WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Об’єкти оподаткування майновим податком (Реферат) - Реферат

Об’єкти оподаткування майновим податком (Реферат) - Реферат

Місцеві органи влади стягують цільові податки. Наприклад, у Франції справляються податки на збирання харчових відходів, підмітання вулиць, за перевищення норм густоти заселення. У ряді країн стягуються екологічні податки на автотранспорт, на продаж бензину, що надходять у спеціальні фонди — екологічні, дорожні, які потім витрачаються на охорону навколишнього середовища, ремонт і будівництво шосейних доріг. Непрямі податки також поповнюють місцеві бюджети. В Японії (частка непрямих податків дорівнює 16-18% надходжень по місцевих податках) стягується податок на тютюн, бензин, споживання електроенергії, газу, на ресторани та бари. У ФРН в бюджети земель надходить податок на пиво. У США велике фіскальне значення для бюджетів штатів має універсальний акциз — податок на продаж (25-33 % надходжень) зі ставкою від З до 7,5 % роздрібної ціни (залежно від штату). Податок стягується з продажу споживчих товарів (включаючи медикаменти) в роздрібній мережі.

Друга група місцевих податків—це надбавки до державних податків. У деяких країнах вони мають велике фіскальне значення. Наприклад, система місцевих податків Франції розвивалася від "додаткових сантимів", які дозволялося брати місцевій адміністрації з державних прямих реальних податків (поземельного, промислового, побудинкового). "Додаткові сантими" пережили державні податки, до яких вони належали Реальні податки у Франції було скасовано в 1916 р., а "додаткові сантими" стягувалися аж до податкової реформи 1974 р. Прямі податки місцевих органів влади у Франції, описані вище, були запроваджені на основі старих надбавок як самостійні податки для тих же самих платників. Тепер місцеві органи влади одержують відрахування (2,5 %) за податком на добавлену вартість — найзначнішим непрямим податком, що становить 42-44 % надходжень до державного бюджету. В Бельгії місцеві органи влади можуть встановлювати надбавки в розмірі 5 % до ділового

додатку, який сплачується фізичними та юридичними особами з доходів, а також до податку на інвестиційний доход що сплачується з одержаних дивідендів за акціями бельгійських компаній та із сум, розподілюваних серед пайовиків бельгійських товариств.

Третя група місцевих податків — це конгломерат різних податків і прирівняних до них зборів, вельми різноманітних за своїм складом. Фіскальне значення цієї групи низьке. Сюди належать податки на собак, верхових коней, видовища, балкони, полювання, на гувернанток, слуг, на проведення зборів, на місця для продажу квитків, реєстраційні збори, на утримання в чистоті вулиць, тротуарне мито, податок на найом мебльованих кімнат, збір за причалювання суден, користування спортивними майданчиками, на автомати тощо. Можуть бути введені також тимчасові надбавки до деяких видів податків для погашення заборгованості за позиками. В ряді країн архаїчні форми податків скасовуються. Наприклад, у Франції в результаті реформи місцевих податків у 1974 р. було скасовано податки на балкони, полювання, утримання доріг, на слуг, а також податки на собак. Поширилися неподаткові доходи, до яких належать доходи або платежі від доходів місцевих підприємств, від оренди або продажу майна, що є власністю місцевих органів влади, від грошових зборів платежів за комунальні послуги, штрафів та добровільних внесків.

Аналіз складу, структури й організації податкової бази місцевих органів влади в державах із розвинутою ринковою економікою дає змогу зробити певні висновки По-перше, головним призначенням системи місцевого оподаткування в Україні має стати утворення й ефективне використання на базі розподілу та перерозподілу вартості національного продукту фондів фінансових ресурсів, які б забезпечували розвиток місцевої економічної та соціальної інфраструктури. Державна адміністрація в умовах розширення сфери функціонування ринкових відносин при формуванні та розподілі фінансових ресурсів між централізованою й децентралізованою їх частинами повинна керуватися завданням максимального задоволення як загальнодержавних, так і регіональних потреб. Крім того, вона має стимулювати за допомогою податкових форм і методів підвищення ефективності виробництва і праці, встановлювати повну, жорстку відповідальність юридичних та фізичних осіб за результати їх діяльності.

