WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі", призначено пасивний рахунок 73 "Інші фінансові доходи" та ряд субрахунків (таблиця 2.2.2).

Таблиця 2.2.2

Субрахунки до рахунку 73 "Інші фінансові доходи" [28, с.103]

п/п

Назва субрахунку

Характеристика

731

Дивіденди одержані

Для узагальнення інформації про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими

732

Відсотки одержані

Для узагальнення інформації про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на рахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо

733

Інші доходи від фінансових операцій

Для узагальнення інформації про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи"

Крім операційної діяльності (основної діяльності підприємства, а також інших видів діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю), підприємство може здійснювати фінансову діяльність. Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного капіталу підприємства. У результаті такої діяльності виникають фінансові витрати.

До фінансових витрат відносяться витрати на проценти та інші витрати підприємства пов'язані із залученням капіталу.

Рахунок 95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки:

  • 951 "Відсотки за кредит";

  • 952 "Інші фінансові витрати".

Бухгалтерські проводки з обліку фінансових витрат показані в таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3

Бухгалтерські проводки з обліку фінансових витрат [25, с. 267]

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Списано з каси витрати на випуск акцій

95

"Фінансові витрати"

30

"Каса"

2.

Відображено дисконт за випущеними облігаціями

95

"Фінансові витрати"

52

"Довгострокові зобов'язання"

3.

Нараховано проценти за користування короткостроковим кредитом в банку

95

"Фінансові витрати"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

4.

Відображено витрати на фінансову оренду

95

"Фінансові витрати"

685

"Розрахунок з іншими кредиторами"

5.

Нараховано витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу

95

"Фінансові витрати"

684

"Розрахунки за нарахованими відсотками"

6.

Списано фінансові витрати на фінансовий результат

792

"Результат фінансових операцій"

95

"Фінансові витрати"

7.

Нараховано відсотки за виданими векселями

95

"Фінансові витрати"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

На субрахунку 951 ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарощуванням відсотків за договорами кредитування, фінансового лізингу тощо.

Інформація по рахунку 95 "Фінансові витрати" знаходить відображення і звіті про фінансові результати в рядку з аналогічною назвою.

Облік витрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства ведеться на рахунку 96 "Витрати від участі в капіталі" (таблиця 2.2.4.)

Рахунок 96 "Витрати від участі в капіталі" активний, призначений для обліку господарських процесів, має такі субрахунки:

  • 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

  • 962 "Втрати від спільної діяльності";

  • 963 "Втрати від інвестицій підприємства".

По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат, по кредиту - списання витрат на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 961 ведеться облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестицій в чистих активах об'єкта інвестування.

На субрахунку 962 ведеться облік витрат, пов'язаних із зниженням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу.

На субрахунку 963 ведеться облік витрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу.

Таблиця 2.2.4

Бухгалтерські проводки з обліку втрат від участі в капіталі [25, с. 462]

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображено інвестором частину збитку у складі втрат від участі у капіталі, якщо результатом діяльності підприємства є збиток

96

"Втрати від участі в капіталі"

141

"Інвестиції, пов'язані сторонам за методом обліку участі в капіталі"

2.

Списано втрати від участі в капіталі для визначення фінансового результату фінансових операцій

792

"Результат фінансових операцій"

96

"Втрати від участі в капіталі"

2.3. Облік доходів від інших видів діяльності

Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства призначено пасивний рахунок 74 "Інші доходи" та ряд субрахунків (таблиця 2.3.1). По кредиту рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу. По дебету – належна сума непрямих доходів (податків), (податку на додану вартість), акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Таблиця 2.3.1

Субрахунки до рахунку 74 "Інші доходи" [28, с. 105]

субрахунку

Назва субрахунку

Характеристика

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Для узагальнення інформації про заходи від реалізації фінансових інвестицій

742

Доход від реалізації необоротних активів

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації необоротних активів

743

Доход від реалізації майнових комплексів

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації майнових комплексів

744

Доход від неопераційної курсової різниці

Для узагальнення інформації про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства

745

Доход від безплатно одержаних активів

Для узагальнення інформації про доходи від безоплатного одержання активів. Доход визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій застосовується пасивний рахунок 75 "Надзвичайні заходи" (таблиця 2.3.2).

По кредиту рахунку відображається визначена сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій. По дебету – списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій.

Таблиця 2.3.2

Бухгалтерські проводки з обліку надзвичайних доходів [13, с. 396]

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Визначено фінансовий результат від надзвичайних подій

75

"Надзвичайні доходи"

79

"Фінансові результати"

2.

Отримано відходи від списаних запасів

209

"Інші матеріали"

75

"Надзвичайні доходи"

3.

Відшкодовано збитки від надзвичайних подій

69

"Доходи майбутніх подій"

75

"Надзвичайні доходи"

4.

Отримано готівку у відшкодуванні надзвичайних витрат

30

"Каса"

75

"Незвичайні витрати"


 
 

Цікаве

Загрузка...