WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування та банкрутство підприємств (Реферат) - Реферат

Оподаткування та банкрутство підприємств (Реферат) - Реферат

Зарубіжна література свідчить що дослідженнями фінансової стійкості займалося багато вчених, зокрема Аренс А., Бенке Р.А., Ван Хорн Дж. К., Дімарі Р., Кочович Е., Редхед К., Стоун Д., Уілсон П., Холт Н., Шим Джей К., та інші.

Ці автори обгрунтували роль фінансової стійкості у фінансовому менеджменті, її показники, способи й форми управління, а також зв'язок цих чинників із загрозою банкрутства. Але слід зазначити, що висновки зарубіжних вчених щодо фінансової стійкості, сформовані в умовах стабільного розвитку економіки з врахуванням існуючої правової бази та стану конкурентного ринку, методів його регулювання, для України, як і для інших країн із пережідною економікою, мало придатні.

В українській економічній літературі розглідались лише окремі аспекти фінансової стійкості, в працях Заруби О.Д., Плотнікова О.Д., Сопко В.В., Головко Т.В., Мних Є.В.

Це дає можливість стверджувати до цього часу багато проблем виникнення та попередження банкрутства залишаються недослідженими. Проте навіть саме визначення банкрутства, яке базується на терміні "неспроможності" потребує уточнення. На наш погляд більш вдале визначення банкрутству дає В.Т.Андрійчук "Банкрутство в умовах ринкової економіки є наслідком незадовільного управління підприємством, нехтування впливом різноманітних факторів мікро- і макросередовища, а тому правомірно розглядається як плата за економічну свободу у виборі напряму господарської діяльності, ринків збуту, у ціноутворенні, найманні робочої сили"

В Україні згідно Закону висновок про банкрутство підприємства робиться на основі надто "короткострокової неспроможності" на відміну від прийнятої зарубіжної практики. Наприклад, у Швеції процедура визнання банкрутства розпочинається тоді, коли підприємство протягом півроку неспроможне сплатити борг.

Одним із важливих показників, який характеризує фінансову стабільність підприємств, є співвідношення між власними та залученими оборотними коштами. На мікрорівні цей показник характеризує кредитоздатність підприємств. При коефіцієнті менш 0,5 підприємство вважається некредитоздатним. За 90-ті роки значення цього показника невпинно зростає.

Так, наприкінці 1990 р. цей коефіцієнт дорівнював 0,677, 1993 р. - 0,451, а на 1 жовтня 1995 р. - 0,393, що свідчить про порушення фінансової стабільності.

Проблеми неплатежів вимагають подальшого удосконалення всієї системи фінансово-розрахункової дисципліни. Можливо, для подолання кризи треба більше уваги приділити варіантам нетрадиційних рішень, тобто поєднати інтереси промислового і банківського капіталів, йти по шляху промислово-фінансової інтеграції.

Кожне підприємство, здійснюючи комерційну діяльність, вступає у найрізноманітніші виробничі та фінансові відносини: із банками, фінансовими компаніями, податковими органами, організаціями-постачальниками і споживачами продукції, тощо.

В процесі цих відносин деколи у підприємства винакають проблеми неплатежів, дебіторської та кредиторської заборгованості, які можуть привести до того, що підприємство не справляється із своїми обов*язками (в першу чергу фінансовими) і де-факто стають банкрутами.

Банкрутство як елемент ринку має і негативні, і позитивні сторони. З одного боку воно усуває непрацездатні елементи ринку і тим самим звільняє дорогу суб*єктам, які діють більш ефективно.

В той же час вихід навіть одного обєкту із складної мережі взаємозв*язків між економічними агентами різного рівня негативно відображається на ринкових механізмах відповідної галузі, на всій економічній системі в цілому.

Для того, щоб в деякій мірі зменшити негативні наслідки таких переміщень підприємств в економічному просторі, в розвинутих країнах розроблено ряд заходів, які покладено в основу законодавства про банкрутсво - правила виходу підприємства із єдиної економічної ланки. Наприклад, згідно законодавства про банкрутство США, корпорація вважається банкрутом, якщо її борги перевищують 1 млрд.дол.

Банкрутство, як спосіб виходу підприємства з ринку в США реалізується у чотирьох формах: ліквідація, реорганізація, корегування боргу та поглинання.

 • Ліквідація усуває фірму із даної сфери діяльності без наступного відновлення виробництва у минулому, активи фірми розпродуються, кошти використовуються для покриття боргів. Ліквідація може бути або добровільною, або вимушеною. Таким чином, ліквідація - це фізичне усунення фірми із економічного процесу. Ця форма банкрутства приводить до розшатування структури ринку відповідної продукції і ринку праці, тому вона застосовується рідко, а, як правило, форма реорганізації.

 • Реорганізація зберігає підприємство, але міняється управлінський склад фірми, її виробничий профіль, номенклатура продукції тощо. Але ця форма банкрутства потребує додаткових капітальних вкладень, тому вона застосовується тоді, коли знаходяться джерела фінансування з боку третьої сторони.

