WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. (Реферат) - Реферат

Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. (Реферат) - Реферат

Надходження матеріалів на підприємство контролює в першу чергу відділ постачання. Саме він стежить за тим, чи сумлінно постачальник виконує договірні зобов'язання, і якщо ні – пред'являє до нього претензії щодо якості та нестачі запасів.

Працівники відділу постачання:

реєструють розрахункові документи (платіжні вимоги, рахунки-фактури та ін.) у журналі обліку вантажів, що надійшли (форма № М-1) ; перевіряють відповідність даних цих документів договору поставки (асортимент запасів, їх кількість, ціну, строки відвантаження та ін.);

роблять у картках складського обліку (форма № М-12) або книзі оперативного обліку відповідні записи про виконання договору поставки;

акцептують розрахункові документи постачальника або мотивовано відмовляють в акцепті;

віддають розпорядження на одержання і доставку вантажу уповноваженим особам, перелік яких встановлює директор підприємства;

передають документи до фінансового відділу або бухгалтерії.

Відповідає за прийняття запасів на склад завідувач складом або комірник. Він оглядає їх у присутності особи, яка доставила вантаж, зважує, підраховує чи обмірює. Якщо все гаразд, завскладом (комірник) виписує прибутковий ордер (форма № М-4) (дод. ).

Для одержання зі складу постачальника або транспортної організації уповноваженій особі видають наряд (або інший документ) і довіреність на одержання матеріалу, відповідно оформлених та зареєстрованих в журналі реєстрації довіреностей форми М-3 (дод. ).

Запаси, що надходять, ретельно перевіряються за асортиментом, кількістю (рахунком, вагою, обсягом) та якістю, зазначеними у супровідних документах.

При невідповідності матеріалів, що надійшли, їх асортименту, якості або кількості, зазначеним у документах постачальника, складають акт про приймання матеріалів за формою № М-7 . У цьому випадку прибутковий ордер не оформлюється.

Якщо запаси потребують лабораторного випробовування або спеціального технічного приймання, їх приймають тільки за кількістю на тимчасове зберігання і лише після одержання акту лабораторного випробування проводять остаточне приймання. Завскладом (комірник) повинен своєчасно записати такі запаси до спеціальної книги. Звичайно такі запаси зберігають окремо і не витрачають до остаточного приймання.

Запаси, куплені підзвітними особами за готівку, приймають за пред'явленням підтвердних документів і оформлюють прибутковими ордерами, поставивши на документах їх номери. Далі завідуючий складом чи комірник підтверджує одержання матеріалів своїм підписом і повертає документи підзвітній особі, яка надає їх разом з авансовим звітом до бухгалтерії.

Якщо немає розбіжностей між фактично прийнятою і зазначеною в документах постачальника, запаси можна приймати і ставити на ньому штамп, у відмітку якого містяться ті ж реквізити, що й у прибутковому ордері.

Видають матеріали зі складу на виробництві за лімітно-забірною карткою форми №М-8 (дод. ), яка дозволяє контролювати витрачання матеріалів в межах норм. Понаднормова видача відбувається за допомогою накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів форми №М-11 (дод. ).

З метою забезпечення ефективного оперативного обліку наявності та руху матеріалів, на базовому підприємстві розроблено графік передачі документів до бухгалтерії завідуючим складу, в якому зазначені документи, порядок та строки їх подання до матеріального відділу бухгалтерії, та оперограми руху кожного документу окремо.

