WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Спрощена система оподаткування (Реферат) - Реферат

Спрощена система оподаткування (Реферат) - Реферат

Реферат на тему:

Спрощена система оподаткування

СПРОЩЕННА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ.

Відповідно до Закону України " Про державну підтримку малого підприємництва " від 19.10.2000року, №2063 ІІІ, держава здійснює підтримку суб 'єктів малого підприємництва незалежного від форми власності з метою якнайшвидшого виходу з економічного кризи та створення умов для розширення умов для розширення впровадження ринкових реформ в України. Відповідно до ст.1 цього Закону суб'єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності; юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньо облікова чисельність працюючих за звітній період ( календарний рік ) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро. Середньо облікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів. Стаття 2 Закону України " Про державну підтримку малого підприємництва" визначає сферу дії цього закону, яка поширюється на суб'єктів малого підприємництва незалежного від форми власності, у тому числі тих, що здійснюють діяльність у галузі сільського господарства. Дія цього Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи суб'єкти підприємницької діяльності, які проводять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, які є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25%. Метою державної підтримки малого підприємництва є створення умов для позитивних структурних змін в економіці України; сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва, як провідної сили в подаланні негативних процесів в економіці та забезпечення сталого позитивного розвидку суспільства; підтримка вітчизняних виробників.

Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватись спрощена система оподаткування бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає: заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) сплатою єдиного податку; застосування спрощеного бухгалтерського обліку і звітності. Порядок ведення спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності визначається КМУ. Ця система може застосовуватися поряд з діючою загальною системою оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва.

Указ Президента України " Про спрощену систему оподаткування "

(далі ССО), обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" встановлює порядок запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва який встановлює, що на цю систему можуть перейти : фізичні осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції ( товарів, робіт , послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн; юридичних осіб - СПД будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньо облікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції ( товарів, робіт , послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.

Середньо облікова чисельність працюючих визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договором та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відособлених підрозділів.

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана СПД на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт , послуг) .

СПД юр. ос, які перейшли на ССО за єдиним податком, не мають право застосовувати ін. спосіб розрахунків за відвантажувальну продукцію крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами.

Уразі виявлення у платників єдиного податку проведення бартерних угод, необхідно перевести таких платників на загальну систему оподаткування з наступного звітного періоду (кварталу). При цьому сума бартерної угоди оподатковується згідно з ЗУ " Про оподаткування прибутку підприємств"22.05.97 № 283/97-ВР( із змінами і доповненнями).

Платник єдиного податку, який отримав суму авансу від укладеної угоди і сплатив відповідну суму єдиного податку, при переході на загальну систему оподаткування повинен включити вказану суму авансу до валового доходу та подати заяву до органу ДПС про зменшення загальної суми єдиного податку на суму податку, нарахованого на суму авансу.

У разі здійснення операцій з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишкового вартості на момент продажу.

При ССО застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі надходження коштів на розрахунковий рахунок. Таким чином, базою оподаткування для оподаткування єдиним податком СМП повинен враховувати всі кошти, отриманні на розрахунковий рахунок та в касу від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг ), суми позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації.

2. СМП – фіз.ос., мають право самостійно обирати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

Ставка єдиного податку для СМП – фіз. ос., встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 грн. та більше 200 грн. на місяць. У разі коли фіз.о с. – СМП – здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається 1 свідоцтво і сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цими видами діяльності, встановленою місцевою радою за місцем його державної реєстрації як СПД в залежності від того здійснює він підприємницьку діяльність на всій території України чи лише за місцем державної реєстрації, але що не перевищує встановленої максимальної ставки.

У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 % за кожну особу. Уразі збільшення чисельності працівників (відкриття додаткових робочих місць) протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен здійснити доплату за кожного додатково найманого працівника, з розрахунку не менш як за повний місяць з початку діяльності таких працівників, і отримати Довідки для цих працівників. У разі зменшення чисельності працівників протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен повернути отриманні Довідки. У разі втрати Довідки за працівника може бути припинена лише починаючи з наступного кварталу.

СПД – фіз. ос., яка сплачує єдиний податок, звільняється від обов'язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї.

СПД – фіз.ос., сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України. Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

  • до місцевого бюджету - 43% ;

  • до Пенсійного фонду України – 42%;

  • на обов'язкове соціальне страхування – 15 % (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення – 4 % ;) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрати, зумовлених народженням та похованням.

  • Доходи, отриманні від здійснення підприємницької діяльності, що обкладаються єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника та осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань як самого платника податку, так і осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

3. СПД – юр. ос., який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

  • 6% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно ЗУ " Про ПДВ";

  • 10% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

СПД – юр. ос., сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

  • до Державного бюджету УКраїни – 20%;

  • до місцевого бюджету – 23% ;

  • до Пенсійного фонду України – 42 %;

  • на обов'язкове соціальне страхування – 15%( у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення – 4%) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрати, зумовлених народженням та похованням.


 
 

Цікаве

Загрузка...