WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Підвищення якості продукції також доволі складний комплексний фактор. Насамперед воно потребує додаткових затрат, тобто можуть зростати і собівартість і ціни. Однак, головне, це сприяє обсягу податків, адже в сучасних умовах насиченого ринку саме якість стала основним чинником успішної реалізації.

Таким чином, формування фінансових результатів визначається широким колом факторів, які характеризують всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємств. При цьому недоцільно і неможливо поділити ці фактори на основні та другосортні. Кожен з факторів може забезпечити як високий рівень прибутку, так і спричинити істотні збитки.

Склад і характеристика грошових надходжень підприємств.

За джерелами грошові надходження агропромислових підприємств можна поділити на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх належать надходження від реалізації продукції основного і підсобного виробництва, надлишку сировини, матеріалів. До зовнішніх джерел відносяться надходження коштів, що мобілізуються на зовнішньому ринку. Структура грошових находжень залежить від сфери діяльності, виробничого напряму та організаційно-правової форми підприємства.

Внутрішні грошові надходження згідно з чинним законодавством поділяються на групи:

1) виручка від реалізації продукції, робіт, послуг;

2) виручка під іншої реалізації;

3) доходи від фінансово-інвестиційної діяльності;

4) доходи від позареалізаційних операцій;

5) асигнування із бюджету.

Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від основної діяльності підприємства (зерно, цукрові буряки, молоко). На неї припадає найбільша частина внутрішньо-грошових надходжень.

До ІІ групи відносяться грошові надходження підприємств, які вони одержують від реалізації продукції підсобного с/г, напівфабрикатів, основних засобів, що вибули із виробництва.

До ІІІ групи входять доходи від фінансово-інвестиційної діяльності: купівлі і продажу цінних паперів, надання майна в оренду, валютних та інших операцій з метою одержання додаткових доходів. Доходи від фінансових інвестицій здійснюються прямий, безпосередній вплив на формування балансового прибутку.

До IV групи належать доходи від позареалізаційних операцій. Це штрафи, пені. Окрім того, протягом року можуть бути виявлені прибуток і доходи минулих років, погашатися дебіторська заборгованість, раніше списана як безнадійна.

До V групи належать грошові надходження із державного і місцевих бюджетів.

Отже, грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообороту коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, доотримуючи доходи та фонди грошових коштів, вини створюють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, вдосконалення та розширення власного господарства.

Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг.

На практиці можуть використовуватись два методи визначення попиту реалізації продукції.

а) продукцію відвантажено або відпущеного споживачу (відбулася передача права власності).

б) одержано кошти на рахунок постачальника за реалізовану продукцію.

В обох випадках усі розрахунково-платіжні документи мають бути оформлені відповідно до чинного положення.

Розмір виручки від реалізації продукції і за інших однакових умов залежить від:

  • кількості асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації;

  • рівня реалізаційних цін і розрахункової дисципліни.

Обсяг реалізованої продукції впливає на величину виручки. А саме кількість реалізованої продукції залежить від обсягу виробництва товарної продукції і зміни величини перехідних залишків реалізованої продукції на початок і кінець року.

Обсяг реалізації залежить від розмірів виробництва та рівня товарності продукції. Особливо це стосується с/г продукції, де частина виробленої продукції використовується для відтворення виробництва або внутрішньогосподарських потреб. Асортимент реалізованої продукції двояко впливає на величину виручки.

Зростання в загальному обсязі реалізованої частки асортименту з більш високою ціною збільшує величину виручки і навпаки.

Прямий вплив на розмір виручки справляє і рівень відпускних цін.

На окремі види продукції, робіт і послуг держава встановлює фінансові чи регульовані ціни. Тоді виручка від реалізації залежить від рівня цін. За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни.

Фіксовані ціни встановлюють адміністративно, переважно на послуги першої необхідності і на товари, які виготовляються державою. Регульовані ціни встановлюються обмеженнями рентабельності товарів першої необхідності. У решті випадків користуються вільними цінами.

Розрахунок ціни не підакцизної продукції можна здійснити за такими формулами:

ЦВ=Сб+П=Сб+Сб*Р/100, де

ЦВ — ціна продукції;

П — прибуток;

Сб — собівартість продукції;

Р — плановий рівень рентабельності.

