WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Об’єкти оподаткування майновим податком (Реферат) - Реферат

Об’єкти оподаткування майновим податком (Реферат) - Реферат

У фінансовій літературі зазначаються деякі недоліки промислового податку. Включення до оподатковуваного доходу половини суми процентів по кредитах, а до оподатковуваного капіталу — половини суми зобов'язань по кредитах погіршує умови для капітальних вкладень, оскільки частина прибутку вилучається у вигляді податків. Маневрування коефіцієнтами може привести до концентрації нових інвестицій у промислових районах, які мають більш розвинуту економічну інфраструктуру. За цих умов відплив капіталу з менш розвинутих у промисловому відношенні общин може погіршувати їхнє фінансове становище, що призведе до скорочення соціально-економічних програм. Далі, за сучасним законодавством експортні поставки не звільняються від податку, а це завдає шкоди німецьким експортерам. Податку, подібного до нинішнього промислового податку в ФРН, немає в інших державах — учасницях ЄС, що створює певні перепони на шляху податкової уніфікації в межах співтовариств. У ФРН активно обговорюється питання про скасування промислового податку. Проте такий захід спричинить необхідність поповнення податкових доходів общин.

У Франції з березня 1982 р. місцеві органи влади — регіони, департаменти й комуни — є автономними. Взаємини центрального та місцевих бюджетів регулюються Законом № 82-813 від 1982 р. "Про права й свободи комун, департаментів і регіонів", який значно розширив фінансові права місцевої влади. В результаті намітилася тенденція як абсолютного, так і відносного зростання надходжень по місцевих податках (при відповідному скороченні державних податків). Це пов'язане з переданням ряду видатків у місцеві бюджети. Місцеве оподаткування складається з прямих і непрямих

Найзначнішими податками, що отримуються місцевими округами, є реальні податки: поземельний, промисловий, на житло. Щодо поземельного податку встановлені два об'єкти: податок на землю під забудовоюта податок на незабудовану землю. Оцінка землі під забудовою визначається заїї орендною вартістю, яка переглядається кожні шість років. Із суми оцінкиземлі відраховується 50%, куди входять видатки, пов'язані з управлінням,утриманням, страхуванням та амортизацією. Об'єктом податку на незабудованіділянки є земля з будь-якою природною характеристикою: ниви, дороги, ріки,укріплення, кладовища, парки та ін. Вартість землі визначається за їїпродажною ціною, податкові ставки та пільги встановлюються місцевимивластями.

Об'єктом промислового податку є промисловий доход, одержаний від виробничої діяльності. Податок не стягується з доходів осіб "вільних професій". Виробнича діяльність визначена законом як діяльність, спрямована на одержання прибутку. З метою запобігання подвійному оподаткуванню доходів установлено положення, згідно з яким особи, що сплачують прибутковий податок і займаються промисловою діяльністю, не повинні сплачувати промисловий податок. Значне коло фізичних та юридичних осіб звільняється від промислового податку. Не оподатковується промисловим податком діяльність громадян Франції за її межами, громадські організації культурно-освітнього, спортивно-оздоровчого та туристичного характеру, організації або приватні особи, що видають газети й журнали, дрібні приватні ферми скотарського напряму, ремісники та сімейні ремісничі підприємства; вдови та вдівці, що мають не більше одного найманого робітника Місцеві органи влади вправі звільняти деяких суб'єктів податку від його сплати на певний час. Так, нові підприємства одержують можливість не сплачувати податки протягом перших п'яти років. Значні знижки одержують ті підприємства, чиї інвестиції сприяють зростанню зайнятості. Припускається також зниження ставки промислового податку для певних видів діяльності. Наприклад, комунам із кількістю мешканців менше 100 тис. чоловік дозволено знижувати на 66 % суму промислового податку видовищним підприємствам, які реалізують певну кількість квитків. Слід зазначити, що ця знижка не поширюється на видовищні організації, які демонструють порнофільми, а також фільми й вистави, котрі пропагують насильство. Таким чином, податкова політика спрямовується на захист моральних підвалин суспільства.

