WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Виконані і здані по актах замовникам роботи (зроблені послуги) по фактичній виробничій собівартості списують із кредиту рахунка 23 "Виробництво" на дебет рахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт".

На підприємстві на кожний вид продукції складають виробничий акт, який використовують для складання накопичувальної відомості за місяць. Накопичувальна відомість потрібна для подальшого обліку готової продукції в бухгалтерії в натуральному і вартісному вираженні, яка заповнюється на підставі первинних документів протягом місяця.

Залежно від виду випуск готової продукції з виробництва оформляється та відображається в обліку по-різному. Якщо продукція має речовий характер (виріб), то це означає, що її потрібно передати на склад. У такому разі на підставі первинних документів у бухгалтерському обліку буде зроблено запис, поданий на Рисунок 2.5.2

Рахунок обліку Рахунок обліку

виробництва готової продукції

а). щоденно

за обліковими цінами

б). раз на місяць

різниця (відхилення)

("+");("–")

Накладні на здачу гото-вої продукції на склад

Розрахунок фактичної виробничої собівар-тості готової продукції (калькуляція)

Рисунок 2.5.2. Облік випуску готової продукції, що має кількісні та якісні характеристики і яку здають на склад

Якщо продукція не має натуральних параметрів — робота (монтаж) або послуга (транспортні послуги), то в бухгалтерському (обліку випуск рівнозначний передачі продукції замовнику, і то факт випуску відображається в бухгалтерському обліку (Рисунок 2.5.3.).

Коли продукція є унікальною (пароплав, будинок тощо), то відповідний випуск (передача замовнику) відображається записом, наведеним на рисунку 2.5.4.

Відпуск продукції покупцю оформлюється видатковими накладними, приймально-здавальними актами із зазначенням номера накладної і дати оформлення, номера і дати договору з замовником, назви та реквізитів замовника, одиниць виміру, кількості, оптової ціни і вартості.

Рахунок обліку Рахунок обліку продажу

виробництва (реалізація). Відвантажені

продукти, товари

а). щоденно

за контрактними цінами

б). раз на місяць

різниця (відхилення)

("+");("–")

Накладні на здачу готової продукції на склад

Розрахунок фактичної виробни-чої собівартості готової продук-ції калькуляція)

Акт здачі продукції

Рисунок 2.5.3. Облік випуску готової продукції, що не має кількісні та якісних характеристик і яку не здають на склад.

Рахунок обліку Рахунок обліку

виробництва продукції (реалізації)

фактична собівартість

Акт виконаних робіт або здачі продукції

Рисунок 2.5.4. Облік випуску готової продукції, яка не здається на склад.

Документи на готову продукцію щодня надходять до бухгалтерії, яка веде кількісно-натуральний облік випуску продукції за її видами, сортами. Наприкінці місяця загальну кількість випущеної продукції оцінюють за прийнятими в обліку цінами підприємства і фактичною собівартістю. За даними відомості випуску готової продукції визначають результат роботи підприємства у процесі виробництва (різниця між фактичною і взятою для обліку собівартістю випущеної продукції), економію або перевитрати. Щомісяця звіряють дані облікових реєстрів з даними книги залишків готової продукції і напівфабрикатів свого виробництва, контролюють записи, стан запасів готової продукції на складі, своєчасне і правильне її оприбуткування, забезпечення зберігання, своєчасне відвантаження, а також виконання обов'язків за поставками продукції споживачам.

Загальну схему документообігу готової продукції на підприємстві „Сарго" можна побачити в додатку 9.

