WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу - Курсова робота

Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу - Курсова робота

присвоюється порядковий номер, який в подальшому зазначається на всіх документах, що відносяться до операцій даного складу.
Складський облік організовують за видами об'єктів, що зберігаються, за місцями зберігання, за кількістю матеріальних цінностей.
Облік матеріалів здійснює завідуючий складом, який є матеріально відповідальною особою. З ним укладається типовий договір у встановленій формі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Бухгалтерія у певні строки здійснює приймання і обробку первинної документації на сировину, матеріали. Всі документи перевіряються (прибуткові ордери звіряються з рахунками. Що до них належать, приймальними актами тощо.
Аналітичний облік виробничих запасів ведеться на складах за допомогою карток складського обліку, які розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатури - цінника. Аналітичні рахунки групуються за групами матеріалів, місцями зберігання, матеріально відповідальними особами, за синтетичними рахунками бухгалтерського обліку і субрахунками. Дані за аналітичними рахунками узагальнюються в оборотних відомостях.
Для полегшення процесу обліку виробничих запасів на складі використовують персональні комп'ютери , використання яких спрощує ведення аналітичного обліку.
Синтетичний облік руху виробничих запасів ведеться на рахунку 20 "Виробничі запаси" за субрахунками:
201 - Сировина й матеріали
202 - купівельні напівфабрикати
203 - паливо
204 - тара і тарні матеріали
205 - будівельні матеріали
206 - матеріали передані в переробку
207 - запасні частини
208 - матеріали сільськогосподарського призначення
209 - інші матеріали.
По дебету 20 рахунка відображають всі надходження запасів та збільшення їх вартості у результаті дооцінки. По кредиту - витрати на виробництво, відпуск в переробку, на сторону, а також зменшення вартості внаслідок уцінки.
Здійснюючи операції що стосуються надходження виробничих запасів в Коломийському ЛК мають місце такі господарські операції.
№п.п. Зміст господарської операції Дебет
рахунка Кредит
рахунка Сума , грн.
1. Отримано сировини 201 63 6000
Збільшення доходу 63 745 6000
Визначення фінансових результатів від безоплатно отриманих матеріалів. 745 793 600
2. Передоплата постачальнику за товар 371 311 1400
Відображення права на податковий кредит 641 644 400
Отримання товарів 281 631 1000
Відображення суми кредиту щодо ПДВ 644 631 400
Зарахування передоплати 631 371 1400
6. Синтетичний та аналітичний облік вибуття виробничих запасів.
При вибутті запасів на господарські, виробничі потреби, для переробки чи реалізації підприємство Коломийський ЛК використовує такі шляхи:
" Передача до основного чи допоміжного виробництва
" Продаж надлишкових матеріальних цінностей
" Внесення до статутного капіталу інших підприємств
" Вибуття в результаті псування чи крадіжки
При відпуску запасів зі складу матеріально-відповідальна особа дотримується наступних вимог:
1) облік запасів проводиться за вагою, обсягом з дотриманням нормативних вимог;
2) запаси відпускаються тільки в межах встановлених лімітів;
Якщо на підприємстві буде мати місце такий факт як уцінка запасів, у зв'язку із втратою первісних властивостей, то дану операцію відображають таким чином:
Зменшення вартості матеріалів внаслідок уцінки :
Д 84 К 201 -500
Списання суми уцінки:
Д 946 К 84 - 600
Визначення фінансового результату:
Д 791 К 946 - 600.
Основними первинними документами, що застосовуються при відпуску матеріалів є лімітно-забірні картки в яких вказується ліміт видачі даному цеху, бригаді, матеріалів, що мають відповідний номенклатурний номер, після чого роблять запис про фактичний відпуск матеріалів з виведенням залишку невикористаних матеріалів, який підтверджує своїм підписом завсклад.
Наприкінці місяця лімітно-забірні картки подаються до бухгалтерії для обліку витрат матеріалів.
Що місяці всі виробничі підрозділи складають звіт про використання сировини, основних матеріалів , де по кожному номенклатурному номері показують залишок на початок місяця, надходження за місяць, залишок на кінець місяця, фактичні витрати, економія чи перевитрати.
Бухгалтерія складає Зведений звіт про використання матеріалів по груповій номенклатурі (в натуральному і грошовому вимірниках) на підставі якого роблять відповідні облікові записи на списання використаних матеріалів.
Підставою для списання використаних у виробництві матеріалів є Відомість витрат матеріалів і палива за рахунками і статтями витрат. Вона складається за видатковими документами.
Виробничі запаси відпускаються в цехи для виготовлення продукції і на господарські потреби, а також на сторону для переробки чи реалізації, як надлишкові чи непотрібні.
Відпуск матеріалів на сторону здійснюється на підставі договорів, нарядів .
Інформація що міститься в первинних документах, методом подвійного запису систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку.
Висновок.
Запаси є однією з найбільших складових собівартості продукції, робіт, послуг. Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та збереження самих запасів. Цей облік хоч не складний, але дуже трудомісткий. До складу запасів можуть входити сотні видів найменувань. І по кожному такому виду з метою забезпечення кількісної та якісної інформації слід вести аналітичний облік. Для цього потрібно вказувати кількість кожної облікової одиниці в натуральних вимірниках, які повинні бути єдині на підприємстві. У випадку, коли на підприємство від постачальника приходять запаси, що значаться по документах в іншому вимірнику, то необхідно перерахувати у той вимірник, який застосовується на підприємстві. Для бухгалтерського обліку, окрім натуральних вимірників застосовують ще й вартісний вимірник.
З 01.01.2000р. порядок оцінки і обліку товарно-матеріальних цінностей регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
У даній роботі розглянуто основні принципи організації складання бухгалтерського обліку виробничих запасів на Коломийському Лісокомбінаті.
На підприємстві дотримуються основних вимог оцінки виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9, при їх надходженні, та виборі методу списання виробничих запасів з підприємства.
Але не зважаючи на це, підприємству варто посилити контроль за доцільністю випуску матеріальних цінностей на сторону у зв'язку з їх непридатністю, чи при виявленні лишніх виробничих запасів. Так як бувають випадки, коли відпускаються виробничі запаси іншим підприємствам, де у накладній основою відпуску вказано "лишні виробничі запаси", а насправді вони є необхідними для здійснення безперебійного процесу виробництва.
Література.
1.

 
 

Цікаве

Загрузка...