База промислового податку складається з двох сум: оцінної вартості приміщення, в якому здійснюється виробнича діяльність платника податків, і фонду заробітної плати або доходу (для осіб, не використовуючи найману робочу силу). Оцінка приміщення будівель, споруд визначається виходячи з ринкової вартості на кінець періоду (на кінець року), за який сплачується податок Застосовуються понижуючі коефіцієнти (залежно від термінів амортизації, морального та фізичного зносу). В податкову базу включається 18% фонду заробітної плати; якщо платник податків працює тільки з членами своєї сім'ї й не залучає найману робочу силу, оподаткуванню підлягають 10% одержаного ним доходу. Ставки промислового податку встановлюють місцеві органи влади. В середині 90-х років середня його частка для міських комун дорівнювала 6,68%, міського округу—2,98 %.

Місцеві органи Франції стягують податок на житло, що походить від старого реального побудинкового податку. Його об'єктами є житлові приміщення: будинки, вілли, квартири, а також приміщення для гаражів, підсобні, комірні кімнати та ін. Житлові будинки та квартири, в яких ніхто не мешкає, також підлягають оподаткуванню. Під оподаткування підпадають і ті приміщення, які використовуються з виробничою метою, але є складовою частиною квартири чи будинку (наприклад, кімната, в якій приймає своїх клієнтів перукар, кравець, прийомна лікаря, косметолога тощо). У цьому разі об'єкт може бути віднесений до промислового податку або податку на житло. З оподатковування виключаються приміщення, що використовуються в соціальних цілях: для проживання учнів шкіл, ліцеїв, університетів, пансіонатів; зайняті під контори державних і громадських організацій тощо. Цілком звільняються від податку на житло вдови, інваліди, особи, старші за 60 років, за певних умов. Оцінка житлових приміщень проводиться на основі кадастру, останній раз його було складено в 1970 р. Кадастрова вартість щорічно підлягає коригуванню залежно від зміни цін і курсу франка База оподаткування визначається виходячи зі складу сім'ї: на перших двох членів включається 10% кадастрової вартості, оподатковуваної за мінімальною ставкою, і 15-20% — за максимальною, на решту членів сім'ї — 15 % за мінімальною та 20-25%—за максимальною.

Місцеві органи Франції справляють також податок на професію, що являє собою модернізований податок на патенти. Він стягується з будь-якої фізичної або юридичної особи, що займається торгово-промисловою діяльністю, а також з осіб "вільних професій". Окрім досить значних прямих податків, описаних вище, місцеві органи стягують дрібніші податки: спеціальний податок на обладнання, спеціальний регіональний податок на право реєстрації, податок на видачу реєстраційних посвідчень, на спорудження службових будівель та ін. Прямі податки забезпечують місцевим органам влади Франції 55-58 % надходжень, решта припадає на непрямі податки. Основою надходжень по непрямих податках є надбавка у розмірі 2,5 % до державного податку на добавлену вартість.

В Італії найзначнішими місцевими податками є місцевий прибутковий податок і комунальний податок на приріст вартості нерухомого майна Місцевий прибутковий податок, поширюється на доходи від капіталу (за винятком дивідендів від акцій), землі сільського господарства, доходи комерсантів, ремісників та осіб "вільних професій". З початку 1986 р. прибутковий податок стягується за єдиною ставкою — 16,2%. Доходи осіб, працюючих за наймом, не підлягають оподаткуванню. Встановлені пільги у вигляді знижок з доходу. Місцевий прибутковий податок стягується центральним урядом, а потім повністю перераховується місцевій адміністрації, на території якої він був справлений Комунальний податок на приріст вартості нерухомого майна стягується з фізичних та юридичних осіб. Оподатковується сума, що складає різницю між ціною придбання і відчуження нерухомості через кожні 10 років з моменту її придбання. Податок стягується за прогресивними ставками. Приріст вартості нерухомості до 10 % може оподатковуватися мінімальною ставкою 3 % і максимальною 5 %, понад 200 % — мінімальною ставкою 25 % і максимальною 30 %. У цих межах місцеві органи влади мають право встановлювати свої ставки. Щодо податку визначено широке коло пільг, його не сплачують державні та місцеві органи влади з придбаного ними майна, партійні органи, спортивні організації, органи освіти, науки та культури, благодійні установи тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...