ЦПДВ=ЦВ+ПДВ=ЦВ+ЦВ*СПДВ/100, де

ЦПДВ — ціна продукції з податком на додану вартість;

ПДВ — податок на додану вартість;

СПДВ — ставка податку на додану вартість, % СПДВ-20%

ЦР=ЦПДВ+ТН=ЦПДВ+ЦПДВ*СТН/100, де

ЦР — роздрібна ціна продукції;

ТН — торгова націнка;

СТН — ставка торгової націнки.

Розрахунок ціни підакцизного товару можна здійснити за такими формулами:

ЦВ=Сб+П; Цаз=ЦВ+АЗ=ЦВ+ЦВ*100/(100-Саз), де

ЦАЗ — ціна товару з акцизним збором;

Саз —ставка акцизного збору, %;

ЦПДВ=Цаз+ПДВ=Цаз+Цаз*СПДВ/100, де

ЦПДВ — ціна товару з податком на додану вартість;

СПДВ — ставка податку на додану вартість;

ЦР=ЦПДВ+ТН=ЦПДВ+ЦПДВ*СТН/100, де

Залежно від того кому реалізується продукція, встановлюються основні та роздрібні ціни. Відвантажена продукції посередникам здійснюється оптом або партіями за оптовими цінами. Посередники реалізують цю продукцію роздрібним торговим організаціям за цінами, яка включають збутові націнки.

Безпосередньо споживачам роздрібні торгові організації подають товари за роздрібними цінами. Продаючи товари за фіксуючими цінами. Продаючи товари за фіксованими цінами, торгові організації отримують торгову знижку.

Планову виручку від реалізації продукції визначаються методом ??? розрахунку, множенням кількості реалізованих виробів на їхню реалізаційну ціну і додаванням отриманих сум за всією номенклатурою виробів.

Виручку від реалізації кожної номенклатури продукції визначають за формулою:

В=Ор*Ц, де

В — виручка від реалізації продукції, грн.;

Ор — обсяг реалізованої продукції, ц;

Ц — ціна реалізації кожного виду продукції.

Обсяг реалізації можна розрахувати, виходячи з товарного випуску виробів у плановому періоді, додаючи залишки виробів на початок звітного періоду і віднімаючи такі на кінець планового періоду. Плановий обсяг реалізації обраховують за формулою:

Ор= Зп+Т+Зк, де

Ор — обсяг реалізації в плановому періоді;

Зп —залишки кожного виду продукції на складі та відвантаженої на початок планового періоду;

Т — випуск товарної продукції в плановому періоді;

Зк — залишок кожного виду продукції на складі на кінець планового періоду.

Агропромислові підприємства реалізують продукцію, виконують роботи чи надають послуги. Продукція овочівництва, тваринництва та інших технічних культур продається переробним заводам за договірними цінами. На кожному ринку чи власному магазині с/г продукція продається за вільними цінами ринку. Продукція, що виділяється на громадське харчування відпускається за собівартістю. Продаж продукції в рахунок грошової оплати праці працівників здійснюється за цінами, встановлюються господарством, але не вище ринкових цін.

Коли асортимент виробів надто великий, розрахунок плану реалізації можна здійснювати комбінованим методом. Виручку від реалізації основних видів продукції визначають методом прямого рахунку. Для розрахунку беруть товарний випуск за всією номенклатурою залишків виробів (додають до нього вартість залишків на початок планового періоду і віднімають очікувані залишки на кінець планового періоду за відпускними вільними цінами і за собівартістю.

Особливість с/г продукції підприємств є нерівномірним надходження виручки від продажу продукції на протязі календарного року, що пов'язано із строками збирання врожаю та реалізації продукції рослинництва. Продукції тваринництва реалізується в основному протягом року, але у цьому мають місце значні коливання в надходженні коштів по періодах року.

Виручка від іншої реалізації.

Окрім виручки від реалізації продукції основної діяльності на фінансове положення агропромислових підприємств впливають основні грошові показники від іншої реалізації підсобних та допоміжних підприємств, матеріальних та нематеріальних активів. Обсяг виручки від реалізації продукції переробних підприємств визначається добутком кількості реалізованої продукції на ціну реалізації.


 
 

Цікаве

Загрузка...