WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" – пасивний, по кредиту субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету – належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших передбачених законодавством); суми які отримуються підприємством на користь комітента; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях) та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". типові проводки по даному рахунку показані в таблиці 2.1.2.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту або іншими напрямками, визначеними підприємством. Первинними документами при обліку доходів від реалізації є розрахунок бухгалтерії.

Таблиця 2.1.2

Типові бухгалтерські проводки по рахунку 70

"Доходи від реалізації" [15, с. 389]

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображено вартість поверненої покупцям продукції

70

"Дохід від реалізації"

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

2.

Нараховано ПДВ на виручку від реалізації продукції

70

"Дохід від реалізації"

641

"Розрахунки за податками і платежами"

3.

Відображено надходження страхових платежів від страхувальника

70

"Дохід від реалізації"

76

"Страхові платежі"

4.

Визначено фінансовий результат від реалізації продукції

70

"Дохід від реалізації продукції"

79

"Фінансові результати"

Продовження таблиці 2.1.2

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

5.

Отримано готівку за продаж продукції

30

"Каса"

70

"Дохід від реалізації"

6.

Отримано кошти на поточний рахунок в банку

31

"Рахунки в банках"

70

"Дохід від реалізації"

7.

Відображено дохід від одержаних короткострокових векселів

34

"Короткострокові векселі одержані"

70

"Дохід від реалізації"

8.

Відображено доход за одержані товарно-матеріальні цінності

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

70

"Дохід від реалізації"

9.

Видано заробітну плату готовою продукцією

66

"Розрахунки з оплати праці"

70

"Дохід від реалізації"

10.

Нараховано та відображено дохід по отриманих відсотках

68

"Розрахунки за іншими операціями"

70

"Дохід від реалізації"

11.

Списано доходи майбутніх періодів та включено до складу доходів звітного періоду

69

"Доходи майбутніх періодів"

70

"Дохід від реалізації"

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) призначений пасивний рахунок 71 "Інший операційний дохід", до складу якого входить ряд субрахунків(характеристика подана в таблиці 2.1.3). типові проводки по цьому рахунку показані в таблиці 2.1.4.

Таблиця 2.1.3

Субрахунки до рахунку 71 "Інший операційний дохід" [18, с. 100]

субрахунку

Назва субрахунку

Характеристика

711

Дохід від реалізації іноземної валюти

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації іноземної валюти

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, МШП тощо)

713

Дохід від операційної оренди активів

Для узагальнення інформації про доходи від оренди (крім фінансової) майна

714

Дохід від операційної курсової різниці

Для узагальнення інформації про доходи від курсових різниць за активами та зобов'язаннями підприємств.

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

Для узагальнення інформації про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду

716

Відшкодування раніше списаних активів

Для узагальнення інформації про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Для узагальнення інформації про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу

718

Одержані гранти та субсидії

Для узагальнення інформації про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії

719

Інші доходи від операційної діяльності

Для узагальнення інформації про інші операційні доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційних дохід".

Таблиця 2.1.4

Перелік бухгалтерських проводок, які використовуються при

обліку інших операційних доходів [28, с. 100]

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Нараховано суму ПДВ

71 "Інший операційний доход"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

2.

Відображено фінансовий результат

71 "Інший операційний доход"

79 "Фінансові результати"

3.

Безоплатно отримані запаси

20 "Виробничі запаси"

22 "МШП"

71 "Інший операційний дохід"

4.

Реалізовано виробничі запаси і МШП

31 "Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

71 "Інший операційних доход"

5.

Оприбутковано раніше не враховані на балансі засоби

20 "Виробничі запаси"

22 "МШП"

71 "Інший операційних доход"

6.

Отримано готівку від реалізації інших оборотних активів

30 "Каса"

71 "Інший операційних доход"

7.

Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними особами

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

71 "Інший операційних доход"

8.

У кінці звітного періоду відображена сума отриманого доходу від цільового фінансування

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

71 "Інший операційних доход"

9.

Відображено суму доходу звітного періоду

69 "Доходи майбутніх періодів"

71 "Інший операційних доход"

До інших операційних доходів відносяться доходи від реалізації іноземної валюти, доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми одержаних штрафів, пені та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності, відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); інші доходи від операційної діяльності.

По кредиту рахунку 71 відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету – суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". первинними документами для обліку інших операційних доходів є довідки бухгалтерії.


 
 

Цікаве

Загрузка...