WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У загальній системі показників, що характеризують ефективність виробництва (Господарювання) як усього підприємства, так і його підрозділів, основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що її формують.

Виходячи з принципу історичної собівартості, вона складається з усіх витрат виробництва, що виражені в грошовій формі. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, загальновиробничі витрати. Тобто при розрахунку собівартості виготовлених на підприємстві активів до уваги беруться лише витрати, пов'язані з процесом виробництва.

Узагальнення інформації про собівартість реалізовано готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг ведеться на рахунку 90 "Собівартість реалізації".

Рахунок 90 – активний, призначений для обліку господарських процесів.

По дебету рахунку 90 "Собівартість реалізації" на підставі бухгалтерських довідок, накладних, рахунків відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), по кредиту – списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати", яке оформляється довідкою бухгалтерії. Адміністративні витрати, витрати на збут не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду – 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

  • Субрахунок 901 "Собівартість реалізованої готової продукції", на якому ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції;

  • Субрахунок 902 "Собівартість реалізованих товарів" призначений для відображення собівартості реалізованих товарів;

  • Субрахунок 903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг".

Дані по рахунку 90 відображаються у звіті про фінансові результати (ряд 040).

Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) представлено на малюнку 2.1.1. собівартість реалізованих товарів визначається згідно положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". перелік господарських операцій та проводок по рахунку 90 показані в таблиці 2.1.5.

Таблиця 2.1.5

Перелік бухгалтерських проводок, які використовуються при обліку собівартості реалізації [25, с. 263]

оп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Списана собівартість наданих послуг (виконаних робіт)

903

"Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23

"Виробництво"

2.

Списана собівартість реалізованої продукції

901

"Собівартість реалізованої готової продукції"

26

"Готова продукція"

3.

Списана собівартість реалізованих товарів

902

"Собівартість реалізованих товарів"

28

"Товари"

4.

Списана сума нерозподілених загальновиробничих витрат

90

"Собівартість реалізації"

91

"Загально-виробничі витрати"

5.

Відображена собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)

79

"Фінансові результати"

90

"Собівартість реалізації"

Загальновиробничими є витрати, пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних цехів і управління ними. Загальновиробничі витрати поділяють на постійні і змінні.

З метою більш повного виявлення резервів економії витрат на обслуговування виробництва, їх планування і облік проводять за статтями затвердженої номенклатури (табл. 2.1.6)

Таблиця 2.1.6

Номенклатура (склад) статей загальновиробничих витрат [15,с. 436]

п/п

Статті витрат

Зміст і характеристика витрат

1.

Витрати на управління виробництвом

Витрати на оплату праці апарату управління цехами, дільницями, тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями

2.

Амортизація

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення

3.

Витрати на утримання необоротних активів

Витрати на утримання, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення

4.

Витрати на утримання виробничих приміщень

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

5.

Витрати на удосконалення технології і організації виробництва

Витрати, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшення якості продукції, підвищення її надійності, довговічності та ін., експлуатаційних властивостей в ході виробничого процесу

6.

Витрати на обслуговування виробничого процесу

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи; медичне страхування працівників та апарату управління виробництвом

7.

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища

Витрати на охорону праці, техніки безпеки і охорону навколишнього середовища.

Витрати пов'язані із забезпеченням правил техніки безпеки праці, нагляду і контролю за діяльністю виробництв

8.

Інші витрати

Витрати внаслідок технічного браку(якщо вони не виділяються в окрему статтю), оплата простоїв тощо

Облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". Рахунок 91 – активний, витратний, призначений для обліку господарських процесів.

Розподіл загальновиробничих витрат.

По закінчені місяця загальновиробничі витрати розподіляються за кожним цехом окремо між придатною продукцією і виправним браком, між товарною продукцією і незавершеним виробництвом.

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (часу роботи, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в період їх виникнення. Усі розподілені витрати є елементами собівартості готової продукції та незавершеного виробництва. Загальна сума розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. в таблиці 2.1.7 показані господарські операції та кореспонденція по обліку загальновиробничих витрат.

Загальновиробничі витрати, які знаходяться в межах нормативів, вважаються розподіленими і списуються в дебет рахунку 90 "Собівартість реалізації".

Облік витрат пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт, послуг ведеться на рахунку 93 "Витрати на збут". Рахунок 93 є активним, витратним, призначеним для обліку господарських процесів.

Таблиця 2.1.7

Бухгалтерські проводки з обліку загальновиробничих витрат [14, c. 142]

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Нарахований знос основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

91 "Загально-виробничі витрати"

13 "Знос необоротних активів"

2.

Списані виробничі запаси на витрати по обслуговуванню виробництва

91 "Загально-виробничі витрати"

20 "Виробничі запаси"

3.

Передані в експлуатацію МШП загальновиробничого призначення

91 "Загально-виробничі витрати"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

4.

Оплачені готівкою загальновиробничі витрати

91 "Загально-виробничі витрати"

30 "Каса"

5.

Оплачені загальновиробничі витрати з рахунку в банку

91 "Загально-виробничі витрати"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

6.

Списана на загальновиробничі витрати звітного періоду відповідна частина витрат майбутніх періодів

91 "Загально-виробничі витрати"

39 "Витрати майбутніх періодів"

7.

Нарахована заробітна плата персоналу цеху та проведені відрахування на соціальні заходи

91 "Загально-виробничі витрати"

66 "Розрахунки з оплати праці"

8.

Відображені витрати по обслуговуванню виробництва, що здійснюють підприємства, які мають окремі баланси

91 "Загально-виробничі витрати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

9.

Списано суми витрат за елементами на загальновиробничі витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

91 "Загально-виробничі витрати"

80 "Матеріальні витрати"

81 "Витрати на оплату праці"

10.

Списано суму загальновиробничих витрат

23 "Виробництво"

91 "Загальнови-робничі витрати"

11.

Списано суму нерозподілених загальновиробничих витрат

90 "Собівартість реалізації"

91 "Загальнови-робничі витрати"

12.

Списано суму загальновиробничих витрат

23 "Виробництво"

91 "Загальнови-робничі витрати"


 
 

Цікаве

Загрузка...