WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

2.2. Облік доходів від фінансової діяльності

Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані і довічні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі у капіталі, призначено пасивний рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі", субрахунки якого вказані в таблиці 2.2.1.

По кредиту рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, дебету – списання в порядку закриття на рахунку 79 "Фінансові результати".

Таблиця 2.2.1

Субрахунки до рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" [28, с. 101]

субрахунку

Назва субрахунку

Характеристика

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Для узагальнення інформації про доходи, пов'язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування

722

Дохід від спільної діяльності

Для узагальнення інформації про заходи, пов'язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема, внаслідок одержання спільними підприємства прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій

723

Дохід від інвестицій підприємства

Для узагальнення інформації про доходи, пов'язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування (зокрема, внаслідок одержання підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій)

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі", призначено пасивний рахунок 73 "Інші фінансові доходи" та ряд субрахунків (таблиця 2.2.2).

Таблиця 2.2.2

Субрахунки до рахунку 73 "Інші фінансові доходи" [28, с.103]

п/п

Назва субрахунку

Характеристика

731

Дивіденди одержані

Для узагальнення інформації про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими

732

Відсотки одержані

Для узагальнення інформації про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на рахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо

733

Інші доходи від фінансових операцій

Для узагальнення інформації про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи"

Крім операційної діяльності (основної діяльності підприємства, а також інших видів діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю), підприємство може здійснювати фінансову діяльність. Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного капіталу підприємства. У результаті такої діяльності виникають фінансові витрати.

До фінансових витрат відносяться витрати на проценти та інші витрати підприємства пов'язані із залученням капіталу.

Рахунок 95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки:

  • 951 "Відсотки за кредит";

  • 952 "Інші фінансові витрати".

Бухгалтерські проводки з обліку фінансових витрат показані в таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3

Бухгалтерські проводки з обліку фінансових витрат [25, с. 267]

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Списано з каси витрати на випуск акцій

95

"Фінансові витрати"

30

"Каса"

2.

Відображено дисконт за випущеними облігаціями

95

"Фінансові витрати"

52

"Довгострокові зобов'язання"

3.

Нараховано проценти за користування короткостроковим кредитом в банку

95

"Фінансові витрати"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

4.

Відображено витрати на фінансову оренду

95

"Фінансові витрати"

685

"Розрахунок з іншими кредиторами"

5.

Нараховано витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу

95

"Фінансові витрати"

684

"Розрахунки за нарахованими відсотками"

6.

Списано фінансові витрати на фінансовий результат

792

"Результат фінансових операцій"

95

"Фінансові витрати"

7.

Нараховано відсотки за виданими векселями

95

"Фінансові витрати"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

На субрахунку 951 ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарощуванням відсотків за договорами кредитування, фінансового лізингу тощо.

Інформація по рахунку 95 "Фінансові витрати" знаходить відображення і звіті про фінансові результати в рядку з аналогічною назвою.

Облік витрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства ведеться на рахунку 96 "Витрати від участі в капіталі" (таблиця 2.2.4.)

Рахунок 96 "Витрати від участі в капіталі" активний, призначений для обліку господарських процесів, має такі субрахунки:

  • 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

  • 962 "Втрати від спільної діяльності";

  • 963 "Втрати від інвестицій підприємства".

По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат, по кредиту - списання витрат на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 961 ведеться облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестицій в чистих активах об'єкта інвестування.

На субрахунку 962 ведеться облік витрат, пов'язаних із зниженням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу.

На субрахунку 963 ведеться облік витрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу.

Таблиця 2.2.4

Бухгалтерські проводки з обліку втрат від участі в капіталі [25, с. 462]

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображено інвестором частину збитку у складі втрат від участі у капіталі, якщо результатом діяльності підприємства є збиток

96

"Втрати від участі в капіталі"

141

"Інвестиції, пов'язані сторонам за методом обліку участі в капіталі"

2.

Списано втрати від участі в капіталі для визначення фінансового результату фінансових операцій

792

"Результат фінансових операцій"

96

"Втрати від участі в капіталі"


 
 

Цікаве

Загрузка...