WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Таблиця 2.3.5

Бухгалтерські проводки з обліку надзвичайних витрат [16, с. 468]

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображення списання майна у результаті стихійного лиха

99

"Надзвичайні витрати"

10

"Основні засоби"

2.

Оплачені готівкою надзвичайні витрати

99

"Надзвичайні витрати"

30

"Каса"

3.

Списана частка витрат майбутніх періодів у зв'язку із стихійним лихом

99

"Надзвичайні витрати"

39

"Витрати майбутніх періодів"

4.

Списано надзвичайні витрати для визначення фінансового результату від надзвичайних подій

794

"Результат надзвичайних подій"

99

"Надзвичайні витрати"

По дебету рахунку відображається сума визначених витрат, так і витрат на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків, відшкодування, сплати стороннім організаціям, заробітна плата працівників, вартість використаних сировини і матеріалів тощо, по кредиту – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки:

  • 991 "Втрати від стихійного лиха";

  • 992 "Втрати від катастроф і аварій";

  • 993 "Інші надзвичайні витрати".

На субрахунку 991 ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетруси).

На субрахунку 992 ведеться облік втрат, нанесених підприємству у результаті катастроф і аварій, що склалися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.

На субрахунку 993 ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Дані по рахунку 99 відображаються в звіті про фінансові результати в рядку з аналогічною назвою.

2.4. Облік результатів діяльності підприємства

Для обліку та узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 "Фінансові результати". Це рахунок пасивний, використовується для обліку господарських процесів (таблиця 2.4.1).

По кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати" як і більшість рахунків має субрахунки:

  • 791 "Фінансовий результат від основної діяльності";

  • 792 "Результат від фінансових операцій";

  • 793 "Результат від іншої звичайної діяльності";

  • 794 "Результати від надзвичайних подій".

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунку 79 дебетують к кореспонденції з кредитом рахунків класу 8, а також рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція" та інших рахунків класу 2 "Запаси", а також з кредитом рахунків класу 1 "Необоротні активи" та класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".

Таблиця 2.4.1

Бухгалтерські проводки по обліку фінансових результатів [16, с. 398]

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Списано собівартість реалізації

79

90

2.

Списано адміністративні витрати

79

92

3.

Списано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

79

981

4.

Визначено фінансовий результат в кінці звітного періоду

79

44

5.

Визначено результати від реалізації

70

79

Зіставлення дебетового і кредитового оборотів по рахунку 79 "Фінансові результати" за звітний період показує кінцевий результат – чистий прибуток (збиток). Якщо кредитовий оборот по рахунку буде більшим дебетового обороту цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року. Якщо дебетове сальдо по рахунку 79 більше кредитового сальдо по рахунку 79, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів, це означає, що підприємство понесло збитки і поточному році.. ця сума записується в дужках у формі №1 "Баланс", що означає дію віднімання при визначенні підсумку балансу.

Таблиця 2.4.2

Облік доходів і витрат ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2"за 2000 рік

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, тис. грн.

Дебет

Кредит

1.

Відображено продаж товару

З61

702

6600

2.

Нараховано ПДВ

702

641

1100

3.

Відображено собівартість відвантажених товарів

902

28

3600

4.

Погашено заборгованість з придбані товари

311

361

6600

5.

Відображено продаж товарів на експорт

362

702

10500

6.

Відображено собівартість відвантаженого товару на експорт

902

28

7500

7.

Відображено курсову різницю по заборгованості за експортовані товари

362

714

170

8.

Відображено курсову різницю на залишок валюти на рахунку

311

744

180

9.

Отримано кредити в банку

311

601

2000

10.

Нараховано відсотки за кредитами банків

951

601

50

11.

Оплачено відсотки.

601

311

30

12.

Придбано основні засоби у постачальника

152

631

2500

13.

Введено в експлуатацію основні засоби

10

152

255

Продовження таблиці 2.4.2

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, тис. грн.

Дебет

Кредит

14.

Оплачено устаткування українським постачальникам

631

311

2500

15.

Нараховано зарплату

93

66

200

16.

Відображено нарахування на зарплату (37,5)

93

65

75

17.

Отримано в банку для виплати зарплати

301

311

200

18.

Виплачено зарплату

66

301

200

19.

Отримані відсотки

311

732

520

20.

Нарахована оренда офісу

92

63

200

21.

Відображені витрати на рекламу

93

63

150

22.

Списано дохід від реалізації

702

791

16000

23.

Списано інший операційний дохід

714

791

170

24.

Списано фінансовий дохід

732

793

520

25.

Списано інші доходи

744

793

180

26.

Списано собівартість

791

902

11100

27.

Списано адміністративні витрати

791

92

200

28.

Списано витрати на збут

791

93

425

29.

Списано фінансові витрати

793

951

50

30.

Нарахований податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

981

641

1528

31.

Списано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

79

981

1528,5


 
 

Цікаве

Загрузка...