WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності ведеться на рахунку 97 "Інші витрати". Рахунок 97 – активний, призначений для обліку господарських процесів, включає в себе ряд субрахунків (таблиця 2.3.3).

По дебету субрахунків 971-977 відображається сума визнаних витрат, по кредиту – списання на рахунок 79 "Фінансові результати". По дебету субрахунку 978 відображено страхові суми та страхові відшкодування, що виплачені страховиками, за договорами страхування, по кредиту – списання на рахунок 79 "Фінансові результати". По дебету субрахунку 979 відображаються суми часток страхових платежів, які сплачуються не перестраховиками, по кредиту – відображаються повернені перестраховиками частки страхових платежів у разі дострокового припинення договору перестрахування. Зміст господарських операцій та кореспонденція по цьому рахунку подана у таблиці 2.3.4.

Таблиця 2.3.3

Субрахунки рахунку 97 "Інші витрати" [15, с. 463]

субрахунку

Назва субрахунку

Характеристика

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Відображена балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій

972

Собівартість реалізованих необоротних активів

Відображена балансова вартість реалізованих необоротних активів (на дату їх реалізації)

973

Собівартість реалізованих майнових комплексів

Відображена балансова вартість реалізованих майнових комплексів та інші витрати

974

Втрати від неопераційних курсових різниць

Відображені втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу валюти

975

Оцінка необоротних активів і фінансових активів

Відображена сума знецінення необоротних активів ф і фінансових інвестицій

976

Списання необоротних активів

Відображена залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати пов'язані з їх ліквідацією

977

Інші витрати звичайної діяльності

Відображено інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках

978

Виплата страхових сум та страхових відшкодувань

Відображаються виплати страхових сум та страхових відшкодувань

979

перестрахування

Ведеться облік витрат, що складаються із сум часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам

Первинними документами при відображенні накопичення інших витрат є рахунок, ВКО, виписка банку, акт на списання основних засобів, акт про оцінку, зобов'язання бухгалтерії тощо.

Таблиця 2.3.4

Бухгалтерські проводки з обліку інших витрат [15, с. 465]

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображений дохід від реалізації фінансових інвестицій

36 "Розрахунки з покупцями"

74 "Інші доходи"

2.

Списано реалізовані фінансові інвестиції

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

3.

Списано балансову вартість основних засобів, інших необоротних активів

972 "Собівартість реалізованих фінансових активів"

10 "Основні засоби"

4.

Оплачені витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів

97 "Інші витрати"

31 "Рахунки в банку"

5.

Відображено ліквідацію необоротних активів:

- на залишкову вартість

976 "Списання необоротних активів"

10. "Основні засоби"

6.

Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією необоротних активів

976 "Списання необоротних активів"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банку"

7.

Відображено суму ПДВ (при ліквідації виробничих основних засобів)

97 "Інші витрати"

64 "Розрахунок за податками і платежами"

8.

Відображено втрати від не операційної від'ємної курсової різниці

974 "Втрати від не операційних курсових різниць"

31 "Рахунки в банку"

9.

Віднесено на витрати суму оцінки необоротних активів і фінансових інвестицій

975 "Оцінка необоротних активів"

10 "Основні засоби"

10

Відображено повернуті перестраховикам частки страхових платежів

31 "Рахунки в банку"

979"Перестрахування"

Облік витрат і втрат, пов'язаних з подіями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді, ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати" (таблиця 2.3.5).

Таблиця 2.3.5

Бухгалтерські проводки з обліку надзвичайних витрат [16, с. 468]

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображення списання майна у результаті стихійного лиха

99

"Надзвичайні витрати"

10

"Основні засоби"

2.

Оплачені готівкою надзвичайні витрати

99

"Надзвичайні витрати"

30

"Каса"

3.

Списана частка витрат майбутніх періодів у зв'язку із стихійним лихом

99

"Надзвичайні витрати"

39

"Витрати майбутніх періодів"

4.

Списано надзвичайні витрати для визначення фінансового результату від надзвичайних подій

794

"Результат надзвичайних подій"

99

"Надзвичайні витрати"

По дебету рахунку відображається сума визначених витрат, так і витрат на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків, відшкодування, сплати стороннім організаціям, заробітна плата працівників, вартість використаних сировини і матеріалів тощо, по кредиту – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки:

  • 991 "Втрати від стихійного лиха";

  • 992 "Втрати від катастроф і аварій";

  • 993 "Інші надзвичайні витрати".

На субрахунку 991 ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетруси).

На субрахунку 992 ведеться облік втрат, нанесених підприємству у результаті катастроф і аварій, що склалися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.

На субрахунку 993 ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Дані по рахунку 99 відображаються в звіті про фінансові результати в рядку з аналогічною назвою.

2.4. Облік результатів діяльності підприємства

Для обліку та узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 "Фінансові результати". Це рахунок пасивний, використовується для обліку господарських процесів (таблиця 2.4.1).

По кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.


 
 

Цікаве

Загрузка...