По-друге, держава повинна всіляко прагнути до адекватності податкових методів соціально-економічним умовам розвитку ринкових відносин Тоді фінансові органи зможуть ефективніше використовувати найрізноманітніші податкові форми й методи (їхній спектр буде тим ширшим і багатшим, чим більш розвинутими будуть ринкові відносини) утворення та використання фондів грошових ресурсів для підвищення рівня розвитку місцевого господарства За цих умов податки стануть своєрідною формою суцільно необхідної та примусової плати фізичних і юридичних осіб за надане їм право користуватися послугами й результатами соціально-економічного розвитку на даній території.

По-третє, система місцевого оподаткування в Україні як важливий регулятор ринкових відносин має базуватися (як мінімум) на принципах автономності, загальності й обов'язковості, соціальної справедливості, економічної ефективності та гласності.

По-четверте, перехід економіки України до ринкових відносин передбачає створення справді автономної системи податків для центральної та місцевої адміністрації. Автономна система місцевих податків може бути заснована на введенні двох-трьох значних податків та ряду дрібних податків-супутників для певних цілей. За аналогією з країнами ринкової економіки у великих містах, промислових центрах можна було б запровадити муніципальний прибутковий податок із встановленням неоподатковуваного мінімуму, пільг для низькооплачуваних платників, а також деяких інших категорій громадян Ставки податку мають бути мінімальними (від 2 до 6 %). Другим значним податком міг би стати майновий податок із чіткою диференціацією майна за власниками (державне, кооперативне, акціонерне, змішане з іноземним капіталом, на правах особистої власності), визначенням пільг, правил оцінки власності. Ставки податку слід встановлювати, виходячи з обсягу поточних видатків. № було б зайвим подумати про промисловий податок, який у деяких країнах, наприклад у ФРН, є основою місцевого оподаткування. Заслуговує на увагу встановлення невеликої надбавки (до 1-1,5%) до податку на добавлену вартість, яка б спрямовувалася в місцевий бюджет.

Важливою сферою податкової політики місцевих органів влади повинні стати питання екологічного менеджменту, охорони навколишнього середовища. Справа в тому, що у більшості регіонів України склалася надзвичайно тривожна екологічна ситуація, а прогресуючі негативні зміни охоплюють майже всі структурні параметри довколишнього середовища та природні ресурси. У цьому зв'язку корисним є глибоке вивчення досвіду застосування фіскальних важелів і пільг щодо заохочення ефективного й раціонального використання природних ресурсів у країнах із розвинутою ринковою економікою. В них принцип платності (за користування і забруднення) є основою фінансової стратегії захисту природи, функціонування дійового податкового механізму., за допомогою якого можна досить цілеспрямовано впливати на розв'язання екологічних проблем на державному та регіональному рівнях Платить той, хто "користується і забруднює". Неабиякий інтерес становить принцип "бабл", який може бути впроваджений на окремих територіях України. Суть його така: якщо технологія підприємства відповідає екологічним вимогам, то воно може перепродати своє право на викиди іншому підприємству того ж району, яке поки що не досягло певного екологічного стандарту. Ця система може ефективно працювати на відносно невеликих окремих територіях із задовільною екологічною ситуацією. У США, наприклад, вона застосовується на рівні штату, окремих міст тощо. Цікавим є й досвід функціонування "сфер жорсткого фіскального контролю" у великих містах і окремих районах, де склалося вкрай погане екологічне становище.

Необхідність розвитку економічної та соціальної інфраструктури міст зумовлює потребу в створенні автономного місцевого бюджету капітальних вкладень, головним джерелом поповнення якого повинні бути, місцеві позики, що випускаються на тривалі строки відповідно до обороту основних фондів.

Для розміщення місцевих позик слід створити спеціальні кредитні установи на рівні центральної влади. До капітального бюджету мають спрямовуватися кошти з державного бюджету, що призначені для інвестицій у розвиток економічної та соціальної інфраструктури, а також добровільні внески підприємств (усіх форм власності), установ та приватних осіб.

Необхідно визначити перелік основних неподаткових надходжень, налагодити широко розгалужену систему послуг і штрафів. Побудова системи вертикального фінансового вирівнювання мас бути такою, щоб місцеві органи влади (насамперед великих міст і промислових центрів) удавалися до субсидій із державного бюджету лише у вкрай екстремальних, екстраординарних обставинах, намагалися ширше використовувати внутрішні податкові можливості та горизонтальне фінансове вирівнювання.


 
 

Цікаве

Загрузка...