WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу - Курсова робота

Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу - Курсова робота

аналітичну таблицю.
Оцінка зміни вартості майна підприємства протягом звітного періоду.
Показники На початок року На перше жовтня Відхилення
1.Усьго майна
у тому числі
191600 219500 +27900
2. Основні засоби, позаоборотні активи
у процентах до вартості майна 20200
10,54 42800
19,49 +26600
+8,95
3. Оборотні (мобільні) засоби
у процентах до вартості майна 171400
89,46 176700
80,51 +5300
-8,95
З них:
Виробничі запаси і витрати
У процентах до оборотних засобів 115100
67,15 104600
59,19 -10500
-7,96
Грошові засоби і короткострокові ЦП
У процентах до оборотних засобів 15000
8,75 1200
0,67 -13800
-8,08
Засоби в розрахунках
У процентах до оборотних засобів 41300
24,10 70900
40,14 +29600
+16,04
За даними таблиці можна зробити висновок: вартість майна підприємства зросла протягом звітного періоду на 27900 грн., або на 14, 562%. Як позитивне відзначимо те, що протягом року суттєво зросла, частина основних і позаоборотних засобів підприємства, її приріст на цей період - 22600грн., або 118,8%, питома вага іммобілізованих засобів у вартості майна підприємства також збільшилася (на 8, 95%), у той час, як питома вага мобільних засобів у вартості майна підприємства зменшилася (на 8, 95%), хоча і зросла їх абсолютна величина (на 5300).
У складі оборотних засобів найбільшу питому вагу складають виробничі запаси і витрати (67,15% - на початок року, та 59,2% на 01.10.2001 року.). вартість їх за період, що аналізується, зменшилася на 10500 грн., а також зменшилася їх питома вага у складі мобільних засобів 7, 96%.
Грошові засоби і короткострокові цінні папери становлять малу частку у вартості мобільних коштів (8, 75% - на початок року, 0, 67% - на 1.10.01р.). їх абсолютна величина зменшилася на 13800грн.
Дебіторська заборгованість протягом звітного періоду зросла на 29600грн., або на 71, 67%. Її зростання свідчить про надання підприємствам товарних позик для споживачів своєї продукції. Кредитуючи їх, підприємство фактично ділиться з ними частиною свого прибутку. В той же час підприємство не може погасити кредиторську заборгованість (кредиторську заборгованість буде розглянуто нижче).
Відродження, придбання та створення засобів (майна) підприємства здійснюється за рахунок відповідних коштів, які об'єднуються у дві групи - власні і позичені.
Власні кошти, що відображаються в І розділі пасиву, позичені кошти ( містять кредити банку, інші позичені кошти і тимчасово залучені в оборот кошти (кредиторську заборгованість)) відображають у 2 та 3 розділах.
У процесі аналізу джерел формування коштів підприємства вивчаємо склад та структуру цих коштів, причини їх зміни за звітний період і можливі шляхи ефективного їх використання. Для оцінки складу та співвідношення коштів підприємства складаємо аналітичну таблицю.
Оцінка стану власних та позичених коштів вкладених у майно підприємства.
Показники На початок року На кінець року відхилення
1. Усього майна
У тому числі 191600 219500 +27900
2. Власні кошти підприємства
У процентах до майна 28400
14, 82 14100
6, 42 -14300
-8, 4
2.1. Наявність власних оборотних коштів
у процентах до власних коштів 8200
28, 87 -28700
-203,55 -36900
-232, 42
3. Позичені кошти
У процентах до майна 163200
85, 18 205400
93, 58 +42200
+8, 4
3.1. Довгострокові та середньострокові позики
у процентах до позичених коштів
0
0
3.2. Короткострокові позики
у процентах до позичених коштів 0
0
3.3. Кредиторська заборгованість
у процентах до позичених коштів 163200
100 205400
100 +42200
Дані таблиці свідчать: вартість майна підприємства за звітний період зросла на 27900 млн. грн., причому вся сума приросту відбулася за рахунок позичених коштів, вартість яких зросла за той самий період на 42200 грн., або на 25, 85%.
Водночас власні кошти зменшилися на 14300 грн. або на 50, 35%. У джерелах формування майна підприємства, найбільшу питому вагу становлять залучені кошти (85, 18 та 93, 52% відповідно на початок і на 01.10.01р.), тому слід вважати, що про самофінансування не може бути і мови.
У процесі аналізу необхідно встановити наявність власних оборотних коштів і дати оцінку їх впливу на формування матеріальних активів підприємства. Показник наявності власних оборотних коштів визначають як різницю між підсумком І розділу пасиву, який збільшується на суму залишків довгострокових кредитів банку та інших довгострокових позичених коштів (рядки 500-520 другого розділу пасиву) і підсумок І розділу активу. Обов'язковість врахування залишків довгострокових позичених коштів пояснюється тим, що вони можуть призначатися для придбання основних засобів і на капітальні вкладення, збільшуючи у зв'язку з цим джерела власних коштів. За даними таблиці наявність власних оборотних коштів на початок року становить 8200 грн. (28400+0-20200), а на кінець року вони становили -28200 грн. (14100+0-42800), тобто протягом звітного періоду ця сума зменшилася на 36900 грн. або на 45%.
Власні оборотні кошти мають цільовий характер використання і призначені для формування матеріальних оборотних активів, тобто покриття виробничих запасів і витрат. Дані підприємства, діяльність якого аналізується, свідчать: на початок року частка власних оборотних коштів у матеріальних оборотних засобах становила 7, 12% (8200:115100 х 100), а на кінець року зменшилася до -0, 27% (-28700:104600 х 100). Таке зменшення відбувається головним чином внаслідок різкого збільшення іммобілізованих засобів на 26600 або 111, 88%.
Як уже зазначалося, приріст активів на підприємстві за звітний період відбувся повністю за рахунок позичених коштів, адже наявність власних коштів зменшилася на 14300 або на 50,35%.
У складі позичених коштів довгострокових та короткострокових позичених коштів не має. Це засвідчує, що і у минулих періодах ( періодах, які не охоплюються аналізом) підприємство також мало поганий фінансовий стан.
Оцінка стану ліквідності активів підприємства та її зміни протягом року.
Показники На
початок
року На кінець року відхилення
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,0919
0,0058
-0, 0861
Проміжковий коефіцієнт ліквідності
0, 3449
0, 3510
+0, 0061
Загальний коефіцієнт ліквідності
1, 0502
0, 8603
-0, 1899
Дані таблиці свідчать: платоспроможність підприємства в цілому не задовільна. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець звітного періоду становив 0, 0058, а в порівнянні з початком року знизився на 0, 0861 і перебував на значно нижчому рівні від його теоретичної величини, яка становила 0,2 - 0, 25. На звітну дату лише 0, 58% короткострокових платіжних зобов'язань могли бути негайно погашені.
Теоретично виправдане значення теоретичного коефіцієнталіквідності коливається у межах 0,7-0,8. Дані таблиці показують, що на

 
 

Цікаве

Загрузка...