WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". Рахунок 91 – активний, витратний, призначений для обліку господарських процесів.

Розподіл загальновиробничих витрат.

По закінчені місяця загальновиробничі витрати розподіляються за кожним цехом окремо між придатною продукцією і виправним браком, між товарною продукцією і незавершеним виробництвом.

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (часу роботи, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в період їх виникнення. Усі розподілені витрати є елементами собівартості готової продукції та незавершеного виробництва. Загальна сума розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. в таблиці 2.1.7 показані господарські операції та кореспонденція по обліку загальновиробничих витрат.

Загальновиробничі витрати, які знаходяться в межах нормативів, вважаються розподіленими і списуються в дебет рахунку 90 "Собівартість реалізації".

Облік витрат пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт, послуг ведеться на рахунку 93 "Витрати на збут". Рахунок 93 є активним, витратним, призначеним для обліку господарських процесів.

Таблиця 2.1.7

Бухгалтерські проводки з обліку загальновиробничих витрат [14, c. 142]

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Нарахований знос основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

91 "Загально-виробничі витрати"

13 "Знос необоротних активів"

2.

Списані виробничі запаси на витрати по обслуговуванню виробництва

91 "Загально-виробничі витрати"

20 "Виробничі запаси"

3.

Передані в експлуатацію МШП загальновиробничого призначення

91 "Загально-виробничі витрати"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

4.

Оплачені готівкою загальновиробничі витрати

91 "Загально-виробничі витрати"

30 "Каса"

5.

Оплачені загальновиробничі витрати з рахунку в банку

91 "Загально-виробничі витрати"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

6.

Списана на загальновиробничі витрати звітного періоду відповідна частина витрат майбутніх періодів

91 "Загально-виробничі витрати"

39 "Витрати майбутніх періодів"

7.

Нарахована заробітна плата персоналу цеху та проведені відрахування на соціальні заходи

91 "Загально-виробничі витрати"

66 "Розрахунки з оплати праці"

8.

Відображені витрати по обслуговуванню виробництва, що здійснюють підприємства, які мають окремі баланси

91 "Загально-виробничі витрати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

9.

Списано суми витрат за елементами на загальновиробничі витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

91 "Загально-виробничі витрати"

80 "Матеріальні витрати"

81 "Витрати на оплату праці"

10.

Списано суму загальновиробничих витрат

23 "Виробництво"

91 "Загальнови-робничі витрати"

11.

Списано суму нерозподілених загальновиробничих витрат

90 "Собівартість реалізації"

91 "Загальнови-робничі витрати"

12.

Списано суму загальновиробничих витрат

23 "Виробництво"

91 "Загальнови-робничі витрати"

Для обліку інших витрат операційної діяльності використовують рахунки 94 "Інші витрати операційної діяльності". Рахунок 94 є активним, витратним, призначеним для обліку господарських процесів. На рахунку 94 ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунку 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат, по кредиту – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Первинними документами при відображенні накопичення інших витрат операційної діяльності є накладна, акт про оцінку, інвентаризаційний опис, порівняльна відомість, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання інших витрат операційної діяльності на фінансові результати оформляються довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Таким чином, рахунки класу 9 ведуться всіма підприємствами, крім малих.

Доход від реалізації продукції в 2000 році склав 9403700 грн. Податок на додану вартість відповідно дорівнював 1567,700 грн. (9403700х20/120). Підприємство не сплачувало акцизний збір, інших відрахувань з доходу також не проводилося. Таким чином чистий дохід від реалізації продукції склав 7836000 грн. (9403700-1567700).

Собівартість реалізованої продукції була відповідно 6655800 грн., розрахунок якої за даними первинної фінансових документів наводиться у таблиці 2.1.8

Таблиця 2.1.8

Розрахунок собівартості реалізованої продукції ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2" за 2000 рік

Стаття витрат

Сума, грн.

Незавершене виробництво станом на 1.01. 2000 року

126000

Готова продукція станом на 1.01.2000 року

244000

Прямі матеріальні витрати за 2000 рік

3847000

Прямі витрати на оплату праці за 2000 рік

2342800

Розподілені загальновиробничі витрати за 2000 рік

326000

Інші прямі витрати за 2000 рік

214000

Готова продукція станом на 31.12.2000 року

318000

Незавершене виробництво на 31.12.2000 року

94000

Витрати на виробництво = 3847000 + 2342800 + 326000 + 214000 = 6697800

Собівартість виробленої продукції = 126000 + 6697800 – 94000 = 6729800 грн.

Собівартість реалізованої продукції = 244000 + 6729800 – 318000 = 6655800 грн.

Порядок обліку операцій пов'язаних з реалізацією продукції наведений в таблиці 2.1.9.

Таблиця 2.1.9

Відображення в обліку операцій пов'язаних з реалізацією продукції

п/п

Найменування операцій

Бухгалтерський запис

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Відвантажено продукцію і відображено дохід від реалізації

36

701

6582590

2.

Відображено податкові зобов'язання щодо ПДВ

701

641

1097098

3.

Списано собівартість реалізованої готової продукції

901

26

4659060

4.

Сформовано фінансовий результат:

- списано собівартість реалізованої готової продукції;

- списано дохід від реалізації готової продукції

791

701

901

791

4659060

6582590

5.

Отримано грошові кошти за реалізовану продукцію

31

36

6582590

6.

Отримано передоплату за продукцію

31

36

6582590

7.

Відображено суму податкових зобов'язань щодо ПДВ

31

681

2350925

8.

Відвантажено продукцію і відображено дохід від реалізації

36

701

2350925

9.

Списано суму податкових зобов'язань щодо ПДВ

701

643

391820

10.

Списано собівартість реалізованої готової продукції

901

26

1663950

11.

Сформований фінансовий результат:

- списано собівартість реалізованої готової продукції

- списано дохід від реалізації продукції

791

701

901

791

1663950

2350925

12.

Здійснено нарахування заборгованостей

681

36

2350925

13.

Виконано роботи, надано послуги і відображено дохід від наданих послуг

36

703

470185

14.

Списано собівартість виконаних робіт, наданих послуг

903

23

332790

15.

Отримано оплату за виконані роботи

31

36

470185


 
 

Цікаве

Загрузка...