WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. (Реферат) - Реферат

Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. (Реферат) - Реферат

Для базового підприємства ВАТ „Прожектор" характерна децентралізована форма побудови та лінійно-штабна організаційна структура бухгалтерії (рис.3.1).

Рис. 3.1. Лінійно-штабна організаційна структура бухгалтерії

Одним із важливих елементів розробки структури апарату бухгалтерії є формування посад. В основу вибору посад покладено характер, склад та обсяг функцій, які виконуватиме працівник в даній організації.

З метою максимально ефективної організації системи обліку товарно-матеріальних цінностей на ВАТ „Прожектор" було розроблено проект організації обліку виробничих запасів, що складається з таких розділів: загальна частина проекту; організація обліку заготівлі; організація складського обліку; організація обліку витрат; організація роботи облікового апарату. Він зберігається у головного бухгалтера як складова частина наказу про облікову політику підприємства та представлена у такій формі (табл. 3.1)

Таблиця 3.1

Макет проекту організації обліку предметів і продуктів праці та оперативного економічного контролю за їх зберіганням і використанням

Складова частина проекту

Зміст складової частини

Номенклатурний цінник для предметів і продуктів праці

Розробка номенклатури предметів і продуктів праці. Розробка облікових цін на предмети і продукти праці. Оформлення номенклатури-цінника для предметів і продуктів праці

Організація складського обліку предметів і продуктів праці

Організація книг або карток складського обліку. Складання звітів про рух продукції і матеріалів

Документація і документооборот за операціями надходження і вибуття предметів і продуктів праці

Складання робочих інструкцій до документів і графіків документообороту

Бух. облік предметів і продуктів праці

Організація бух. обліку предметів праці відповідно до прийнятої в господарстві формою обліку

План використання робіт з обліку предметів і продуктів праці

Розробка функціональних карт або посадових характеристик працівників матеріального відділу центральної бухгалтерії, індивідуальних графіків облікових робіт співробітників матеріального відділу центральної бухгалтерії, а також структурних графіків облікових робіт матеріального відділу центральної бухгалтерії

Оперативний економічний контроль за збереженням та використанням предметів і продуктів праці

Спостереження за веденням складського господарства. Планові та позапланові інвентаризації матеріальних цінностей на складах. Контроль за виходом продукції, використанням на виробництві предметів і продуктів праці за допомогою науково обгрунтованого нормування витрат на виробничі потреби і лімітування їх видачі

Для забезпечення організації обліку на підприємствах розробляються організаційні регламенти – нормативні документи, що регламентують функціонування апарату управління і здійснення облікового й аналітичного процесів. До них належать: положення про відділ, посадові інструкції, стандарти, графіки, регламенти робочого дня тощо.

Положення про підрозділ бухгалтерської служби (дод. ) складається з таких розділів: загальні положення; цілі; організаційна структура; завдання і функції; права; відповідальність; взаємовідносини з іншими підрозділами апарату управління; порядок розширення, реорганізації, ліквідації; висновок.

Посадова інструкція – це нормативний документ, в якому визначено завдання, права і обов'язки, відповідальність посадової особи. Її розробляють щодо конкретної штатної посади (дод. ). У посадовій інструкції розкривається функціональна структура діяльності посадової особи як комплекс елементів: цілей завдання і програм; функцій і методів управління; інформації, технічних засобів управління.

З урахуванням проекту організації обліку та змісту посадових інструкцій головний бухгалтер базового підприємства розробив структурний графік облікових робіт матеріального відділу бухгалтерії (табл. 3.2) та індивідуальні графіки роботи бухгалтера.

Таблиця 3.2

Структурний графік облікових робіт матеріального відділу бухгалтерії

Зміст роботи

Виконавець

Термін виконання

Приймання звітів про рух продукції і матеріалів і сальдових відомостей від матеріально-відповідальних осіб

Бухгалтер

Протягом перших 3-х робочих днів місяця

Виписка рахунків покупцям на відпущені товарно-матеріальні цінності

Бухгалтер

Щоденно

Таксування звітів про рух продукції і матеріалів

Бухгалтер

Протягом 2-х днів після їх отримання

Складання довідки про реалізацію продукції до місячного балансу

Бухгалтер

8-го числа

Складання бухгалтерських проводок з оприбуткування та витрачання продукції і матеріалів

Бухгалтер

6-го числа

Записи руху матеріалів і продукції в регістрах аналітичного обліку, складання оборотних відомостей і звірка їх з регістрами синтетичного обліку

Бухгалтер

З 9-го числа по 12-те включно

1

2

3

Записи в журналі з обліку реалізації

Бухгалтер

6-го числа

Перевірка на складах правильності ведення складського обліку, приймання на складах прибуткових документів та їх таксування

Бухгалтер

Один раз в п'ять днів

Звірка складського обліку з бухгалтерським на кожне перше число

Бухгалтер

Друга декада місяця

Вибіркові інвентаризації матеріалів і продукції в кожному складі

Бухгалтер

Один раз на місяць

Виписки лімітно-забірних карт на відпуск зі складів продукції і матеріалів

Бухгалтер

В кінці І і ІІ половини місяця

Виписка разових вимог на відпуск зі складів матеріалів і продукції

Бухгалтер

Щоденно

Виписка (оформлення), реєстрація і видача доручень на одержання цінностей

Бухгалтер

Щоденно

Реєстрація рахунків-фактур від постачальників і виписка розпоряджень на відкриття рахунків у книзі обліку продуктів і матеріалів на ті, надійшли вперше

Бухгалтер

Щоденно

Важливим елементом організації роботи бухгалтерії є нормування роботи облікового персоналу, яке визначаються у вигляді норм часу і виробітку, керованості, обслуговування, співвідношення та чисельності.

На ВАТ „Прожектор" фактична чисельність обліковців дещо нижча від нормативних показників, що в деякій мірі ускладнює обліковий процес. Але на перевагу цьому здійснюється суцільна автоматизація бухгалтерського обліку, яка в найближчому майбутньому значно полегшить роботу обліковців та підвищить її ефективність.

З метою забезпечення високої ефективності облікового процесу необхідно значну увагу приділяти ергономічному забезпеченню праці облікового персоналу.

Бухгалтерію підприємства слід розміщувати поблизу основного виробництва в одній будівлі з іншими підрозділами апарату управління. В разі невеликої чисельності працівників бухгалтерії, їх доцільніше розміщувати в одній великій кімнаті. В окремих кімнатах необхідно розміщувати осіб, які приймають відвідувачів (головний бухгалтер, касир).

Важливими факторами умов праці є температура і вологість повітря, а також його забрудненість. З підвищенням температури та вологості повітря ефективність праці різко знижується, тому у приміщеннях необхідно встановлювати кондиціонери.

На базовому підприємстві умови праці практично відповідають санітарним вимогам, що забезпечує досить високу продуктивність праці облікового персоналу.

Таким чином, організація обліку в бухгалтерії є досить складним і трудомістким процесом, який передбачає розподіл усього комплексу облікових робіт між виконавцями. Для забезпечення обліку на підприємстві розробляється проект організації обліку та організаційні регламенти – Наказ про облікову політику, положення про підрозділи бухгалтерської служби, посадові інструкції. На їх основі складають структурні та індивідуальні графіки облікових робіт. Важливим моментом є нормування роботи та забезпечення нормальних умов праці облікового персоналу.


 
 

Цікаве

Загрузка...