WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Структура дебіторської заборгованості підприємства станом на 31.12.2003 року відображена на рисунку 4.2.1.

Таблиця 4.2.1.

Оцінка стану та складу дебіторської заборгованості ТОВ „Сарго" (грн.)

Дебіторська заборгованість

Рік

Всього

Питома вага, %

2001

2002

2003

Векселі одержані

108087,0

101180,0

75147,0

284414,0

69,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

20472,0

25881,0

46353,0

11,35

Дебіторська заборгованість з бюджетом

1246,00

3000,00

894,0

5140,0

1,26

За виданими авансами

464,00

464,0

0,11

З нарахованих доходів

Із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

66447,00

2699,70

2680,0

71826,7

17,6

Разом

175780,0

127815,7

104602,0

408197,7

100,0

На зменшення загальної суми дебіторської заборгованості вплинуло також погашення дебетового залишку з податкових розрахунків. Так, якщо в 2002 році сума переплати ТОВ „Сарго", податкових розрахунків складала 3'000 тис. грн., то в 2003 році вона частково була спрямована в рахунок погашення суми нарахованих податкових зобов'язань підприємства.

Рисунок 4.2.1. Структура дебіторської заборгованості підприємства станом на 31.12.2003 р.

Важливо відмітити, що вагома частка дебіторської заборгованості є несплаченою в належний термін. Так у 2003 році дебіторська заборгованість строк сплати якої більше одного року становила 73'646 тис.грн. Така ситуація пояснюється незадовільною претензійно-позовною роботою, що проводиться на підприємстві. Таблиця 4.2.2. відображає стан розрахунків за даними аналітичного облікуна 31.12.2003 року.

Таблиця 4.2.2.

Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення

Показники

Залишок на 2003 р.

В тому числі по строках виникнення

Питома

вага,%

до 1 року

більше 1 року

1. Дебіторська заборгованість, всього, тис.грн.

90652

17006

73646

81,24

1.1. Безнадійна заборгованість, в тому числі:

47

47

100

1.1.1. 3аборгованість, яка не визнана дебіторами

47

47

100

1.1.2. Заборгованість, яка виникла у результаті ліквідації дебіторів

1.2. Сумнівна заборгованість

70742

70742

100,0

1.2.1. Заборгованість по якій виставлені претензії

1.2.2. Заборгованість, яка знаходиться на розгляді у суді

70742

70742

100,0

1.2.3. Заборгованість бюджетних організацій

1.3. Заборгованість, яка буде сплачена дебіторами

19863

17006

2857

14,38

Отже, узагальнюючи результати оцінки поточних зобов'язань дебіторів перед ТОВ „Сарго", можна зробити висновок про неефективне управління дебіторською заборгованістю. Наслідком цього є погіршення розрахунково-платіжної дисципліни та платоспроможності підприємства. Отже, однією з причин зростання поточних боргових зобов'язань заводу є несвоєчасні розрахунки дебіторів за отриману готову продукцію. Тому, необхідно вжити заходи по інкасації дебіторської заборгованості, один з яких – це організація претензійно-позовної роботи на належному рівні. Не менш важливо, на даному етапі життєдіяльності підприємства є нарощуванням обсягів діяльності. Відновлення фінансової рівноваги можливе тільки при умові стабільних надходжень грошових коштів за реалізовану готову продукцію. Це дозволить погасити заборгованість перед кредиторами, що вже існує і своєчасно проводити розрахунки в майбутньому.

Характеризуючи стан короткострокових зобов'язань ТОВ „Сарго" за даними таблиці 4.2.3, слід відмітити, що в процесі своєї господарської діяльності підприємство не використовувало банківські кредити для фінансування поточної діяльності.

Таблиця 4.2.3.

Аналіз структури розрахунків та короткострокових зобов'язань ТОВ „Сарго"

Показник

на 1.01.2003 року

на 31.12.2003р.

Зміни (+, –)

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума,тис. грн.

питома вага, %

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

42085,0

91,69

4829,0

20,34

– 37256,0

– 71,35

Поточні зобов'язання за розрахунками:

3813,0

8,3

18911,0

79,65

15098,0

71,35

з одержаних авансів

з бюджетом

6,0

0,013

16112,0

67,86

16106,0

67,84

з позабюджетних платежів

3580,0

7,79

– 3580, 0

– 7,79

зі страхування

142,0

0,31

2,0

0,008

– 140,0

– 0,31

з оплати праці

25,0

0,054

29,0

0,12

– 4,0

0,07

з учасниками

із внутрішніх розрахунків

3,0

0,006

4,0

0,016

1,0

0,01

Інші поточні зобов'язання

57,0

0,12

2764,0

11,64

2707,0

11,52

Разом

45898,0

100,0

23740,0

100,0

- 22158,0

X

Найбільшу частку у поточних зобов'язаннях займає заборгованість з бюджетом 67,86 %, її сума на 31.12.2003 року склала 16112,0 тис.грн., що на 16106,0 тис.грн. більше ніж на початок року. За поясненнями головного бухгалтера, це відбулося тим, що у 2003 році, коли було відкрито справу про банкрутство реструктуризована заборгованість по податках з рядку 470 балансу була перенесена у рядок 550. За даними аналітичного балансу у рядку 550 відображена заборгованість за наступними податками:


 
 

Цікаве

Загрузка...