WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

2.3. Облік доходів від інших видів діяльності

Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства призначено пасивний рахунок 74 "Інші доходи" та ряд субрахунків (таблиця 2.3.1). По кредиту рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу. По дебету – належна сума непрямих доходів (податків), (податку на додану вартість), акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Таблиця 2.3.1

Субрахунки до рахунку 74 "Інші доходи" [28, с. 105]

субрахунку

Назва субрахунку

Характеристика

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Для узагальнення інформації про заходи від реалізації фінансових інвестицій

742

Доход від реалізації необоротних активів

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації необоротних активів

743

Доход від реалізації майнових комплексів

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації майнових комплексів

744

Доход від неопераційної курсової різниці

Для узагальнення інформації про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства

745

Доход від безплатно одержаних активів

Для узагальнення інформації про доходи від безоплатного одержання активів. Доход визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій застосовується пасивний рахунок 75 "Надзвичайні заходи" (таблиця 2.3.2).

По кредиту рахунку відображається визначена сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій. По дебету – списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій.

Таблиця 2.3.2

Бухгалтерські проводки з обліку надзвичайних доходів [13, с. 396]

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Визначено фінансовий результат від надзвичайних подій

75

"Надзвичайні доходи"

79

"Фінансові результати"

2.

Отримано відходи від списаних запасів

209

"Інші матеріали"

75

"Надзвичайні доходи"

3.

Відшкодовано збитки від надзвичайних подій

69

"Доходи майбутніх подій"

75

"Надзвичайні доходи"

4.

Отримано готівку у відшкодуванні надзвичайних витрат

30

"Каса"

75

"Незвичайні витрати"

Облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності ведеться на рахунку 97 "Інші витрати". Рахунок 97 – активний, призначений для обліку господарських процесів, включає в себе ряд субрахунків (таблиця 2.3.3).

По дебету субрахунків 971-977 відображається сума визнаних витрат, по кредиту – списання на рахунок 79 "Фінансові результати". По дебету субрахунку 978 відображено страхові суми та страхові відшкодування, що виплачені страховиками, за договорами страхування, по кредиту – списання на рахунок 79 "Фінансові результати". По дебету субрахунку 979 відображаються суми часток страхових платежів, які сплачуються не перестраховиками, по кредиту – відображаються повернені перестраховиками частки страхових платежів у разі дострокового припинення договору перестрахування. Зміст господарських операцій та кореспонденція по цьому рахунку подана у таблиці 2.3.4.

Таблиця 2.3.3

Субрахунки рахунку 97 "Інші витрати" [15, с. 463]

субрахунку

Назва субрахунку

Характеристика

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Відображена балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій

972

Собівартість реалізованих необоротних активів

Відображена балансова вартість реалізованих необоротних активів (на дату їх реалізації)

973

Собівартість реалізованих майнових комплексів

Відображена балансова вартість реалізованих майнових комплексів та інші витрати

974

Втрати від неопераційних курсових різниць

Відображені втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу валюти

975

Оцінка необоротних активів і фінансових активів

Відображена сума знецінення необоротних активів ф і фінансових інвестицій

976

Списання необоротних активів

Відображена залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати пов'язані з їх ліквідацією

977

Інші витрати звичайної діяльності

Відображено інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках

978

Виплата страхових сум та страхових відшкодувань

Відображаються виплати страхових сум та страхових відшкодувань

979

перестрахування

Ведеться облік витрат, що складаються із сум часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам

Первинними документами при відображенні накопичення інших витрат є рахунок, ВКО, виписка банку, акт на списання основних засобів, акт про оцінку, зобов'язання бухгалтерії тощо.

Таблиця 2.3.4

Бухгалтерські проводки з обліку інших витрат [15, с. 465]

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображений дохід від реалізації фінансових інвестицій

36 "Розрахунки з покупцями"

74 "Інші доходи"

2.

Списано реалізовані фінансові інвестиції

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

3.

Списано балансову вартість основних засобів, інших необоротних активів

972 "Собівартість реалізованих фінансових активів"

10 "Основні засоби"

4.

Оплачені витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів

97 "Інші витрати"

31 "Рахунки в банку"

5.

Відображено ліквідацію необоротних активів:

- на залишкову вартість

976 "Списання необоротних активів"

10. "Основні засоби"

6.

Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією необоротних активів

976 "Списання необоротних активів"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банку"

7.

Відображено суму ПДВ (при ліквідації виробничих основних засобів)

97 "Інші витрати"

64 "Розрахунок за податками і платежами"

8.

Відображено втрати від не операційної від'ємної курсової різниці

974 "Втрати від не операційних курсових різниць"

31 "Рахунки в банку"

9.

Віднесено на витрати суму оцінки необоротних активів і фінансових інвестицій

975 "Оцінка необоротних активів"

10 "Основні засоби"

10

Відображено повернуті перестраховикам частки страхових платежів

31 "Рахунки в банку"

979"Перестрахування"

Облік витрат і втрат, пов'язаних з подіями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді, ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати" (таблиця 2.3.5).


 
 

Цікаве

Загрузка...