2.6. Договори постачання і контроль за їхнім виконанням

У діяльності підприємства ТОВ „Сарго" основним документом, що регламентує взаємини між суб'єктами господарської діяльності, є договір закупівлі-продажу (додаток 10), у якому визначаються вид угоди, об'єкт операції, базисні умови постачання, кількість, ціна товару, терміни постачання, порядок розрахунків. Базисні умови постачання включають: упакування і маркірування товарів, навантаження на транспортні засоби, доставку до основного перевізника, страхування вантажу, навантаження на основний транспорт, оплату його, вивантаження на склад підприємства. Ці умови називаються базисними, тому що встановлюють базис (основу) договору, у залежності від того, будуть включені витрати по доставці і страхуванню в ціну товару цілком, чи частково або не включені зовсім. Якщо базисні умови припускають постачання продукції на склад покупця, у ціну контракту включають транспортні витрати, витрати по страхуванню вантажу й ін. При продажі продукції зі складу підприємства-виробника ціна контракту може бути зведена до відпускної вартості продукції або включена лише вартість навантаження.

Договірна ціна в контракті може бути вільна, державна, фіксованачирегульована. Згідно ст. 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення" державні фіксованіірегульованіціни встановлюються на ресурси, що впливають на загальний рівень і динаміку цін, на товари і послуги, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне положення на ринку.

Вільні ціни установлюються виробниками продукції (робіт, послуг) самостійно за узгодженням з покупцями (з дотриманням норм, передбачених Указом Президента України "Про заходи для стабілізації цін і стримуванню інфляції" від 31.01.92).

Договірна ціна в контракті може бути твердою(фіксованою) чи ковзаючою. При вказані твердої ціни в договорі визначається конкретна ціна, що повинна бути дотримана при розрахунках за продукцію (товари, роботи, послуги) і не підлягає зміні. Однак підприємство (продавець), погодившись на таку ціну, може виявитися в невигідних умовах, тому що за період між укладенням договору і початком його виконання ціна продукції може істотно зрости. Тому, щоб уберегти постачальника (продавця) від можливих збитків, у договорі може бути передбачена часткова або повна передоплата. Крім того, якщо між часом підписання договору і початком постачання існує значний розрив у часі, може бути застосована так звана "валютне застереження". У цьому випадку сторони вибирають, у якій валюті встановити ціну, визначають ціну одиниці продукції і всієї партії в тій же валюті, а потім указують, що оплата продукції буде провадитися в гривнях за курсом НБУ на день постачання (чи оплати).

Якщо при укладанні договору (контракту) визначення твердої ціни ускладнено, сторони можуть використовувати змінну ціну. У цьому випадку в договорі передбачається вихідна (базисна) ціна, що протягом терміну виконання договору може змінюватися за узгодженням постачальника і покупця при зміні ціноутворюючих елементів.

Порядок розрахунку між постачальником і підприємством-покупцем багато в чому залежить від визначення форми безготівкових розрахунків. Так, при використанні фіксованих цін для підприємства-постачальника найбільш вигідна попередня оплата (яка неможлива при змінній ціні), а для покупця — розрахунки платіжними дорученнями після одержання продукції. Найбільш прийнятним для обох сторін може бути варіант розрахунків за допомогою акредитива. У договорі передбачається також відповідальність сторін за недотримання договірних зобов'язань.

В окремих випадках, наприклад при разових постачаннях, а також постачаннях такої продукції, по якій не потрібно узгодження специфікації по асортименті, постачальники і покупці оформляють свої господарські взаємини угодами (замовленнями), що являють собою спрощену форму договору.

Оперативний контроль за виконанням договорів постачання на підприємстві „Сарго" здійснює відділ збуту (комерційна служба). Для цього кожен договір після його укладення реєструють у спеціальному журналі, у якому вказують дату укладення договору, найменування покупця, розмір постачання, терміни виконання. На кожен договір, як правило, відкривають картку, у якій відображається хід виконання договору на підставі відповідних документів на відвантажену продукцію. За даними оперативного обліку у встановлений термін складають звіт про хід виконання плану постачань, дані якого використовуються для прийняття управлінських рішень.

2.7. Порядок організації аналітичного обліку готової продукції

Готова продукція обліковується на підприємстві „Сарго" за місцями її зберігання та окремими видами у встановлених одиницях виміру: натуральному, що характеризує кількість, обсяг та вагу продукції відповідно до її фізичних властивостей для кількісного обліку готових виробів.


 
 

Цікаве

Загрузка...