Таблиця 3.1

Графік передачі документів складу у бухгалтерію

Назва документа

Форма

Хто подає

Строки подання

Порядок подання

Кому подають

Строки перевірки

Прибутковий ордер

М-4

Зав. складом

Щодня

Особисто

Бухгалтер з обліку матеріалів

При прийманні

Акт про приймання матеріалів

М-7

Те саме

Щодня

Особисто

Те саме

Те саме

Лімітно-забірна картка

М-9

Те саме

Щодня

Особисто

Те саме

Те саме

Вимога

М-11

Те саме

Щодня

Особисто

Те саме

Те саме

Картка складського обліку

М-12

Те саме

Щодня

Особисто

Те саме

Те саме

Таблиця 3.2

Оперограма руху лімітно-забірної картки

на одержання матеріалів зі складу

Операція

Підрозділ-виконавець

Назва

Зміст

Мат-тех. Відділ

Склад

Цех

Бухгалтерія

Виписка

Дата видачі, перелік матеріалів, кількість, вартість, сума, залишок ліміту

Перевірка

Відповідність нормам витрат

Реєстрація

Запис в книзі обліку використання мат-в

Передача

Отримання матеріалів

Передача

Перевірка правильності записів та відображення руху матеріалів

Крім цього графіком передбачено порядок звітування матеріально-відповідальної особи: в кінці кожного місяця завідуючий складом складає та передає до бухгалтерії відомість з обліку матеріалів на складі, де, відповідно, зазначаються залишки матеріалів на початок місяця, обороти по надходженню та вибуттю матеріалів та залишки на початок наступного місяця; матеріально-відповідальн6а особа цеху, дільниці (прораб, майстер, кладовщик) здають до бухгалтерії матеріальний звіт (дод. ), де зазначають залишок матеріалів в цеху (кладовій) на початок місяця, надходження та витрачання, залишок на кінеця місяця. Крім цього вказують випадки перевитрат матеріалів із зазначенням їх причин.

Для контролю наявності запасів на складі проводять інвентаризацію, після якої складають інвентаризаційний опис форми №М-21 (дод. ).

На ВАТ "Прожектор" складський облік організований належним чином, що забезпечує кількісно-якісне збереження матеріальних ресурсів, зокрема: з усіма матеріально-відповідальними особами укладені договори матеріальної відповідальності, приміщення складів обладнані належними вагомірними приладами, дотримується технологія зберігання матеріалів.

3. Організація обліку запасів в бухгалтерії

Важливою передумовою правильної організації обліку є організація обліку в бухгалтерії.

Організаційна побудова апарату бухгалтерської служби – це форма поділу та кооперування праці, яка передбачає розподіл усього комплексу облікових, контрольних та аналітичних робіт між виконавцями. Організаційна побудова бухгалтерії залежить від її структури, яка виражає форму організації виконавців облікового процесу. В залежності від цілого ряду факторів, серед яких можна виділити наступні: обсяги виробництва, загальна чисельність працюючих, кількість структурних підрозділів, види діяльності, характер організації технології виробничого процесу, характер функціональних обов'язків та інших, існує дві форми організаційної побудови бухгалтерії: централізована та децентралізована.

У централізованій формі весь апарат бухгалтерії як методично, так і адміністративно підпорядковується одному керівнику – головному бухгалтеру.

У децентралізованій формі організаційної побудови частина апарату з методичних питань підпорядкована головному бухгалтеру, а з адміністративних – господарському керівнику (начальник цеху, підрозділу підприємства).

В умовах господарських формувань структура бухгалтерії повинна відображати специфічні умови технології і організації управління і організації управління виробництвом та відповідати наступним вимогам: виключати елементи дублювання та паралелізму; бути максимально простою; регламентувати чисельність на основі керованості; враховувати досягнення науки і техніки; відповідати досягненням наукової організації праці; забезпечувати самостійність та повноцінність кожного підрозділу.

Організаційна структура апарату бухгалтерії має три різновиди: лінійна, лінійно-штабна, комбінована.

Лінійна організація передбачає безпосереднє підпорядкування всіх виконавців головному бухгалтеру. При лінійно-штабній організації бухгалтерії створюються проміжні ланки-сектори, які об'єднують групи. Комбінований тип організаційної побудови бухгалтерії передбачає передачу частини повноважень головного бухгалтера керівникам секторів обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...