WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Об’єкти оподаткування майновим податком (Реферат) - Реферат

Об’єкти оподаткування майновим податком (Реферат) - Реферат

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Об'єкти оподаткування майновим податком:

У США майновий податок, що стягується місцевою владою, запроваджується на основі законів штатів. У законодавстві визначаються види власності, які підлягають (або ні) оподаткуванню, правіша та порядок оцінки вартості майна з метою оподаткування. У фінансовій літературі США склалася негативна точка зору щодо розподілу майна на оподатковуване та не оподатковуване за законами самих штатів. На думку американських економістів, штати в ряді випадків без достатніх на те підстав звільняють деякі види власності від податків і тим самим підривають фіскальну базу місцевих органів самоврядування.

Об'єкти оподаткування майновим податком: вартість нерухомого майна — землі, житлових будинків, гаражів, господарських фермерських споруд, худоби, машин; обладнання, предметів домашнього вжитку, вартість рухомого майна ("невідчутних активів") — акцій, державних облігацій, облігацій корпорацій та інших цінних паперів. Майновий податок сплачують власники майна, тому в фінансовій літературі його називають також податком на власність. Визначення вартості майна з метою оподаткування провадиться за ціною, за якою власність можна було б продати в даному році. Методи оцінки майна встановлюються законодавством штатів, тому вони різні. В деяких штатах оцінка вартості майна здійснюється на рівні певного процента від продажної ціни. В інших штатах майно класифікують, а потім оцінюють вартість кожного його виду з метою оподаткування. Наприклад, землі з покладами мінеральних копалин можуть оподатковуватися, виходячи із 100-процентної ринкової вартості, міська нерухомість (житлові будинки) — з 60, сільська нерухомість — з 40 %. Обчислювання податкової бази, тобто визначення кожної одиниці вартості майна, що підлягає оподаткуванню, провадиться податковими органами. Платник податків має право, перевірити проведену оцінку свого майна Податкові органи визначають коефіцієнти оцінки шляхом ділення оціночної вартості на ринкову вартість даного виду майна Наприклад, власність з оціночною вартістю 4000 дол. і ринковою 10000 дає коефіцієнт оцінки 40. Платник, одержавши повідомлення про оцінку свого майна, може обчислити відповідний коефіцієнт і порівняти його із середнім коефіцієнтом, визначеним для даного району. Якщо порівняння не на користь платника податків, то він може звернутися в Управління по перегляду оцінок майна У фінансовій літературі США зазначаються основні причини погрішностей при оцінюванні вартості майна:

1) низька кваліфікація оцінювачів;

2) копіювання оцінок за рівнем минулого року, що перекручує вартість майна (особливо під час швидкоплинної інфляції);

3) складність оцінки деяких, видів майна Наприклад, важко врахувати й оцінити предмети домашнього вжитку, акції, облігації та інші цінні папери: їх можна досить легко приховати від оцінювача.

Майновий податок, що стягується місцевими органами влади США, належить до розкладкового типу. Розмір доходу, який буде одержано від майнового податку, зветься податковим збором. Він обчислюється відділами й агентствами органів місцевого самоврядування. Виборні місцеві органи затверджують його в процесі обговорення бюджету й виносять рішення щодо розміру збору від податку на майно на наступний фінансовий рік Ставка податку на майно визначається шляхом ділення суми податкового збору на суму податкової бази. Вона є пропорційною, тобто однакова податкова ставка застосовується до майна, незалежно від розміру його вартості. Номінальні ставки визначаються владою штатів і значно варіюються. Фактичні ставки податку залежать від рівня оцінки майна Після визначення податкової ставки місцеві органи влади готують документи про суму податку з кожної одиниці власності і відсилають їх власникам із вказівкою про строк сплати. Якщо в застановлений строк податок не сплачено, то можуть бути нараховані штрафні платежі або проценти. Вони нараховуються щомісячно, до того часу, поки заборгованість не буде ліквідована. Якщо податок не сплачено після закінчення встановленого згідно із законом періоду; то розглядається справа про несплату податку. Місцеві органи можуть винести рішення про розпродаж майна, одержані кошти потім спрямовуються на сплату податку, штрафів, процентів, а також вартості позову органів місцевого самоврядування.

