WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Зміст аудиторського контролю як однієї з форм фінансово-господарського контролю складається з елементної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку, балансу і звітності, внутрішнього аудиту.

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин функцією незалежного аудиторського контролю є сприяння встановлення економічних зв'язків між виробниками підприємствами і торгівлею, розвитку маркетингу.

Аудит доходів від фінансово-господарської діяльності у сфері виробництва, обігу і споживання суспільно-необхідного продукту в умовах ринку сприяє задоволенню попиту покупців активним впливом на збільшення конкурентноспроможних товарів на ринку, зростання прибутку підприємства через систему податків збільшення відрахувань від державного бюджету. [6, с. 68]

Найбільш важливим і найбільш трудомістким завданням аналізу доходів є виявлення факторів, які визначили той або інші фінансові результати діяльності підприємства, їх взаємозв'язків та припинення зв'язків між управлінськими рішеннями, які приймаються у ході виробничого або іншого підприємницького процесу і досягнутими результатами.

Розділ ІІ. ОБЛІК ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Облік доходів від основної діяльності

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 "Доходи від реалізації" , до складу якого входять декілька субрахунків назви і характеристики яких подані у таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1

Субрахунки до рахунку 70 "Доходи від реалізації" [15, с. 389]

субрахунку

Назва

Характеристика

701

Доходи від реалізації готової продукції

Використовують для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції

702

Доходи від реалізації товарів

Використовують підприємства торгівлі та інші організації для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

Використовують підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги, для узагальнення інформації про доходи від реалізації робіт і послуг

704

Вирахування з доходу

По дебету відображається сума наданих після дати реалізації знижок, вартість поверненої покупцями продукції та товарів, і інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" – пасивний, по кредиту субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету – належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших передбачених законодавством); суми які отримуються підприємством на користь комітента; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях) та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". типові проводки по даному рахунку показані в таблиці 2.1.2.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту або іншими напрямками, визначеними підприємством. Первинними документами при обліку доходів від реалізації є розрахунок бухгалтерії.

Таблиця 2.1.2

Типові бухгалтерські проводки по рахунку 70

"Доходи від реалізації" [15, с. 389]

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображено вартість поверненої покупцям продукції

70

"Дохід від реалізації"

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

2.

Нараховано ПДВ на виручку від реалізації продукції

70

"Дохід від реалізації"

641

"Розрахунки за податками і платежами"

3.

Відображено надходження страхових платежів від страхувальника

70

"Дохід від реалізації"

76

"Страхові платежі"

4.

Визначено фінансовий результат від реалізації продукції

70

"Дохід від реалізації продукції"

79

"Фінансові результати"

Продовження таблиці 2.1.2

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

5.

Отримано готівку за продаж продукції

30

"Каса"

70

"Дохід від реалізації"

6.

Отримано кошти на поточний рахунок в банку

31

"Рахунки в банках"

70

"Дохід від реалізації"

7.

Відображено дохід від одержаних короткострокових векселів

34

"Короткострокові векселі одержані"

70

"Дохід від реалізації"

8.

Відображено доход за одержані товарно-матеріальні цінності

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

70

"Дохід від реалізації"

9.

Видано заробітну плату готовою продукцією

66

"Розрахунки з оплати праці"

70

"Дохід від реалізації"

10.

Нараховано та відображено дохід по отриманих відсотках

68

"Розрахунки за іншими операціями"

70

"Дохід від реалізації"

11.

Списано доходи майбутніх періодів та включено до складу доходів звітного періоду

69

"Доходи майбутніх періодів"

70

"Дохід від реалізації"

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) призначений пасивний рахунок 71 "Інший операційний дохід", до складу якого входить ряд субрахунків(характеристика подана в таблиці 2.1.3). типові проводки по цьому рахунку показані в таблиці 2.1.4.

Таблиця 2.1.3

Субрахунки до рахунку 71 "Інший операційний дохід" [18, с. 100]

субрахунку

Назва субрахунку

Характеристика

711

Дохід від реалізації іноземної валюти

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації іноземної валюти

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, МШП тощо)

713

Дохід від операційної оренди активів

Для узагальнення інформації про доходи від оренди (крім фінансової) майна

714

Дохід від операційної курсової різниці

Для узагальнення інформації про доходи від курсових різниць за активами та зобов'язаннями підприємств.

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

Для узагальнення інформації про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду

716

Відшкодування раніше списаних активів

Для узагальнення інформації про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Для узагальнення інформації про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу

718

Одержані гранти та субсидії

Для узагальнення інформації про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії

719

Інші доходи від операційної діяльності

Для узагальнення інформації про інші операційні доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційних дохід".


 
 

Цікаве

Загрузка...