WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Отже, криза прибутковості на підприємстві сформувалася протягом 2002 року під впливом наступних факторів:

а). зменшення обсягу виробництва і реалізації продукції;

б). підвищення витратомісткості господарського обороту.

Протягом 2002 року спостерігається збереження тенденції поглиблення фінансової кризи. Для встановлення причинно-наслідкових зв'язків змін, що відбулися у поточному році, проведемо факторний аналіз чистого прибутку з використанням балансового методу.

Виручка від реалізації за 2003 рік порівняно з 2002 роком зменшилась більше ніж у 2 рази, що призвело до скорочення чистого доходу від реалізації на суму 21'138 тис. грн.

У 2002 році для господарської діяльності ТОВ „Сарго" характерним було явище повернення споживачами відвантаженої їм продукції. В цілому за 2002 рік загальна сума поверненої споживачами продукції склала 641 тис. грн., з яких 35 тис. грн. – отримано за третій квартал. У 2003 році повернення продукції не відбувалося. Це свідчить про підвищення рівня сервісного обслуговування та якості продукції підприємства і, одночасно, має позитивний вплив на кінцевий фінансовий результат. Однак, слід визнати пасивну дію даного фактору оскільки саме його відсутність дозволяє говорити про збільшення прибутку. В певній мірі, вплив вказаного фактору носить ймовірносний характер, а тому його слід віднести до категорії факторів ризику, пов'язаних з реалізацією продукції. Усунення будь-якого фактору ризику проводиться шляхом вибору відповідного методу страхування. В даному випадку доцільним є страхування перевезень або оговорення розподілу ризику в додаткових умовах договорів на поставку, ін.

Зниження собівартості реалізованої продукції у 1,9 рази вплинуло на чистий прибуток позитивно, що відобразилося у збільшення останнього на 29'456 тис. грн. Слід відмітити, що інтенсивність зниження виручки від реалізації більша порівняно із темпом скорочення витрат. В свою чергу, ці взаємопов'язані тенденції обумовлюють зниження витратомісткості господарського обороту: якщо у 2002 році, величина даного показника знаходилась на рівні 97,3 %, то за аналогічний період 2003 р року вона знизилась до 96,4%. Незважаючи, на досить незначну зміну рівня витрат, – наявність самого факту його зниження (а не навпаки – зростання) свідчить про дефективний механізм формування собівартості реалізованої продукції. Оскільки навіть при зменшенні обсягів виробництва підприємство намагається залишитися й прибутковим. Про результативність політики управління прибутком на підприємстві свідчить порівняне збільшення рівня валового прибутку в 2,6 рази.

Узагальнюючи результати факторного аналізу чистого прибутку ТОВ „Сарго", можемо зробити висновок про наявність кризи прибутковості, розвиток якої на даному етапі життєвого циклу підприємства можливо і необхідно припинити. В останні роки господарська діяльність підприємства характеризується спадом економічної ефективності. Це виявляється у досить нестійкій тенденції отримання чистого прибутку.

Зокрема 2003 рік (останній період часу, що підлягає проведенню фінансового аналізу) для ТОВ „Сарго" закінчився зі збитками в сумі 7'714 тис. грн.

Отже, розвиток кризи прибутковості розпочався у 2002 році. Помітне зростання на початку 2002 року відносного рівня рентабельності капіталу, виручки та основного виду діяльності пояснюється збільшенням операційного прибутку за рахунок сум списання кредиторської заборгованості. Однак, у наступних періодах 2003 року збереження досягнутого рівня прибутковості не відбулося. Оскільки фактори, що призвели до його збільшення не пов'язані із зростанням ефективності господарської діяльності і носять тимчасовий характер. Різке падіння ефективності фінансово-господарської діяльності ТОВ „Сарго" характеризується тенденцією зміни рівня рентабельності основних показників (рисунок 4.3.2.).

Рисунок 4.3.2. Динаміка рентабельності основних показників діяльності ТОВ „Сарго" за 2003 рік.

Одночасно із зниженням рівня прибутковості підприємства, в його фінансово-господарській діяльності спостерігається таке негативне явище як підвищення рівня витрат. Для з'ясування причин виникнення виявленої тенденції розглянемо склад та структуру операційних витрат підприємства за період 2001 – 2003 роки (таблиці 4.3.2 та 4.3.3.).

Таблиця 4.3.2.

Динаміка складу та структури операційних витрат ТОВ „Сарго" за 2000 2001 р.

Група витрат

2001 рік

2002 рік

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

у сумі, тис. грн.

у структурі, п.п.

темп росту,

%

Матеріальні витрати

72652

94,9

63752

96,8

– 8900

+ 1,9

87,7

Витрати на оплату праці

526

0,7

275

0,4

– 251

– 0,3

52,3

Відрахування на соціальні заходи

197

0,3

105

0,2

– 92

– 0,1

53,3

Амортизація

103

0,1

214

0,3

+ 111

+ 0,2

207,8

Інші операційні витрати

3081

4,0

1511

2,3

– 1570

– 1,7

49,0

Разом

76559

100

65857

100

10702

86,0

Таблиця 4.3.3.

Динаміка складу та структури операційних витрат ТОВ „Сарго" за порівняні періоди 2002 – 2003 р.

Група витрат

2002 рік

20023рік

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

у сумі, тис. грн.

у структурі, п.п.

темп росту,

%

Матеріальні витрати

63752

96,8

25941

94,0

– 37811

– 2,8

40,7

Витрати на оплату праці

275

0,4

206

0,7

– 69

+ 0,3

74,9

Відрахування на соціальні заходи

105

0,2

83

0,3

– 22

+ 0,1

79,04

Амортизація

214

0,3

162

0,6

– 52

+ 0,3

75,7

Інші операційні витрати

1511

2,3

1200

4,3

– 311

+ 2

79,4

Разом

65857

100

27592

100

38265

41,9

В цілому за 2002 рік спостерігається зниження загальної суми операційних витрат на 10'702 тис. грн. або на 14%. Це відбулося переважно за рахунок зменшення матеріальних затрат на 37'811 тис. грн. або на 59,3% (майже у 2,5 рази). Значне скорочення вказаної групи витрат пов'язане з платіжною кризою на підприємстві, одним з проявів якої є обмеження коштів, що витрачаються на придбання сировини та матеріалів виробництва. Дефіцит власних оборотних коштів, в першу чергу, позначається на скороченні виробничих потреб. Разом з тим, зниження обсягів авансування коштів у господарську діяльність обумовлює зменшення виробництва та реалізації продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...