи з 1997 року підприємство щорічно нарощувало виробництво горілок і настоянок за рахунок освоєння нового обладнання. Було змонтовано чотири нових лінії розливу, а також модернізовано одну раніше діючу лінію. При цьому збудовано новий цех розливу, в якому змонтовано три вищевказаних лінії (грудень 1997 р.). До 1997 року на заводі діяв тільки один цех розливу на одну лінію, в березні 1997 року в цьому цеху була змонтована нова лінія розливу (четверта). Всі вищезгадані лінії були укомплектовані новим обладнанням, а саме:

– пляшкомиючі машини (5 шт.);

– автомати розливу (5 шт.);

– укупорочні автомати (4 шт.);

– етикировочні машини (4шт., виробництва Італії);

– термопакувальні машини (4 шт.). Одна із п'яти ліній обладнана італійським автоматом моноблочного типу.)

Також в цей період збудовано і обладнано новий (другий) купажний цех на 22 ємкості, відбудовано цех водопідготовки, який обладнано натрійкатіоновими фільтрами, а також в 1999 році придбано установку зворотнього осмосу для очищення води.


 
 

Цікаве

Загрузка...