 • Корегування боргу передбачає зміну чи списання частини фінансових зобов'язань підприємства. Форма корегування боргу застосовується в тих випадках, коли борги підприємства в перерахунках на одного кредитора незначні і кредитори згодні прийняти новий випуск акцій даної компанії на зміну старих боргових зобов*язань. Ця форма - найбільш лояльний варіант виходу із фінансових труднощів, але вона може супроводжуватися скороченням активів компанії, а це приводить до зменшення значимості підприємства на ринку.

 • Суть поглинання заключається в тому, що дане підприємство перестає діяти як самостійна організаційна одиниця, але зберігає можливість відновлення виробництва, тому що друга фірма бере на себе зобов*язання даного підприємства (шляхом викупу боргів або скупки акцій).

  Слід зазначити, що чинне законодавство України про банкрутство, на відміну від законодавства США не дає підприємствам широкого вибору можливих шляхів виходу із того скрутного фінансового становища, в яке вони потрапили. Воно відкриває, практично, тільки одну перспективу - це ліквідація підприємства, так як сонація через відсутність у держави коштів зараз неможлива.

  На наш погляд необхідно Закон "Про банкрутство" удосконалити таким чином, щоб він виконував, в першу чергу, такі задачі:

  • визначення процедури банкрутства розпочинати тоді, коли підприємство протягом півроку буде неспроможне сплатити борг;

  • встановлення кілька форм виходу підприємства з банкрутства;

  • припинення непродуктивного використання виробничих потужностей;

  • застосування заходів по припиненню розбазарювання неплатеспроможних підприємств;

  • задоволення вимог претензій кредиторів.

  Щоб ці завдання втілювалися в практику, необхідно сплати державних органів (наприклад, місцеві податкові адмінінстрації) систематисно здійснювати перевірки фінансового стану за методикою оцінки, яку запропонувало Агенство з питань банкрутства.

  Необхідно також, щоб у законі знайшов своє місце несудовий порядок вирішення спорів між боржниками та кредиторами, наприклад це - компромісна угода. Компромісна угода може передбачати:

  • погашення заборгованості перед кредиторами частинами;

  • зниження боргу;

  • відстрочка виконання зобов'язань боржника, тощо.

  Вважаємо, що законодавче впровадження в практику компромічної угоди буде найефективнішим, тому що будуть враховані реальні можливості боржника.

  Висновок

  Нині можна стверджувати, що в Україні створено податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держави, їх розподіл і перерозподіл на цілі економічного й соціального розвитку.

  Сьогодні в Україні діє понад 28 законів, які регулюють порядок обчислення і сплати різних видів і відрахувань. Усього за чинним законодавством передбачено 20 загальнодержавних податків, зборів і відрахувань і 14 місцевих податків та зборів.

  Прийнята Конституція України закріпила положення про те, що система оподаткування встановлюється тільки законами України. Це положення вимагає приведення усього податкового законодавства у відповідність із Конституцією України і водночас це досить зручний момент для удосконалення системи оподаткування.

  Чинна податкова система зазнає нищівної критики як у наукових колах, так і з боку підприємців, політичних діячів, депутатського корпусу. Немає глибокого аналізу фінансових зв'язків в економіці, потреб держави у фінансових ресурсах для виконання покладених на неї функцій у регулюванні темпів і пропорцій розвитку економіки, підтриманні на належному рівні суспільного добробуту, обороноздатності, систем державного управління. Якщо вести мову про удосконалення чинної системи оподаткування , то ця робота моє здійснюватися у двох напрямках По-перше, через удосконалення відчислення і стягнення податків, по-друге - через скасування окремих видів податків і відрахувань.

  В нинішніх умовах бюджет залишається майже єдиним джерелом фінансування витрат соціального захисту населення та утримання соціально-культурної сфери. Ці витрати здійснюються нині за мінімальними нормативами надання соціальних благ і послуг, тому скорочення доходів бюджету може призвести до цілого ряду небажаних соціальних наслідків.

  Література

 • Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 31. - 440 с.

 • Антикризисное управление: от банкрутства - к финансовому оздоровлению / Под редакцией Т.П.Иванова. - М.: Закон и право. Издательство Объединение "ЮНИТИ". 1995. - 317 с.

 • Банкрутство: стратегия и тактика выживания / Под редакцией Г.П.Иванова, В.А.Камина. - М.: Международный институт рыночных исследований. Юридическая фирма СП МЛП. 1992. - 239 с.

 • Статистичний щорічник України. - Київ: "Українська енциклопедія" імені М.П.Бажана. - 1996.

 • Філіпенко А., Бандера В. (США) Перехідна українська економіка: стан і перспективи. - Київ: Академія. - 1996.

 • Чеботарь Ю.М. Антикризисная программа предприятия: как избежать банкротства и стать прибыльным. - М.: Мир деловой книги. 1997. - 128 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...