Податкові пільги вводяться на основі законодавства штатів, тому вони досить різноманітні. Найпоширенішими серед них є такі. Не оподатковується власність:

• у формі предметів домашнього вжитку, бо її важко виявити й оцінити, крім того, багато хто з громадян заперечує проти втручання в їхнє особисте життя;

• у формі цінних паперів (у багатьох штатах), бо їх легко приховати від оцінювача;

• що перебуває у володінні органів управління (історично це розглядалось як порушення суверенітету федерації чи штатів: їхня власність не може підлягати оподаткуванню іншим органом управління). Фахівці зазначають, що вартість власності, котра належить органам державного управління різних рівнів, постійно зростає, й тому місцеві органи влади, особливо в містах, втрачають величезні суми податку;

• що належить релігійним і благодійним організаціям та фондам. Підставою є той факт, що ці установи забезпечують жителів послугами, які місцеві органи влади не можуть надати або надають у недостатньому обсязі;

• у вигляді виробничих і торговельних будівель та споруд (або податок зменшується шляхом заниження оцінки майна). Підставою є підтримка підприємницької ініціативи й активності у даному місці (районі), стимулювання розвитку нових виробництв (особливо в містах із великим рівнем безробіття). Існує своєрідна конкуренція між місцевими органами влади щодо залучення нових капітальних вкладень і розвитку підприємницької діяльності;

• у формі житлових будинків (вибірково). Звільняються від податку будинки, що належать ветеранам війн, людям похилого віку з низьким рівнем доходу. Історично ці пільги походять від звільнення від податків гамстедів (садиб), які роздавалися поселенцям безкоштовно або на пільгових умовах.

Застосовуються і понижені ставки податку на майно. З цією метою визначаються види послуг, що надаються місцевими органами управління (пожежна охорона, поліція, комунальні послуги та ін.), яких деякі власники майна не одержують. З цієї підстави вони оподатковуються частково за зниженими ставками.

Застосування податкових пільг породжує суперечності серед платників податку, тому що чим більше власності звільняється від податку, тим вища податкова ставка У платників зростає бажання добитися повних або часткових пільг. Основним видом оподатковуваного майна є житлові будинки. "Одноповерхова Амерроса" має обмежені пільги. Загальний обсяг майна, що звільняється від податку, значний. Важливим є й те, що об'єкти майнового податку можуть оподатковуватися двічі, тричі, а то й чотири рази, оскільки однотипні податки стягуються різними адміністративними одиницями. Так, нерухомість оподатковується фінансовими органами штатів, муніципалітетів, графств, шкільних округів. На практиці для збирання майнового податку на всіх рівнях адміністрації виділяється один чиновник із якого-небудь органу.

У Великобританії механізм оподаткування майна інший. Згідно з державним законодавством усі місцеві органи влади стягують єдиний майновий податок на нерухоме майно та землю, будинки, торговельні, промислові будівлі та ін. Не оподатковуються місцевим майновим податком землі, що використовуються в сільському господарстві, та відповідні споруди, а також церкви. Оподатковувана вартість майна обчислюється як розрахунковий показник, рівний, як правило, середньорічній сумі орендної плати, що вноситься наймачем. При управлінні внутрішніх доходів утворена спеціальна комісія для оцінки майна. Ця комісія періодично проводить переоцінку вартості (востаннє вона була здійснена в 1973 р.). Платник податків має право оскаржити рішення оцінної комісії в незалежному суді та земельному суді. Податкова ставка обчислюється так само, як і в США. Спочатку визначається сума можливих податкових надходжень, яка потім ділиться на суму податкової бази, тобто оподатковуваної вартості майна Розмір ставок широко диференційований по видах майна Щодо податку встановлено ряд пільг. Із метою заохочування інвестиційної діяльності для розширення зайнятості майновий податок із нових промислових і комерційних будівель та іншої власності не станеться протягом перших 10 років. Інваліди, люди похилого віку, а також особи з низькими доходами користуються податковими пільгами.

Платниками податку є в основному не власники майна, а орендарі та квартиронаймачі. Фактично це — непрямий податок.

Крім майнового податку, що є типово місцевим, органи місцевого самоврядування унітарних держав (Бельгії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Австрії, Греції, Люксембургу, Португалії, Іспанії, Японії тощо), а також федеративних (ФРН, Канади, США, Швейцарії та ін.) стягують місцевий особистий прибутковий податок. Слід зазначити, що в деяких країнах абсолютний і відносний розмір місцевого прибуткового податку перевищує рівень державного прибуткового податку. Наприклад, у Швейцарії частка місцевого прибуткового податку в загальній сумі податкових надходжень становить 26% проти 8 % державного, Швеції — відповідно 28 та 11% Фінляндії — 24 та 19%. Системи місцевого оподаткування в цих країнах ґрунтуються на прибутковому податку. Водночас у Канаді, США, Бельгії, Японії частка державного прибуткового податку в загальній сумі податкових зборів вища, ніж місцевого; у США вона становить 28%, платних та місцевих —6%, у Бельгії — 29 і 3% відповідно.


 
 

Цікаве

Загрузка...